עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

Animated publication

עמק יזרעאל 2019-2020 | לוח שנה תש"פ

חריש בשדות תל עדשים

תושבי עמק יזרעאל,

בלוח השנה לשנת תש"פ, אוצרות הארכיון יוצאים אל האור. התמונות המופיעות בו מציגות את סיפוריהם של יישובי העמק - כל ישוב וסיפורו הייחודי.

מאז ומתמיד היה עמק יזרעאל מושא לחלומות ולתקוות. עלתה קבוצה קטנה של חלוצים להתיישב בגבעת פולה, היא מרחביה. ניסיון נועז זה היווה את ראשית ההתיישבות העברית בעמק יזרעאל. 1910 בשנת סיפורי העבר הרחוק והקרוב הם מקור להנאה, לסיפוק מתוצאות הפעילות הענפה ביישובים, ומקור ללימוד, להסקת מסקנות ולתכנון העתיד. היום העמק מלא ביישובים בעלי אופי מגוון. התברכנו בקיבוצים, מושבים, כפרים ערביים ויישובים קהילתיים, שמקיימים פעילויות משותפות, בנוסף לחיי הקהילה ביישובים. המועצה משקיעה משאבים רבים בשימור מורשת העבר, ובפיתוח היישובים, החינוך, התעסוקה והתרבות.

בברכת שנה טובה ופורייה, אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

ארכיון עמק יזרעאל בשיתוף ישובי העמק מציגים פיסות מראשית ההיסטוריה של העמק ולאורך השנים. מבט נוסטלגי, המאיר סיפורים ידועים ועלומים. רחלי אבידוב, מחלקת התרבות | עריכה והפקה: אסתר רויניק, ארכיון תודה לארכיונאים ונציגי היישובים שסייעו באיסוף החומר: אברהם בן-מאיר, תל-עדשים אבינועם רוזן, כפר-גדעון ארכיון בית-שערים דפנה דרסלר, בית-לחם הגלילית דר' אלדד חרובי, ארכיון אלונים שרה אבידב, ארכיון נהלל שמוליק בדאור, ארכיון כפר-החורש

חיים כהן, שדה-יעקב ארכיון קיבוץ מרחביה עדנה תנחומא, ארכיון כפר-יהושע ידידיה לוטן, ארכיון הושעיה טלי זייד, בית זייד דר' רחאב עבד אל חלים, מנשיה זבדה שלומית עינב, ארכיון גניגר

איילת רוזן-קרוא, ארכיון שריד רותם וקס, ארכיון רמת-דוד עדה קורן, ארכיון היוגב רוחמה הולנדר, ארכיון תמרת

משה סולומון, כפר-ברוך זהר יולס, מושב מרחביה ירון אדלשטיין, בלפוריה רמי רוגל, ארכיון גבת

ל לוֹגוֹ ֶ פּוּרוֹ שׁ ִ ס

היו בעמק יזרעאל שתי מועצות אזוריות: המועצה האזורית "קישון" בחלקו המערבי של העמק והמועצה האזורית "יזרעאל" 1980 עד שנת בחלקו המזרחי. לכל מועצה היה סמל משלה.

סמליל (לוגו) המועצה האזורית "קישון"

סמליל (לוגו) המועצה האזורית "יזרעאל"

סמליל (לוגו) המועצה האזורית "עמק יזרעאל" כפי שעוצב על ידי יעל פלק

את סמלה של מועצת "יזרעאל" עיצב אברהם אמרנט (טושק) חבר קיבוץ מזרע, שנחשב ל"אמן הבית" של המועצה ונרתם לכל קריאה. על מעשה עיצוב סמלה של מועצת "קישון" לא ניתן למצוא מידע בין דפי הארכיון. עם איחוד שתי המועצות למועצה אחת – המועצה האזורית עמק יזרעאל, נקבע באחת מישיבות הנהלת המועצה כי יש לפנות לאנשים שיגישו ל"י למעצב הלוגו שייבחר. 5,000 הצעות ללוגו, מבלי לשרטט עקרונות, עליהם יהיה מושתת הלוגו החדש. הוצע אף פרס כספי בגובה למרכיבי הלוגו: 2006 בינואר 8 הלוגו שנבחר ומלווה אותנו מאז, עוצב בידי הגרפיקאית יעל פלק ממושב מרחביה, שהתייחסה במכתבה מיום איחוד שתי הרשויות, עמק, נחל, שדות, צמיחה וזריחה.

