מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

Animated publication

2018 דו״ח לתושבים 2019 והצפוי לשנת 2018 מהנעשה בשנת

1

תושבים יקרים,

בתחומי העשייה השונים. 2018 בחוברת שלפניכם, מוגש סיכום פעילות המועצה בשנת מאחרינו, ואנו מוכנים לאתגרים המצפים לנו בשנה הקרובה. 2018 שנת

לשמחתנו, ישובינו מתרחבים, הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. מיליון שקלים. בנוסף לתקציב זה, המליאה 349 - אושר והוא עומד על כ 2019 תקציב המועצה השוטף לשנת , אשר יופנו ₪ מיליון 73 - בסך של כ 2020 – 2019 אישרה לאחרונה את תקציב הפיתוח הדו שנתי לשנים למגוון רחב של פרויקטים בתחום החינוך ולטובת בינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים בעמק; השקענו משאבים אנו נאבקים בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה משלים לנתב"ג. ומאמצים רבים למניעת מיקום השדה בעמק. בדקנו חלופות נוספות ופעלנו בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת השדה המקביל בנבטים, שם משוועים לו. במקביל, אנו נמצאים במגעים עם עריית חיפה- לבחינת הקמת שדה תעופה משלים בעיר. אנו פועלים בשיתוף עם העמותה של אנשי העמק הנחושים והמסורים למאבק ומודים לכל מי ששותף בכך. יידרשו עוד מאמצים רבים לניצחון במאבק החשוב הזה, לעתידו של העמק. בעקבות מינוי "ועדה גיאוגרפית לגבולות ולחלוקת הכנסות" על ידי משרד הפנים, נוצר אתגר מהותי נוסף: דרישה להעברת אלפי דונמים של אדמה חקלאית מיישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת הכנסות אנו נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור החקלאות מאזורי התעשייה שהקמנו. והשטחים הפתוחים, כנגד השאיפות של הרשויות הפועלות בכיוון זה. הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים להקים תחנות כוח לייצור חשמל מונעות בגז, בתהליך מקוצר. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"וועדה לתשתיות לאומיות". זאת, במקום לנהל תהליך מקדים מקובל של שיתוף ציבור באמצעות הוועדות לתכנון - המקומית והמחוזית. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דורשת מהממשלה המועצה רואה בחיוב הקמת להחזיר את התהליך התכנוני לזה המקובל, על מנת לוודא שקיפות כנדרש. מיזמי פיתוח, אך תקפיד ללא פשרות על בריאות הציבור ואיכות הסביבה. על גגות מבני ציבור ומגרשי ספורט מקורים ברחבי הקמת מערכות סולאריות המועצה ממשיכה בקידום העמק, במסגרת תכנית "מונה נטו" של חברת החשמל. מערכות אלה מאפשרות לנו לייצר חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש, שאינה מזהמת ולחסוך בהוצאת המועצה, באופן משמעותי.

2

מאוניברסיטת תל אביב ועם פורום אגף החינוך במועצה מקדם תכנית רב שנתית, בשיתוף ד"ר גדי ביאליק חינוך, שהוקם כשותף מוביל לגיבוש התכנית.

בתחומים רבים, לשם שיפור השירות לתושבים. שירותים מקוונים ומגוונים המועצה, בכל אגפיה, מקדמת

בכמחצית מיישובי המועצה, בפרויקטים של הנגשה בבינוי רחב היקף, בתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך ובפיתוח ושדרוג מבנים.

בליווי וסיוע של מחלקות המועצה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות

. מהגיל הרך ועד הגמלאים וגיל הזהב שפע פעילויות ותמיכה מוצעים לתושבי העמק –

נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות, ושירותים מגוונים וזמינים.

נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים.

בברכת חג אביב שמח אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

3

אגף החינוך

אגף החינוך במסע החינוכי אגף החינוך ממשיך בקידום תכנית רב שנתית, המובילה ומתווה את כיווני הפיתוח בכל הקשור בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תוך דיאלוג מתמיד עם בתי הספר והיישובים. המחלקות השונות באגף החינוך מובילות ומחזקות תוכניות חינוכיות ארוכות וקצרות טווח, לצד התוכניות הנדרשות על ידי משרד החינוך, כל זאת במטרה להמשיך ולהצעיד את מערכת החינוך בעמק ללמידה איכותית, איתור וטיפוח מצוינות והקניית ערכים. בגני הילדים מתקיימת השנה פעילות ענפה בתחומים רבים. ניתן דגש על החיבור גני יער המקיימים ימי לימודים בטבע, 20- לטבע ולנופי העמק, ובמועצה פועלים כיום כ מחוץ לכותלי הגן. בנוסף קיימת פעילות העשרה מגוונת בתחומי מוזיקה ואומנות. בתי ספר יסודיים עוסקים בחדשנות פדגוגית וברבים מהם נערכים שינויים בסביבת הלמידה ● בתי ספר 7- ) מתקיימת ב PBL (למידה מבוססת פרויקטים למידה מערבת ופעילה יסודיים, בהנחייה מקצועית ובמימון המועצה. ● "סטודיו עמק", שמטרתו הכשרת מורים כמנטורים, שיהוו סוכני שינוי בבתי נפתח מרכז הספר שלהם שיובילו לשינויים פדגוגיים, וחברתיים במערכות החינוך. ● יציאה ללימודים ביער למשך יום בשבוע לפחות. כיתות יער בבתי הספר היסודיים ● פיתוח תכנית לימודים ייחודית יחד עם המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל (מדעטק, חיפה), בבית הספר 'מרחבים' בכפר יהושע. תכנית ללימודי מתמטיקה, אמנות, הנדסה, בליווי טכנולוגיה חדשנית, ובהנחיית מורי בית הספר וצוות STEAM טכנולוגיה ומדעים מקצועי מטעם ה'מדעטק'. ● ● ● ●

