סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר

2008-9 הספר נכתב בשנים 2019 ויוצא לאור ביולי

הספר נכתב ע”י ג’וני ירושלים

Made with FlippingBook Annual report