שער הכניסה לבלפוריה שהוצב 1925 לכבוד ביקורו של בלפור

מאבני הכפר ג'דה

בקיבוץ אלונים בתי אבן, אשר בנה משה יפה מבית זייד. האבנים נלקחו, בחלקן, מהמבנים של האריסים שהתגוררו ברמת ישי, בכפר הערבי | אלונים ג'דה של פעם. מטה הפלמ"ח ואחדות מיחידותיו חנו והתאמנו באלונים, במשך תקופה ארוכה. שיר הפלמ"ח נכתב בעת שהות אנשי פלוגה א' באלונים, על ידי זרובבל גלעד. שנים להצהרת בלפור. המושב קרוי על שמו של שר החוץ הבריטי ארתור ג'ימס בלפור, 5 במלאת 1922 בנובמבר 2- מושב עובדים שנוסד ב | בלפוריה החתום על ההצהרה.

2019 ספטמבר אלול תשע"ט - תשרי תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

פתיחת שנת הלימודים

7

6

5

4

3

2

1

שופטים 18:29 19:35

ז' אלול

ו' אלול

ה' אלול

ד' אלול

ג' אלול

ב' אלול

א' אלול

ראש חודש

מופע בימות פיס

14

13

12

11

10 י' אלול

9

8

כי תצא 18:19 19:26

יד' אלול

יג' אלול

יב' אלול

יא' אלול

ט' אלול

ח' אלול

ערב משוררים הספרייה האזורית נהלל

יום בחירות

21

20 כ' אלול

19

18

17 יז' אלול

16

15

כי תבוא 18:10 19:16

כא' אלול

יט' אלול

יח' אלול

טז' אלול

טו' אלול

28

27

26

25

24

23

22

נצבים 18:00 19:06

כח' אלול

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

כג' אלול

כב' אלול

ראש השנה

ערב ראש השנה

ראש חודש א' דר"ה 17:58 19:04

30

29

כט' אלול

א' תשרי

1925 בית לחם הטמפלרית

שייקה הוכמן 1937 בעת הקמת קו מקורות

). עם פרוץ מלחמת העולם השניה, הזדהו הטמפלרים עם המשטר 1906( המושב הוקם על-ידי הכת הטמפלרית בשנת תרס"ו | בית לחם הגלילית .1938 על ידי קבוצת בני נוער "החורש" שעלו מוינה בשנת 1948 הנאצי ועל כן גורשו לאוסטרליה. המושב יושב מחדש בשנת יושב מחדש על ידי אנשי "ארגון אפרים". 1936 כישוב ארצי על ידי קהילה מיוגוסלביה. בשנת 1926 בית שערים עלה לראשונה בשנת | בית שערים . משרד החברה הוקם בבית שערים, משם ניהל את החברה לוי אשכול. 1937 אנשי בית שערים היו מראשוני עובדי חברת מקורות שקמה בשנת

2019 אוקטובר תשרי - תשרי תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

צום גדליה

ראש השנה

5

4

3

2

1

וילך 17:51 18:57

ב' דר"ה 19:02

ו' תשרי

ה' תשרי

ד' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

יום כיפור

ערב יום כיפור

12

11

10

9

8

7

6

האזינו 17:42 18:48

יוהכ"פ 17:46 18:52

יג' תשרי

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

ח' תשרי

ז' תשרי

ה' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

ב' דחוה"מ

א' דחוה"מ

סוכות

ערב סוכות

19

18

17

16

15

14

13

שחוהמ"ס 17:34 18:40

א' דסוכות 17:40 18:46

כ' תשרי

יט' תשרי

יח' תשרי

יז' תשרי

טז' תשרי

טו' תשרי

יד' תשרי

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

טקס פתיחת שנה נוער עמק יזרעאל

שמחת תורה

הושענא רבה

חלוץ ט'

26

25

24

23

22

21

20

שמיני עצרת 17:31 18:38

בראשית 17:26 18:33

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

אסרו חג

אניהו הקאמרי

פתיחת שנת הלימודים בקתדרת עמק יזרעאל

אניהו הקאמרי

31

30

29

28

27

ב' חשון

א' חשון

ל' תשרי

כט' תשרי

כח' אלול

שעון חורף

ראש חודש

מגדל הגמל

כשחש לעזרת קיבוץ אלונים. על הגבעה הוקם פסל בדמותו, שנוצר 1938 אלכסנדר זייד, ממייסדי ארגון השמירה "בר גיורא", נרצח בשנת | בית זייד ניסו לגנוב את הפסל ששוקם על ידי המועצה האזורית עמק יזרעאל. 2007 נוצק מחדש בברונזה. בשנת 1977 מבטון יצוק. בשנת ושימש 1936 מגדל הגמל נבנה מכספי הקק"ל, תורמים מאנגליה וקיבוץ גניגר. המגדל תוכנן על ידי האדריכלים יוחנן רטנר ועמנואל ילן בשנת | גניגר כמקום תצפית ושמירה על הכביש המחבר את ישובי עמק יזרעאל ועל יער בלפור.