4

בתי ספר תיכוניים בכל בתי הספר העל יסודיים מובילים תהליכים של חשיבה ולמידה ומובילים תוכניות ייחודיות, הן בתחומי הדעת השונים, תוך שימוש במתודות של למידה חדשנית, חקר ופיתוח, והן בתחומים האישיים רגשיים של התלמידים. כשהדגש על התלמיד והתלמידה, על נקודות החוזק והקושי שלהם, פיתוח כלים ללמידה והתמודדות, במטרה "לראות" כל תלמיד ולאפשר לו מימוש תוך רווחה. ● תוכניות לליווי אישי על-ידי מחנכי הכתות וצוות הייעוץ של בית הספר, בקיום שיחות אישיות, סדנאות הערכה, התאמת תוכנית אישית, ושתופי פעולה עם מחלקות הרווחה והנוער במטרה להדק את הליווי וההנחיה של בני הנוער. ● פתיחת מגמות עתידיות עתירות ידע, כמו: מדעי הרפואה, סייבר, רובוטיקה, ביו- טכנולוגיה, תוך שתופי פעולה עם גורמים אקדמיים כמו הטכניון ומסגרות מעודדות חקר, כמו תעשידע, אלביט, רפא"ל וכו'. ● בניית מרחבי למידה מוטי עתיד המזמנים לתלמידים מרחב לחקר ופיתוח. ● פיתוח צוותי חינוך – הן בתחומי הדעת בליווי והנחייה של גורמים מקצועיים מהשורה הראשונה והן בתחומי הרגש והתפתחות האישית. ● ● ● ●

5 5

בית האמנויות

בבית האמנויות למוסיקה ולמחול נהנים התלמידים מלימודים ברמה גבוהה, מהגיל הרך ועד מסלול בגרות במחול ובמוסיקה. בנוסף, מתקיימת בו קשת רחבה של פעילויות העשרה; תזמורות, מקהלות, הרכבים קאמריים, קונצרטים ומופעים, כיתות אמן, סדנאות ועוד. תלמידים מגיל 1,000- בבית האמנויות ובשלוחותיו ביישובים בבתי הספר לומדים למעלה מ .80 הגן ועד גיל מרכז המחול ● מרכז המחול בבית האמנויות עמק יזרעאל הוא גוף המחנך למחול ופיתוח בעבור כל ילד וילדה. בזכות היחס האישי והמורים המקצועיים, הצליח בית הספר למצב את עצמו כבית תלמידי מחול במרכז! 350 - ספר מקצועי ששמו הולך לפניו. השנה למדו כ ●

● במרכז המחול מתקיימים בכל שנה;

● מופעי "עבודות אישיות" של תלמידי כיתות י"א-י"ב.

● סדנאות אמן וכנסים ארציים.

● מגמת בגרות במחול - מהגדולות בארץ!

● קייטנת מחול לצעירים.

● שלוחות מחול בשמשית ובגבעת אלה.

מרכז המוסיקה מרכז המוסיקה הוא בית מוסיקלי רב תרבותי לילדים, בני נוער ומבוגרים מכל אזור הצפון, בו מלמדים אמנים ומורים מן השורה הראשונה בארץ. הלימודים מתקיימים באווירה תומכת ומתאפיינים באיכות מקצועית ופדגוגית גבוהה, לצד מתן שיעורי העשרה מגוונים. הלימודים מאפשריים לתלמידים לממש את מלא הפוטנציאל תלמידים במרכז 600 המוסיקלי ולהגיע להישגים ברמה הגבוהה ביותר. השנה למדו מעל המוסיקה וב"בית ספר מנגן".

6

6

במרכז המוסיקה מתקיימים מדי שנה;

● הרכבים, תזמורות, מקהלות.

● כיתות אמן וסדנאות עם אמנים מהארץ ומחו"ל. ● "במה פתוחה" לתלמידי מרכז המוסיקה.

● מסלול למצטיינים בחטיבת ביניים ומגמת בגרות במוסיקה. ● תוכנית העשרה, הכוללת נסיעות לקונצרטים ולמופעי אופרה.

● תוכנית "בית ספר מנגן" – לימוד כלי נגינה תזמורתיים בבתי ספר יסודיים.

● תזמורת מצוינות לתלמידי בית ספר יסודי. ● כנס תזמורות וימי שיא לתלמידי "בית ספר מנגן".

● כנס מקהלות לתלמידי בית ספר יסודי.

7

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי עסקה השנה במספר נושאים עיקריים:

● פיתוח מענים למניעה והתמודדות עם תופעת האלימות ברשת, תוקפנות אלימות ברשת ובריונות ברשתות החברתיות. התקיימו הכשרות לבעלי תפקידים בנושא יחד עם ערבי הסבר ביישובים, בעבור הורים, ילדים ונוער. התקיים שבוע "בום ברשת" להגברת המודעות בנושא מוגנות ברשתות החברתיות. ● מתן כלים לצוותים חינוכיים ולהורים בנושא התפתחות מינית מניעת אלימות מינית תקינה, זיהוי גורמי סיכון בנושא ודרכי קידום תכניות חינוכיות לילדים ונוער- התקיימו הסברות להורים במסגרות יישוביות ובית ספריות, הכשרות לבעלי תפקידים ומעורבות בתכניות מניעה בית ספריות. ● במסגרת תכנית "עם קול הכבוד" – צמצום תופעת תוקפנות כלפי בעלי תפקידים בהובלת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה, התקיימו מעגלי שיח במספר ישובים והתקיימו הנחיות לבעלי תפקידים.

8

אזרחים ותיקים

● המועצה פועלת לקידום הרווחה והחוסן של משפחות ותיקים בעמק יזרעאל על ידי בניית רצף שירותים ברמה הפרטנית - משפחתית, ברמה הקבוצתית, ברמה היישובית - קהילתית וברמה המועצתית.

● בעבור הוותיקים קיימים המערכים הבאים;

● רשת מועדוני ותיקים ביישובים ● תכניות לרווחת הוותיק בקהילה

● מרכז יום לוותיקים ולתשושי נפש ( עמותת ותיקי עמק יזרעאל) ● קידום שילוב בין דורי – תמיכה וחיבור בין הדור הצעיר לזה הוותיק

● 'תיאטרון עדות', צעדה רב דורית, שילוב סטודנטים בתיעוד סיפורי חיים, לימוד והפעלת המחשב בבתי הוותיקים

● הכשרת ועדות ותיקים ביישובים

● קידום התנדבות ותיקים

● מכללת ותיקים ע"ש מיקי שוהם - במכללה מסלול ייחודי ועצמאי המיועד לוותיקי עמק סטודנטים. הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה 1600 - יזרעאל והאזור, בו לומדים כ האקדמית עמק יזרעאל.

9

נוער וחינוך חברתי

מחלקת הנוער, מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות למימוש חווית התפתחות והעצמה של בני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות ברמה המועצתית והיישובית. מפעילות מחלקת הנוער בעמק שהתקיימה השנה;

● חיזוק הקשר עם מערכות הנוער היישוביות

● הקמת פורום ועדות נוער אזורי

● חיזוק והכרה בכל תנועות הנוער במרחב המועצה ● גיוס והעסקת מד"בים בכל יישובי המועצה

● יצירת מפעלים אזוריים במתווה ישובי וכאלה הפתוחים לבני הנוער בשכבות י'-י"ב ● קיום משותף – יציאת אוכלוסייה ערבית ויהודית מסורתית למפעלי המחלקה

● העלאת המודעות למניעת הקמת שדה תעופה בין לאומי ברמת דוד ● הדרכת אלפי בני נוער במהלך שבוע פעילות, בכל ישובי המועצה

● יציאה למפעלים אזוריים גדולים ומשמעותיים

● במסגרת החינוך החברתי, הועבר תקציב לישובים לפעילות ילדי א'-ג' בימי שישי

● נפתחו חוגי מדע מסובסדים

● לראשונה, התקיימה פעילות בית הספר של החגים בחנוכה

10

10

צעירים

● פעילות הצעירים שהתקיימה השנה;

● מלגות עידוד לסטודנטים 140 הוענקו )₪ 10,000 מלגות מעורבות חברתית (עד 37 הוענקו

● קורסים וסדנאות בתחום התעסוקה, יזמות ועוד בשיתוף עם מעברים בעמק

● קורס הכנה פסיכומטרי

● הנחות באירועי תרבות אזוריים של המועצה

● זיכרון בסלון ביישובי המועצה

● ״דרך ארץ״ - פרויקט התנדבותי בהובלת צעירי העמק

11

קהילה ורווחה

אגף קהילה ורווחה פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל. השרות ניתן לכל הגילאים בייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך, על פי מדיניות משרד הרווחה, לפי תקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס) ובכפוף למדיניות המועצה. העבודה הסוציאלית ביישובים משלבת עבודה בתחום הפרט והמשפחה יחד עם עבודה קהילתית – מערכתית, מתוך ראיית האדם כחלק בלתי נפרד מסביבתו. ● פרויקטים ותוכניות שמטרתם לפתח את חוסנן של הקהילות בישובים ואת 154 בוצעו תחושת השירות והקהילתיות. ● ישובים בתחומי חינוך חברתי, נוער, תרבות, רווחה, ותיקים, גיל רך, 8 - ועדות ב 10 הוכשרו במסגרת "מכללת קהילה פעילה". ● ועדות רווחה וועדות ותיקים בישובים להגברת האחריות הקהילתיות והעזרה 3 הוקמו ההדדית בישובים. ● ישובים במועצה בתמיכת תכנית "משלבים כוחות", 23 - פרויקטים קהילתיים ב 32 פותחו משחקיות לילדים. 7 ביניהם ● התקיים כנס שנתי של "משלבים כוחות" , יריד מיזמים חברתיים בישובים, לעידוד היזמות וללמידה הדדית של ישובים מיישובים. ● פעילויות הוקרה למתנדבים בארגונים 12 - ערבי הוקרה למתנדבים בישובים ו 14 התקיימו מתנדבים. 2,000 - בתמיכת המחלקה להתנדבות, בהם לקחו חלק כ ● התקיים ערב הוקרה שנתי לכל מתנדבי המועצה, במסגרתו הוענק פרס העמק לאלי שמיר מכפר יהושע. ● ישובים, בסוגיות 6 – התקיימו תהליכי שיח קהילתי רב משתתפים התקיימו ב קונפליקטואליות מחיי הקהילה, בהנחיית צוות מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה. ● התקיים קורס סמסטריאלי במכללת עמק יזרעאל בחוג לעבודה סוציאלית בנושא עבודה סוציאלית במגזר הכפרי והתקיים מרכז למידה אזורי לסטודנטים מחוג זה. ● ● ● ● ● ● ● ● קהילה ●

● הוקמה קבוצת נשים מנהיגות ביישוב מנשייה זבדה.