2019 נובמבר חשון - כסלו תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

2

1

נח 16:19 17:27

ד' חשון

ג' חשון

ערב הוקרה למתנדבי העמק ופרס העמק

פרפר נחמד תיאטרון המדיטק

9

8

7

6

5

4

3

לך לך 16:13 17:22

יא' חשון

י' חשון

ט' חשון

ח' חשון

ז' חשון

ו' חשון

ה' חשון

רודף העפיפונים גשר

רודף העפיפונים גשר

איינשטיין תיאטרון המדיטק

יום הזכרון ליצחק רבין

16

15

14

13

12

11

10

וירא 16:09 17:18

יח' חשון

יז' חשון

טז' חשון

טו' חשון

יד' חשון

יג' חשון

יב' חשון

ערב הוקרה לוותיקי העמק עם אסף אשתר

23

22

21

20

19

18

17

חיי שרה 16:05 17:15

כה' חשון

כד' חשון

כג' חשון

כב' חשון

כא' חשון

כ' חשון

יט' חשון

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

ארבע הבלט הישראלי

כ"ט בנובמבר

חג הסיגד

30

29

28

27

26

25

24

תולדות 16:03 17:14

ב' כסלו

א' כסלו

ל' חשון

כט' חשון

כח' חשון

כז' חשון

כו' חשון

ראש חודש

1995- חנוכת בית הכנסת היכל יונה מנחם צילם יאיר פריימן

בית הרשל

"בית הרשל" נושא את שמו של חבר גבת הרשל פינסקי, ששימש כמזכיר מועצת פועלי חיפה. הרשל טבע בנחל צבי הסמוך לגבת. הסתדרות | גבת העובדים דאגה למימון אולם על שמו בגבת. בשנות מלחמת העולם השניה, שימש הבנין מחסן מצרכי מזון לשעת חירום של "המשביר המרכזי". מתחם בתי הכנסת שבמרכז היישוב הוא מרכז דתי, רוחני ותרבותי בכל ימות השבוע ובמיוחד בשבתות וחגים. במתחם שלושה בתי כנסת | הושעיה לצד מקומות נוספים, המשמשים לתפילה וללימוד תורה ויהדות ביישוב כמו: "שטיבלים" בבתים פרטיים וברחוב, מתחת לפנס.

2019 דצמבר כסלו - טבת תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

אריה הספריה תיאטרון המדיטק

7

5

6

4

3

2

1

ויצא 16:03 17:14

ט' כסלו

ח' כסלו

ז' כסלו

ו' כסלו

ה' כסלו

ד' כסלו

ג' כסלו

)2( מנוי מחול להקת המחול רועי אסף

טיול ז'-ח' דרום

טיול ז'-ח' דרום

14

13

12

11

10

9

8

וישלח 16:04 17:15

טז' כסלו

טו' כסלו

יד' כסלו

יג' כסלו

יב' כסלו

יא' כסלו

י' כסלו

21

20

19

18 כ' כסלו

17

16

15

וישב 16:07 17:18

כג' כסלו

כב' כסלו

כא' כסלו

יט' כסלו

יח' כסלו

יז' כסלו

חנוכה

חנוכה

חג המולד

חנוכה

חנוכה

חנוכה ערב חג המולד

חנוכה

ערב חנוכה נר ראשון

חג המולד

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

כנס י"ב התק"צ

28 ל' כסלו

27

26

25

24

23

22

מקץ 16:10 17:22

כט' כסלו

כח' כסלו

כז' כסלו

כו' כסלו

כה' כסלו

כד' כסלו

חנוכה

חנוכה

31 ג' טבת

30 ב' טבת

29

א' טבת

ראש חודש

50- בתי המתיישבים בראשית שנות ה

1952 טקס הנחת אבן הפינה

מקימי המושב, יוצאי בית-אשל שליד באר-שבע, שכנו בתחילה במבנים עזובים של הצבא הבריטי בשדה התעופה מגידו, עד לבניית מגורי | היוגב עלו ראשוני המתיישבים לבתיהם הלא גמורים. 1950 הקבע. בסוף שנת על גבעת הטרשים החשופה, הוצבה במה גדולה. בחזיתה התנוסס הפסוק מדברי 25.4.1952 - בטקס הנחת אבן הפינה ליפעת, שנערך ב | יפעת הנביא חגי: "גָּדוֹל יִהְיֶה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הָאַחֲרוֹן מִן הָרִאשׁוֹן". הפסוק רמז להקמת "הבית השני" על ידי מייסדי "קבוצת השרון" ומחצית ממייסדי קיבוץ גבת, אחרי הפילוג.