● מתנדבים למתן מענה ראשוני בחירום לתושבים במצבי דחק, בשעת חירום. 65 הוכשרו

12

רווחה שירות לפרט ולמשפחה

● משפחות מיישובי המועצה, קיבלו שירות אישי מעובדות ועובדים סוציאליים 1600 – כ מרחביים. ● איש 50 - משפחות קיבלו טיפול רגשי במסגרת המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה ו 150 – כ טופלו במרכז לשלום המשפחה ולמניעת אלימות.

● נפתח שירות חדש לטיפול והדרכת הורים לילדים בגיל הרך, בבית הלקוח.

● ילדים ובני נוער, על ידי סטודנטים מלגאים ובתהליכי התמחות 20 - ניתן ליווי "אח גדול" ל בעבודה סוציאלית ומדעי ההתנהגות.

● ליווי צעירים וצעירות בסיכון לקידום והכוונה בחיים.

● מהם 7 , תהליכי גישור בין תושבים, במסגרת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה 10 התקיימו הסתיימו בהסכם.

● ● הוקמה שלוחת רווחה בסואעד חמירה. שירות לילדים ולמבוגרים עם מוגבלויות

● אנשים עם מוגבלויות (ילדים ומבוגרים). 100 - ניתן שירות לכ

● ילדים עם מוגבלות. 26 התקיימה קייטנת קיץ "כייף מיוחד לי בעמק" בהשתתפות ● הופעלה מועדונית "שקד" לילדים ונוער עם מוגבלות וניתן ליווי למועדונית "עלי כותרת" לבני נוער עם מוגבלות. קבוצות, סדנאות והרצאות ● קבוצות 3 קבוצות אזוריות לפיתוח מיומנויות חברתיות לילדים ובמקביל 3 התקיימו להדרכת הורים, במסגרת המרכז לטיפול קבוצתי בילדים והדרכת הורים. ● התקיימו שתי קבוצות אזוריות להורים בתהליכי פרידה וגירושין. שותפות בין המרכז לטיפול קבוצתי בילדים והדרכת הורים לבין המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות. ● סדנאות טבע תרפיה להורים לילדים ונוער. 3 - הרצאות ו 5 , קבוצות 4 התקיימו ביישובים ● סדנאות לבני נוער בישובים למטרת איתור ומניעת התנהגויות מסכנות. 10 התקיימו

● התקיים ערב נערה מועצתי למניעת התנהגויות סיכוניות.

13

קידום נשים

● המחלקה עוסקת בקידום נשים בתחומי רווחה, תעסוקה, עסקים ופנאי על פי צרכים המועלים על ידי יישובי המועצה. ● ישובי המועצה, בהם הוצגה פעילות 20- השנה נערכו אירועי נשים בתמיכת המחלקה בכ נשים בתחומי מנהיגות ופעילות יישובית, בראשות ועדים וועדות יישוביות. ● נשים השתתפו בסדר פסח לנשים במוזיאון העמק ביפעת, ונקראה הגדה נשית. 100- כ ● נשים השתתפו במסע ג'יפים אתגרי לנשים- 'מלכה יזרעאלית' שעבר בשבילי העמק 80- כ וכלל לינה בשטח, כתבי חידה ואחווה נשית.

● נשים השתתפו בהקרנת סרטים, בדגש על נשים ונשיות. 200- כ

● נשים השתתפו בערב שהתקיים בשיתוף הספרייה האזורית בנהלל ובו נערך 100 - כ מפגש עם תמר מור ושיח על נשים ומיניות.

14

יישובים

מחלקת ישובים מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות. זאת, באמצעות עבודה עם הנהלות ומזכירי היישובים, על פי צו המועצות האזוריות; הערכות וביצוע בקרה, מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי ההרחבה, השינוי, הצמיחה וההתחדשות, על ידי צוותים רב תחומיים. ● המועצה ממשיכה בגיוס רכזי קהילה,מסייעת במימון, בליווי ובתמיכ כדי לקדם את רכזי קהילה. 28 נכן להיום, פועלים ביישובים הפעילות הקהילתית ביישובים. ● יושבי ראש ועדים, מזכירים, קידום מקצועי והכשרות לבעלי תפקידים ביישובים רכזי קהילה, מנהלות לשכה ורכזי תחומים נוספים, באמצעות השתלמויות, מפגשים וסדנאות מקצועיות. ● תמיכה בפעילויות ביישובים קידום וחיזוק יחסי השכנות בין יהודים לערבים באמצעות קולות קוראים לימוד השפה הערבית, סוכות של שלום ואחווה, חגים משותפים, מפגשים ועוד. ● ● ● ● עם הנהלות היישובים בעמק. הובלת מפגשי מטה ● לצורך פיתוח והנגשת שירותים לתושבים. הקמת אשכולות יישובים ● ●

15

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה מופקד על ריכוז הפעולות בנושא איכות הסביבה במועצה, וקידום הקיימות בה. תחומי הפעילות המרכזיים של האגף;

חינוך סביבתי

● ● התקיימו ארבע השתלמויות בנושא "חינוך-חוץ" למורות, גננות וסיעות. לחלקן זוהי תחילת ההיכרות עם התחום, ואחרות יוצאות עם הילדים ליום ביער, אחת לשבוע, מזה שנתיים ויותר. ● בגני הילדים ובבתי הספר נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון הפרדת פסולת והפחתת צריכה, תזונה מקיימת, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד. גם "בתי הספר של החופש הגדול" והקייטנות ביישובים נהנו מפעילויות "ירוקות". ● מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי ספר ירוקים, פיתוח מנהיגות ירוקה ועוד. מודעות סביבתית בקהילות התקיימו עשרות הצגות לילדים, הרצאות למבוגרים ואירועי תרבות לכל הקהילה בנושאי קיימות כגון תרבות הצריכה, מיחזור, מגוון ביולוגי, תזונה בת-קיימא ועוד. התקיימו מספר ימי ניקיון בישובים ובשטחים הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של אשפה. ● ישובים בעמק, ומהווים 14- גינות קהילתיות: גינות קהילתיות ובוסתנים מלבלבים ב מקום מפגש והפוגה ממרוץ החיים וגינות קהילתיות חדשות נוספות. ● נערכה עבודה מקיפה למיפוי איכות האויר במזרח העמק, באמצעות חברת תעשייה יעוץ מובילה. התוצאות מעידות כי איכות האויר טובה. במקביל החל עבודתו פקח תעשיות, הפועל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה להידוק הפיקוח על המפעלים. ● נערכו שלושה ימי עיון בנושא בניה ותכנון מתקדמים, בשיתוף אגף בניה ירוקה ההנדסה ו"יזרעאלים" ונציגי ישובים, מוסדות חינוך, מתכננים ועוד; הוחלט על מינוי יועץ ירוק לכל התבע"ות החדשות המקודמות בעמק. ● עשרה ישובים שומרים על השטחים הציבוריים בגינון אקולוגי, ונהנים גינון בר-קיימא ממרבדי פריחה מרהיבים באביב. יישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב ובמיוחד באזור מוסדות חינוך וגני משחקים. ישובים נוספים נמצאים גם הם בשלבים שונים של מעבר לגינון בר-קיימא. ● ● ● ● ● ●

16

● קיבוצים יש 12- פחים כתומים לאריזות נפרשו בכל יישובי המועצה, ב פסולת ומיחזור קומפוסטרים חולקו לתושבים בישובים האחרים. 1,100 פחים לפסולת אורגנית ומעל סוגי פסולת שונים. 9 בכל הישובים יש מרכזי מיחזור להפרדת ● המועצה בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות מוסיפים לפעול מיגור הכלבת למיגור הכלבת במגוון אמצעים ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד. ● יחידת האכיפה המועצתית מטפלת בפניות מגוונות ביישובים, בשטחים אכיפה הפתוחים וברחבי המועצה. ● האגף פועל למניעת השלכת פסולת וונדליזם, קידום שמירה על השטחים הפתוחים לשטחים המיוערים ולנחלים. סגירת סביבת 4x4 תכנית אב למניעת ירידת כלי רכב יער שמשית – גבעת רבי ואתרים נוספים לכניסת כלי רכב. כמו כן מקדם האגף את המשך שיקום נחל ציפורי בשיתוף רשות ניקוז קישון וגופי סביבה נוספים. ● סביב היישובים ובניהם מקודמת יחד עם פריצת שבילי מטיילים ושבילי אופניים הגופים הירוקים.

17

ספורט ואפשרי בריא

● מרתון ניווט בינלאומי

תוכניות קידום בריאות ישוביות שיפוץ ובניית אולמות ומגרשי ספורט אירועי דגל אזוריים וארציים

● כדורסל לנערים

סייף

● טריאתלון

● גלגלים של תקווה ● צעדת שביל יזרעאל

● ● שחייה אירועים קהילתיים חברתיים

● מירוץ הר לעמק

● סטריט בול, טורניר פנימית, מצפן אקדמי, מתמסרים לקהילה

● אירוח תחרויות ארציות

● אליפות ישראל בניווט ספורטיבי ● אליפות ישראל באופני שטח

18

ביטחון

● פועלים ברחבי העמק בתמיכה שוטפת של מחלקת מתנדבי "מתמיד" 350 - כ , כולם עוברים יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלחה "יפתח" הביטחון. לצידם; הכשרות שנתיות לחירום. ● משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי מג"ב של המרחב בעקבות פנייה של המועצה, והמרחב חולק לאשכולות - לכל אשכול, שוטר מג"ב. לתחנות המשטרה הכחולות ● בשיתוף יישוביה וגורמי החירום המועצה עורכת, מדי שנה, תרגיל חירום רחב היקף הארציים. תוכנית ההפעלה המועצתית עודכנה בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה. ● בעין דור ועדי לרשת הקשר לחירום, לכיסוי ופריסה מירביים. הוספת שני ממסרים ● יחידת הכיבוי של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור.

● , בשיתוף הרבש"ים ביישובים. תרגיל שנתי ארצי בבתי הספר

● אפליקציית חירום לגננות. אושרה בניית

● ניתן לשלוח קריאות דרך האפליקציה של .24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול המועצה.