2020 ינואר טבת - שבט תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

ראש השנה האזרחית

2

4

3

1 ד' טבת

ויגש 16:15 17:27

ז' טבת

ו' טבת

ה' טבת

האחרים הקאמרי

האחרים הקאמרי

תיבת נח בלט פאנוב

צום עשרה בטבת

11

10

9

8

7

6

5

ויחי 16:21 17:32

יד' טבת

יג' טבת

יב' טבת

יא' טבת

י' טבת

ט' טבת

ח' טבת

18

17 כ' טבת

16

15

14 יז' טבת

13

12

שמות 16:27 17:38

כא' טבת

יט' טבת

יח' טבת

טז' טבת

טו' טבת

אזרח טוב להקת המחול הקיבוצית

מסע מעבר להרים תיאטרון אלעד

אירוע מעורבות חברתית אירוע מעורבות חברתית

25

24

23

22

21

20

19

וארא 16:34 17:44

כח' טבת

כז' טבת

כו' טבת

כה' טבת

כד' טבת

כג' טבת

כב' טבת

יום השואה הבינלאומי

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

31

30

29

28

27

26

ה' שבט

ד' שבט

ג' שבט

ב' שבט

א' שבט

כט' טבת

ראש חודש

ההבטחות שניתנו למתיישבים

משמאל: רביוב. מימין: ליפא סולומון

המתיישבים הראשונים עלו מרומניה על-ידי ההסתדרות הציונית ובתיהם נבנו לצד הרכבת. אחריהם עלו הקווקזים והכורדים ובתיהם נבנו בצד | כפר ברוך .1930 הקישון. השפה היתה שונה וכך גם המנהגים, המאכלים ונוסח התפילה. בשלוש השנים הראשונות לכל צד היה ועד משלו. הוועדים התאחדו בשנת על-ידי קבוצת עולים בלתי מפלגתיים מטרנסילבניה ונקרא בראשית דרכו "מושב הטרנסילבנים". המתיישבים קיבלו 1924 נוסד בשנת | כפר גדעון הבטחות רבות שבאו לידי ביטוי בציור: עפולה, עיר העתיד, חיפה קרובה וגם טבריה, עיר הקודש אינה רחוקה.

2020 פברואר שבט - אדר תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

1

בא 16:40 17:51

ו' שבט

המפוזר מכפר אזר תיאטרון ארצי לילדים ונוער

שבוע 'בום ברשת'

שבוע 'בום ברשת'

שבוע 'בום ברשת'

שבוע 'בום ברשת'

שבוע 'בום ברשת'

שבוע 'בום ברשת'

8

7

6

5

4

3

2

בשלח 16:47 17:57

יג' שבט

יב' שבט

יא' שבט

י' שבט

ט' שבט

ח' שבט

ז' שבט

משפט חוזר גשר

משפט חוזר גשר

ראש השנה לאילנות

טיול ט"ו בשבט

15 כ' שבט

14

13

12

11

10

9

יתרו 16:53 18:03

יט' שבט

יח' שבט

יז' שבט

טז' שבט

טו' שבט

יד' שבט

22

21

20

19

18

17

16

משפטים 17:00 18:08

כז' שבט

כו' שבט

כה' שבט

כד' שבט

כג' שבט

כב' שבט

כא' שבט

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

יום המשפחה

28 ג' אדר

27 ב' אדר

26 א' אדר

29 ד' אדר

25

24

23

תרומה 17:05 18:14

ל' שבט

כט' שבט

כח' שבט

ראש חודש

מגדל המים

'מאפיית אורנים'

התקבלה החלטה להקים מאפייה כענף עצמאי וזאת, לאור קשיי הקיבוץ בענפי החקלאות. במשך השנים צמחה 1952 בשנת | כפר החורש "מאפיית אורנים". , תרפ”ט, שנתיים אחרי עליית מתיישבי הכפר, בני העליה השלישית והיה מבנה הציבור הראשון 1929 מגדל המים שבמרכז הכפר, נבנה בשנת | כפר יהושע שנבנה על-ידי חברי הכפר. בשל יופיו וייחודיותו, נבחר המגדל להיות לוגו הכפר.