19

האגף הכלכלי

אזור התעשייה אלון תבור

● נמשכו עבודות הפיתוח בפארק, והן צפויות להסתיים במהלך 2018 במהלך שנת .2019 ● חוברו עוד שישה מפעלים גדולים לגז. זהו חלק ממהלך לאומי, אשר 2018 לקראת סוף מטרתו להביא לשיפור משמעותי באיכות האוויר. ● בוצעו מהלכים משמעותיים לניטור איכות האוויר. זאת, במטרה 2018 במהלך שנת בשיתוף עם המשרד 2019 להביא לשיפור איכות הסביבה. המהלכים יימשכו גם בשנת להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. ● דונם ויחלו 190 - ' , יסתיים התכנון להרחבת אלון תבור שלב א 2019 במהלך שנת עבודות הפיתוח.

● ● דונם. 130 -' החל תכנון הרחבת אלון תבור שלב ב 2000 שגיא

● דונם לשטחי תעשייה, מסחר וציבורי. 172 -' החלו העבודות לפיתוח שלב ב ● צפויה להסתיים הכנת התב"ע להרחבת אזור התעשייה, בשיתוף עם 2019 במהלך דונם. 1,000 - רשות מקרקעי ישראל. ההרחבה המתוכננת תהיה ב

אזור תעסוקה חדש כפר יהושע – יוקנעם דונם. 80 - החל תכנון פרוגרמה וסקר התכנות כ אזור תעסוקה חדש בשטחי מרחביה דונם והתחיל תכנון מפורט. 600 - התכנית אושרה להרחבה של כ הרחבת אזור תעסוקה איכסל יתחיל תכנון מפורט. 2019 התכנית אושרה ובמהלך הרחבת אזור תעסוקה משותף עם זרזיר וכעביה טבאש חגאגרה

התקיים דיון ראשון והושגו הסכמות להקמת אזור תעסוקה משותף 2018 במהלך לשלושת הרשויות, על אדמות בית-לחם הגלילית, בתקווה כי ההסכמות תגובשנה יחודש המהלך לתכנון ואישור ההרחבה וזאת בתמיכה 2019 להסכם עקרונות. במהלך של משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל. החלפת תאורת רחובות במסגרת המהלכים להתייעלות אנרגטית והקטנת פלטת גזי חממה, החל פרויקט החלפת תאורה ביישובי המועצה. הפרויקט מתוכנן להסתיים במהלך השנה הקרובה ואמור לשפר את רמת התאורה ביישובים, כמו גם לחסוך באנרגיה ובעלויות.

20

יובלי העמק

, שהתקינה מערכות ותוכנות לשיפור חברה מקצועית בנושא המים והביוב ולהתייעלות עבודתה. גם השנה, בצעו דיגומי מי השתייה ביישובי המועצה ובאזורי התעשייה, באופן מקצועי ובמועד, על פי הנחיות משרד הבריאות. ;2019 פרויקטים שבצעו וחלקם אף ממשיכים בשנת .₪ מיליון 3- הקמת תחנת שאיבה וקו מאסף. עלות: כ נהלל .₪ מיליון 3- הקמת תשתית ביוב ציבורי להרחבת נהלל. עלות: כ נהלל .₪ 600,000- שיקום קו רפתות - החלפת קטע קו וחיבור לתשתית ההרחבה. עלות: כ נהלל .₪ מיליון 4- שיקום תשתית ביוב. עלות: כ קיבוץ הסוללים ₪ מיליון 4.5 - שיקום תשתית ביוב. עלות: כ קיבוץ מרחביה .₪ מיליון 1.3 - שדרוג קו מים. עלות: כ מנשית זבדה ₪ 170,000- שיקום קו ביוב קורס חוצה משקים. עלות: כ כפר יהושע יובלי העמק שמה לה למטרה מיום הקמתה, להעניק שירות אדיב, מהיר, יעיל, אמין ומקצועי לתושבים וכך תמשיך לפעול.

21

תרבות

המועצה מציעה חמש תכניות מנויים עשירות: מנוי תיאטרון, הורים וילדים, מנוי "גדול", מופעים לכל המשפחה, סדרות מוסיקה קלאסית ביישובים, סדרת מחול. לצד אלו עוד שלל מופעים וארועי תרבות. ● עונה חמישית לסדרה של מופעי חורף באולם המופעים יפעת, עם טובי אמני ישראל ● שנות פעילות של פסטיבל ״חלב ודבש״ בשבועות ובו אירועים ומופעים רבים, 18 לישראל 70 השנה נחגג בסימן ● ● נערכו שלוש הצגות ביישובי המועצה וארבעה מופעים של אמנים מקומיים צעירים. ● נערך ערב "תוצרת העמק" – יוצרים ואמנים מהעמק על במה אחת בערב מרגש. ● המחלקה מעניקה תמיכה כספית לחבורות הזמר וקבוצות תיאטרון ביישובים ומקדמת יוזמות מקומיות בתחום התרבות, המעניקה במה לאנשי העמק ולבני נוער מהעמק – מיזם להקות צעירות בשמשית ואנסמבל ניגונל'ה ● נערכו ארבעה ערבי חבורות זמר ביישובי המועצה – בקיבוץ עין דור, בבית שערים, בבית לחם הגלילית ובאולם ביפעת ● יישובים במועצה 10- סוכות של שלום ואחווה בשיתוף מחלקת היישובים, נערכו ב פעילויות יהודים – ערבים שתוקצבו על ידי המועצה ● תרבות צעירים בשיתוף מחלקת הצעירים ומתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הוענק ליישובים תקציב נוסף ששימש למופעי הורים וילדים ● מופעי קיץ רבי משתתפים באמפי נהלל ומופעים מגוונים וחדשים באולם המופעים יפעת – תיאטרון, מוסיקה וילדים שאינם כלולים במנויים ● שיתופי פעולה עם אתרי מורשת ואירועים ייחודיים: הטיש הגדול במשטרת נהלל, "שלושתנו" במוזיאון העמק, חגיגת שיכר יזרעאלית ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● לישראל נחגגו עם "קולולם" באירוע רב משתתפים עם 70 - חגיגות ה "מהפיכה של שמחה" ●