2020 מרץ אדר - ניסן תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

לציונה יש כנף אחת תיאטרון הקיבוץ

6

5

4

3

2

1

7

תצוה 17:11 18:19

י' אדר

ט' אדר

ח' אדר

ז' אדר

ו' אדר

ה' אדר

יא' אדר

שושן פורים

פורים

יום האישה הבינלאומי תענית אסתר

14

13 יז' אדר

12

11

10 יד' אדר

9

8

כי תשא 17:16 18:24

יח' אדר

טז' אדר

טו' אדר

יג' אדר

יב' אדר

הלוויה חורפית תיאטרון באר שבע

הלוויה חורפית תיאטרון באר שבע

21

20

19

18

17

16 כ' אדר

15

ויקהל פקודי 17:21 18:30

כה' אדר

כד' אדר

כג' אדר

כב' אדר

כא' אדר

יט' אדר

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

יום המעשים הטובים

המסע לאי לפפה תיאטרון חיפה

28 ג' ניסן

27 ב' ניסן

26 א' ניסן

25

24

23

22 כו' אדר

ויקרא 18:26 19:35

כט' אדר

כח' אדר

כז' אדר

שעון קיץ

ראש חודש

טיול נודט

31 ו' ניסן

30

29 ד' ניסן

ה' ניסן

)1937( צילומו של פישל אולדק והלוגו שעוצב

לא היה מחובר לחשמל, למים ולביוב. עם השנים הפך לבית ספר ניסויי 1957 בית הספר היסודי בכפר שהוקם בבית הקברות בשנת | מנשיה זבדה המשלב גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, מכל האזור. בית הספר פועל לפי עקרונות שנקבעו על-ידי רחאב עבד אל חלים, המקימה והמנהלת. ), שימש השראה ללוגו של המושב. הלוגו עוצב לכבוד 1937( צילומו של פישל אולדק, מראשוני המושב, בעבודת חריש קל עם פרדות | מושב מרחביה חג השמונים של מרחביה.

2020 אפריל ניסן - אייר תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

טיול אביב ד'-ו'

טיול אביב ד'-ו'

טיול נודט טיול אביב ד'-ו'

טיול נודט

3

2

1

4

צו 18:31 19:40

ט' ניסן

ח' ניסן

ז' ניסן

י' ניסן

מסע סיור וניווט ע"ש ארז גרשטיין

מסע סיור וניווט ע"ש ארז גרשטיין

מסע סיור וניווט ע"ש ארז גרשטיין

ב' דחוה"מ

א' דחוה"מ

פסח

ערב פסח

11 יז' ניסן

10

9

8

7

6

5

פסח 19:44

פסח 18:35

18:36 19:45

טז' ניסן

טו' ניסן

יד' ניסן

יג' ניסן

יב' ניסן

יא' ניסן

אסרו חג מימונה

שביעי של פסח

ה' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

18

17

16

15

14 כ' ניסן

13

12

שמיני 18:41 19:51

18:39 19:49

כד' ניסן

כג' ניסן

כב' ניסן

כא' ניסן

יט' ניסן

יח' ניסן

שרים לזכרם

יום הזכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה

ראש חודש

25 א' אייר

24 ל' ניסן

23

22

21

20

19

ותזריע מצורע 18:46 19:57

כט' ניסן

כח' ניסן

כז' ניסן

כו' ניסן

כה' ניסן

יום העצמאות

יום הזכרון לחללי צה"ל

ערב יום הזכרון לחללי צה"ל

29

30 ו' אייר

28 ד' אייר

27 ג' אייר

26 ב' אייר

ה' אייר

שחקני תאטרון "הבימה" בנהלל

חברים ליד צריף הראשונים

הובאו למרחביה שלושה צריפי עץ, שכנראה שימשו את מחנה החלוצים של חברי גדוד העבודה על-שם טרומפלדור. 1931 בשנת | קיבוץ מרחביה שני הצריפים הקטנים שימשו למגורי הצעירים והצריף המקורה ברעפי בטון כלל שני "חדרים", ללא מים או שירותים. הצריף עבר תהליך שיקום .2019- ונחנך מחדש ב לצד חיי העבודה המייגעים, לא ויתרו מעולם ראשוני המתיישבים בעמק על חיי רוח ותרבות. תיאטרון "הבימה" הרבה לבוא לנהלל ולהציג | נהלל בבית העם את הצגותיו. קשרים חמים נרקמו בין חברי המושב ובין שחקני "הבימה". הם ארחו אותם בבתיהם ואף העניקו להם מתוצרת המשק.

2020 מאי אייר - סיוון תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

1

2

אחרי מות קדושים 18:52 20:03

ז' אייר

ח' אייר

פומי הטפיר שאיש לא מכיר תיאטרון ארצי לילדים ונוער

9

8

7

6

5

4

3

אמור 18:57 20:08

טו' אייר

יד' אייר

יג' אייר

יב' אייר

יא' אייר

י' אייר

ט' אייר

משפחה חמה בית ליסין

משפחה חמה בית ליסין

ל"ג בעומר

ערב ל"ג בעומר

11

13

16

15

14 כ' אייר

12

10

בהר בחוקותי 19:02 20:14

כב' אייר

כא' אייר

יט' אייר

יח' אייר

יז' אייר

טז' אייר

יום שחרור י-ם

פתיחת חודש המורשת פסטיבל חלב ודבש

23

22

21

20

19

18

17

במדבר 19:07 20:20

כט' אייר

כח' אייר

כז' אייר

כו' אייר

כה' אייר

כד' אייר

כג' אייר

ראש חודש

אסרו חג

24

עיד אל פיטר

פסטיבל חלב ודבש

שבועות

ערב שבועות

עיד אל פיטר

עיד אל פיטר

א' סיוון

27

30

29 ו' סיוון

28

26

25

31

נשא 19:11 20:25

19:10 20:22

ז' סיוון

ה' סיוון

ד' סיוון

ג' סיוון

ב' סיוון

ח' סיוון

1952 בית העם הראשון שנבנה בשנת 2013 שוחזר ונבנה שוב בשנת

1938 פסל דוד הרועה

, על אדמות הצמודות לעיר העתיקה ציפורי (מושב הסנהדרין). מייסדיו, עולים מטורקיה ומבולגריה, עזבוהו 1949 המושב נוסד בשנת | ציפורי שנה להיווסדו. 70 חגג המושב 2019 הגיעו אליו עולים מרומניה שתקעו יתד ונשארו. בשנת 50- בחלקם אחרי תקופה קצרה. בראשית שנות ה הגיע הפסל דוד פולוס לבקר את חבריו בקבוצת "עיינות". הוא שמע ששמה של הקבוצה משתנה ל"רמת דוד" ואמר: "צריך 1934 בשנת | רמת דוד נחנך פסלו "דוד הרועה". 1936 להחזיר עטרה ליושנה. אני אפסל לכם פסל של דוד - נעים זמירות ישראל ולא של המלך, אלא של הרועה". בשנת

2020 יוני סיוון - תמוז תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דברים שאני יודעת בית ליסין ותיאטרון חיפה

דברים שאני יודעת בית ליסין ותיאטרון חיפה

5

4

3

2

1

6

בהעלותך 19:15 20:29

יג' סיוון

יד' סיוון

יב' סיוון

יא' סיוון

י' סיוון

ט' סיוון

יום הסטודנט אקדמית עמק יזרעאל

13

12 כ' סיוון

11

10

9

8

7

שלח 19:18 20:32

כא' סיוון

יט' סיוון

יח' סיוון

יז' סיוון

טז' סיוון

טו' סיוון

סיום שנת הלימודים בבתי הספר התיכוניים

20

19

18

17

16

15

14

קרח 19:20 20:35

כח' סיוון

כז' סיוון

כו' סיוון

כה' סיוון

כד' סיוון

כג' סיוון

כב' סיוון

פעילות קיץ אזורית

27

26

25

24

23

22 ל' סיוון

21

חקת 19:22 20:35

ה' תמוז

ד' תמוז

ג' תמוז

ב' תמוז

א' תמוז

כט' סיוון

ראש חודש

סיום שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים

30

29 ז' תמוז

28 ו' תמוז

ח' תמוז

מגילת היסוד של שמשית

ביקור הנרייטה סאלד בשדה יעקב אצל בני הנוער שנמלטו מגרמניה ונקלטו במושב

חברים, שהגיעו מכפר סבא לשיח' אבריק ללא אישור ההנהלה הציונית. חוסר אמונם של המוסדות 91 עלו 1927 בשנת תרפ"ז | שדה יעקב המיישבים במסוגלותם של אנשים דתיים לנהל חיים חקלאיים במושב, הביאה את חברי הגרעין "מושב עובדים" של "הפועל המזרחי" לעלות להתיישבות ללא אישור. ונקרא על שם חורבת שמשית - אתר 2000 צעיר היישובים הקהילתיים שהוקמו בשטח המועצה האזורית עמק יזרעאל. נוסד בשנת | שמשית ארכיאולוגי ליד אלון הגליל. שמשית הוא הגדול ביישובי המועצה.