● תמיכה בקולנוע, הקרנות טרום בכורה ומפגשים עם יוצרים ● ימי עיון וכנסים ביישובים, אירועי פרידה והוקרה, אירועי זיכרון

22

● אירועי תרבות יהודית ביישובים וברמה האזורית – חודש המורשת היהודית, מופעים ביישובים ופרוייקט "שלום שבת", בשיתוף עם המועצה הדתית

● טיולים מגוונים של החוג לידיעת הארץ מיסודו של מנחם זהרוני

● תערוכות מתחלפות במבואת אולם המופעים

● הורחבו שעות המענה הטלפוני והשירות באולם המופעים יפעת

23

הנדסה אגף ההנדסה אחראי על יזום, תכנון, ביצוע ואחזקה בתחומי המועצה, בכל הקשור להיבט ההנדסי. גם השנה, ניתן מענה הנדסי בתכנון ובביצוע תשתיות, פיתוח, בינוי ואחזקה. בינוי חינוך

● בית הספר התיכון 'עמקים תבור' במזרע – שלב ג' ● בינוי כיתות לימוד בבתי הספר – היערכות לפתיחת שנת הלימודים ● בית הספר התיכון 'העמק המערבי' ביפעת – שיפוץ עומק ● עבודות קיץ והיערכות לפתיחת שנת הלימודים

● ₪ מיליון 5 - בוצעו עבודות בטיחות, שיפוץ ותוספת כיתות יבילות במוסדות בהיקף של כ

● ● תכנון גני ילדים בציפורי ובנהלל ספורט ● הושעיה - הושלמה בניית אולם הספורט ● כפר גדעון - שופץ מגרש הספורט ● ●

● ישובים במסגרת קול קורא 5 - שופצו וחודשו מגרשים ב ● עדי – החלו בביצוע הקמת אולם ספורט ● מזרע – בבית הספר עמקים תבור מגרש קט-רגל מדושא מבני ציבור ● שמשית – קירוי בריכת השחייה ● בוצע מועדון נוער בסואעד חמירה ● תכנון מועדון חברים באלון הגליל ● הושעיה – בביצוע בית כנסת חדש ● רמת דוד – הוקם מועדון נוער חדש ● גבעת אלה – בביצוע מועדון חברים ושידרוג המזכירות ● השלמת תכנון מפורט לשיפוץ אולם התרבות ביפעת

● מועדוני נוער; ציפורי, כפר ברוך, גבעת אלה, כפר יהושע ומנשית זבדה 5 תכנון

● שדה יעקב – שיקום וחידוש בית כנסת היסטורי וכן, השלמת מיקווה נשים

● תכנון מועדון נוער ושיקום המבנה הקיים לקהילה

● ● בניין המועצה - ביצוע קומה א' לאגף הנדסה, יובלי העמק ובניין הוועדה לתכנון ובנייה ● מעונות יום; אחוזת ברק, כפר ברוך, היוגב ובלפוריה 4 - השלמת תכנון ל והיערכות לביצוע, בכפוף לתקציב ממשרד הרווחה תשתיות דונמים 170 – פיתוח של 2000 בביצוע שלב ב' - תשתיות באזור התעשייה שגיא ₪ מיליון 34 לתעשייה בתקציב של ₪ מיליון 7 ביצוע מגוון פרויקטי תשתיות ביישובי המועצה, בהיקף של פרויקטי תשתיות ●

● כביש כניסה לבית לחם הגלילית ● כביש גישה להרחבה בכפר יהושע

● חניון בגבעת אלה

● כפר גדעון – כבישים פנימיים סואעד חמירה – השלמת כבישים

● עדי – שיקום כבישים ● שדה יעקב – כבישים פנימיים

24

גינון וחזות

● פיתוח גן אקולוגי בבית ספר 'אופקים' ושביל אופניים בין קיבוץ מרחביה והמושב לבית הספר

● ● ביצוע סקר עצים מסוכנים בכל יישובי המועצה ● השלמת גינון בהרחבות ביפעת ובגבת הרחבות ●