2020 יולי תמוז - אב תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

פעילות קיץ אזורית

3

2

1

4

בלק 19:21 20:35

יא' תמוז

יב' תמוז

י' תמוז

ט' תמוז

פעילות קיץ אזורית

11

10

9

8

7

6

5

פנחס 19:20 20:33

יט' תמוז

יח' תמוז

יז' תמוז

טז' תמוז

טו' תמוז

יד' תמוז

יג' תמוז

פעילות קיץ אזורית

18

17

16

15

14

13

12 כ' תמוז

מטות מסעי 19:18 20:30

כו' תמוז

כה' תמוז

כד' תמוז

כג' תמוז

כב' תמוז

כא' תמוז

פעילות קיץ אזורית

25 ד' אב

24 ג' אב

23 ב' אב

22 א' אב

21

20

19

דברים 19:14 20:25

כט' תמוז

כח' תמוז

כז' תמוז

ראש חודש

צום תשעה באב חג הקורבן

ערב תשעה באב

חג הקורבן

28 ז' אב

27 ו' אב

26 ה' אב

31 י' אב

30 ט' אב

29 ח' אב

סיפורו של שם המושב

15.8.1984 טקס העליה על הקרקע

נותרו במושב שתי 1918 על חורבות הכפר הערבי תל-עדס כיישוב של השומר. בשנת 1913 המושב "תל עדש" הוקם בשנת | תל עדשים משפחות, שהגיעו מזכרון יעקב ומפתח תקווה. 40 , הוקם המושב "תל עדשים" על ידי קבוצה של 1923 משפחות בלבד ובשנת . בטקס העלייה לקרקע נכח ראש 1981 ועלה לקרקע בשנת 1977 היישוב הקהילתי הראשון בישראל, החל את צעדי גיבושו בשנת | תמרת הממשלה שמעון פרס ז"ל. תכנית הקמת היישוב התבססה על התחייבות שלא להיעזר בכספים ציבוריים.

2020 אוגוסט אב - אלול תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

חג הקורבן

1

ואתחנן 19:09 20:19

יא' אב

חג הקורבן

חג הקורבן

פעילות קיץ אזורית

8

7

6

5

4

3

2

עקב 19:03 20:12

יח' אב

יז' אב

טז' אב

טו' אב

יד' אב

יג' אב

יב' אב

פעילות קיץ אזורית

15 כה' אב

14 כד' אב

13 כג' אב

12 כב' אב

11 כא' אב

10 כ' אב

9

ראה 18:55 20:04

יט' אב

פעילות קיץ אזורית

22 ב' אלול

21 א' אלול

20 ל' אב

19 כט' אב

18 כח' אב

17 כז' אב

16 כו' אב

שופטים 18:48 19:56

ראש חודש

24 31 ד' אלול יא' אלול

23 30 ג' אלול י' אלול

פעילות קיץ אזורית

29

25

28

27 ז' אלול

26 ו' אלול

כי תצא 18:39 19:46

ט' אלול

ה' אלול

ח' אלול

ים ִ נ ָ ח ְ נ ַ צּ ַ ץ ה ֵ ע

שטח ההצגה ליד הרפת. התפאורה נבנתה בהשראת כפר המכבים במודיעין. .)1951( צילום: יוסף דרנגר

עץ אלון התבור

שנים לקיבוץ המחיז חבר הקיבוץ, מרדכי אמיתי, את ספרו של הווארד פאסט "אחיי גיבורי התהילה" כמשל למעשה החלוצי וליכולת 25 במסגרת חגיגות | שריד העמידה והגבורה של המייסדים. בהצגה נטלו חלק רוב החברים והילדים. לדרישת הקהל הועלתה ההצגה שש פעמים בפני אלפי צופים, מכל קצוות הארץ. . חפ"ק הקורס ישב בצילו. בקורס זה 1944- נמצא בשדות רמת-דוד. העץ שימש יעד צניחה, במסגרת קורס הצניחה של חיל האויר הבריטי ב | עץ הצנחנים נקרא העץ בפי ילדי נהלל "העץ הבודד", במסגרת טקס "יום שדה בדד" שהיה חלק ממשימות בר-המצווה. 50-60- השתתפה חנה סנש. בשנות ה

2020 ספטמבר אלול תש"פ - תשרי תשפ"א

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

פתיחת שנת הלימודים

5

4

3

2

1

כי תבוא 18:30 19:37

יב' אלול

טז' אלול

טו' אלול

יד' אלול

יג' אלול

11

12

10

9

8

7

6

ניצבים וילך 18:21 19:27

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

כ' אלול

יט' אלול

יח' אלול

יז' אלול

ראש השנה

ערב ראש השנה

19

18

17

16

15

14

13

ראש חודש

18:11 19:18

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

א' תשרי

כט' אלול

כח' אלול

כז' אלול

צום גדליה

ראש השנה

26

25

24 ו' תשרי

23

22 ד' אלול

21

20

האזינו 18:02 19:08

ז' תשרי

ח' תשרי

ה' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

19:16

יום כיפור

ערב יום כיפור

30

27

29

28

17:59 19:05

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

ים ִ ד ָ ל ְ יּ ַ ר ה ַ פ ְ כּ

ל ָ ל ֲ ה ַ ת נ ֶ ר ֶ ט ְ שׁ ִ מ

כחלק מתכנית ארצית להקמת 1936- בנין משטרת נהלל הוקם ב נקודות משטרה על צירים מרכזיים. בשנותיו הראשונות, שימש הבנין בסיס לפעילות ביטחונית לגאלית של השוטרים והנוטרים העבריים בעמק, שהתגייסו כמתנדבים למשטרה הבריטית בהגנה על היישובים והכבישים. הם היו הגרעין, ממנו צמחו ההגנה, הפלמ"ח וצה"ל. במלחמת השחרור, שימשה משטרת נהלל כבית שימש הבנין כבסיס צבאי ואז ננטש והיה 60- מעצר. עד שנות ה מועמד להריסה. בשנים האחרונות, שוקם הבנין מתוך כוונה להופכו למרכז מורשת, חינוך ומוזיאון להנצחת השוטר והנוטר העברי, בתקופת המנדט בארץ ישראל. כיום יושבים במקום מחלקת התנועה של משטרת ישראל, משרדי המועצה לשימור אתרים ומשרדי עמותת השוטר והנוטר.