● ● יחידות דיור 1000 - ישובים – פוטנציאל של כ 10 - תכנון ת.ב.ע ב ● יחידות דיור; הושעיה, בית לחם 250 - יישובים לכ 4 - תכנון מפורט לביצוע הרחבות ב הגלילית, אלוני אבא ותמרת ● יחידות דיור 350 ביצוע תשתיות בהרחבות והשלמת שלב א' המאפשר ביית בתים עבור ● היערכות לביצוע הרחבות באמצעות המועצה בשני ישובים- תמרת ומנשית זבדה ● מתחמים 2 קידום ת.ב.ע להרחבת אזורי תעשייה ותעסוקה קיימים וחדשים; באלון תבור – אדמות ההשבה של גניגר. אזור תעסוקה מרחביה וקידום 2000 מ"ר. בשגיא 300 - של כ פרוגרמה לאזור תעסוקה חדש יוקנעם - כפר יהושע אחזקה, נגישות, בטיחות בגני משחקים במתקני ספורט ובמוסדות חינוך ● השלמת פרויקט הנגישות במוסדות החינוך על פי תוכנית ובסיוע מימון משרד החינוך בכ- מוסדות חינוך 14 ● ריכוז והפעלת פרויקט הנגישות ביישובי המועצה – הכנת סקרים וביצוע הנדרש על מנת 2021 לקדם את ההשלמה עד סוף ● אחזקת מוסדות החינוך והציבור כמתחייב בחוזר מנכ"ל, טיפול בקריאות שבר ואחזקה מ"ר בנויים 100 - מונעת במועצה ומבני ציבור וחינוך בשטח של למעלה מ ● ● ● ● ● ● ●

● ₪ אלף 400 - שיפוץ מקלטים בתקציב של כ ● ₪ אלף 250 השלמת עבודות באולפנה בתקציב של

● שדרוג והנגשה בכפר גדעון

● כיתות שמע בבתי ספר וגני ילדים 8 ביצוע ● בתי ספר 6 - ביצוע מרחבי למידה ב

● ● בבית ספר יחד, בגבעת אלה M21 כיתות 6 – שדרוג מבנה כיתות תכנון אזורי ומקומי ● ₪ מיליון 55 קידום תוכנית כוללנית לכלל שטח המועצה והיישובים בהשקעה של ● תכנון שביל אופניים המקשרים בין ישובים לבין הרכבת לאורך שדרת העמק, תל עדשים לנהלל; מהמכללה עד מעונות הסטודנטים בעפולה ● ,75 ליווי תכנון מערכות אזוריות המתוכננות ע"י גורמי ממשלה שונים; הרחבת כבישים . תשתיות – מים, חשמל, גז 77 ,65 , עוקף עפולה 79 ● ● ● תכנון גני ילדים כציפורי ובנהלל ● ●

25

רישוי עסקים

כחלק מממטרות חוק רישוי עסקים, מחלקת רישוי ופיקוח עסקים במועצה פועלת על מנת להבטיח את שלום הציבור, תוך מתן דגש על שירות איכותי ויעיל לבעלי עסקים וקיום החוק; ● מתן רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך הבטחת מטרות החוק, בתחומים; איכות הסביבה, מניעת סכנה לציבור, בטיחות עובדים, מניעת מחלות ובריאות הציבור, כבאות וקיום התנאים הנוגעים לדיני תכנון ובניה. ● הגדלת מספר העסקים בתחומי המועצה הפועלים בכפוף לרישיון בר-תוקף. ● ●

● בקרה יעילה של רישוי העסקים על פעילות העסקים טעוני הרישוי.

מס' העסקים הפועלים ברחבי המועצה גדל באופן קבוע משנה לשנה. מחלקת רישוי עסקים נערכת לביצוע הרפורמה בחוק רישוי עסקים, שמטרתה לשדרג את החוק הקיים ולתת מענה במספר תחומים;

26

מיקודים אסטרטגיים לשנים הקרובות

ראש המועצה הגדיר את העוגנים הבאים כעיקרי העשייה במועצה האזורית, לשנים הבאות; 1 1 . הובלת מערכת חינוך שורשית ומתקדמת 2 2 . הובלת הנושא הסביבתי ומניעת הקמת נמל תעופה בינלאומי בעמק 3 3 . שמירה על גבולות המועצה והכנסותיה, תוך חיזוק החקלאות וערכיה

4 4 . הרחבה, פיתוח אשכולות והנגשת שירותים ביישובים 5 5 . מתן מענה ביישובים לצרכי הצעירים והוותיקים 6 6 . חיזוק הקשר עם התושבים ושיפור השירות

2019 בנוסף, המועצה תמשיך גם בשנת להשקיע מאמצים רבים בקידום הנושאים הבאים; 1 1 . הכנת תכנית כוללנית למועצה וליישובים 2 2 . בניית מערך חינוך חברתי משלים 3 3 . קידום ופיתוח 'שדרת העמק' וחיבור דרכי נוף בין היישובים 4 4 . קידום תכנית אב לספורט וחשיבה רוחבית

27

● בכל נושא גם בטופס מקוון באתר 24/7 מוקד המועצה עומד לרשות התושבים ובאפליקציה המועצתית נגישות, שקיפות ושיפור הקשר עם התושב ● ממשיכים לטפח את התקשורת המקוונת עם התושבים אפליקציה, יוטיוב, אינסטגרם, טויטר, דיוור שבועי לתושבים, דיוור תרבות ועמוד פייסבוק שוקק חיים

● אתר המועצה נגיש, מעודכן ונח לשימוש

04-6520111 : או בטלפון 04-6520100 : 24/7 מוקד המועצה האזורית עמק יזרעאל לשירותכם!

www. eyz . org . i l עמק יזרעאל : בפייסבוק | emek_yizrael : באינסטגרם

28

04-6520111 : או בטלפון 04-6520100 : 24/7 מוקד המועצה האזורית עמק יזרעאל לשירותכם!

www. eyz . org . i l עמק יזרעאל : בפייסבוק | emek_yizrael : באינסטגרם

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online