ובו התיישבו אנשי 1919 השטח נרכש על ידי קהילת ציון בשנת בלפוריה. הוא ממוקם מעל מתחם "בית החולים העמק". בשנת כשירדו אנשי בלפוריה למקום הקבע שלהם, הגיעו לכפר 1922 ילדים, יתומי הפרעות מאוקראינה, שאותם אסף והביא ארצה פוגצ'וב לניהול המוסד. מוסד ישראל בלקינד, שגייס את ש.ז. "כפר ילדים" נוהל בשיטות מודרניות, שילוב של בית ספר וכפר 30- חקלאי שבוגריו התפזרו ברחבי הארץ. בתחילת שנות ה שימש המקום כבית ספר אזורי, ברוח תנועת העבודה לבני 1936-1939 מושבי הסביבה ולילדי פועלים מעפולה. במאורעות במקביל לבית הספר, הוקם בסיס של ההגנה והתקיים בו קורס עם פרוץ הקרבות, 1948 דאיה (טרום הקמת חיל האויר). בשנת עבר בית הספר לעפולה והיה לבסיס צבאי שננטש.

נווה יער טוּק ְ ת שׁ ַ וּ ַ ח

רוֹן ְ מ ִ ל שׁ ֵ תּ

על-ידי היהודי האיטלקי אמיליו שטוק, 1925 - חוות שטוק נוסדה ב דונם. 300 והשתרעה על שטח של נוהלה החווה בידי יהודה אלטמן ואחר- 1926-1936 בין השנים כך בידי ישראל ברוידה והתרכזה בגידולי פלחה, זיתים ולול. עובדי החווה היו חברי הגרעין היוגוסלבי שישב בבית-שערים. 1941 הוחכרה החווה לתנועת המושבים ובשנת 1936 בשנת יושבו במקום חברי גרעין "החורש" שעלו ארצה מאוסטריה הקימו את בית-לחם הגלילית, שזה עתה 1948 וגרמניה ובשנת נעזבה מידי הטמפלרים. חוות שטוק היתה לתחנת נוטרים ולאחר הועברה 1948 קום המדינה נערכו בה אימוני הנח"ל. בשנת אל החווה תחנת הנסיונות החקלאית ששכנה זמנית בולדהיים (אלוני אבא). לאחר מות שטוק האב, נמכרה החווה לממשלת הפכה למרכז 1954 ישראל שצרפה אליה קרקעות סמוכות ומשנת המחקר החקלאי "נוה-יער".

מגדל התצפית על גבעת שימרון עמד על מקומו של "עץ המלך" על ידי הנציב העליון סר ארתור ווקוף, 1936 שניטע בשנת כמחווה של ההנהלה הציונית, במלאת חצי יובל למלכותו של ג'ורג' החמישי. , עת נגדע מתוך כעס על 1942 העץ נעלם סופית מהנוף בשנת הטבעת אניית המעפילים "סטרומה" ועל מקומו נבנה מגדל התצפית שכבר איננו. בשנים האחרונות, מתבצעת בתל שימרון חפירה ארכיאולוגית שנה, מתקופת 4,000 לחשיפת שרידי ישוב שהתקיים לאורך הברונזה התיכונה ועד לימי קום המדינה. החפירות מבוצעות על-ידי מכללת ויטון ואוניברסיטת תל-אביב במימון מוזיאון התנ"ך בוושינגטון וכוללות פעילויות חינוך, מחקר ותצוגה.

טלפונים חיוניים

galitw@eyz.org.il kerenmk@eyz.org.ii

6520126 6520043 6520780 6520736 6520023 6520110 6544759 6520702 6520078 6520080 6416024 6520015 6520125 6520709

וטרינרית

eyalb@eyz.org.il daliae@eyz.org.il avi@eyz.org.il yor@eyz.org.il rinat@eyz.org.il SagyW@eyz.org.il 04-6520000 - פקס shiral@eyz.org.il mevaker@eyz.org.il tami@eyz.org.il sarit@eyz.org.il noamg@eyz.org.il keren@eyz.org.il einat@eyz.org.il mdey@bezeqint.net haya@eyz.org.il natalip@eyz.org.il asi@eyz.org.il ruth@eyz.org.il educSec@eyz.org.il

6520001

לשכה | ראש המועצה אייל בצר

יובלי העמק

6520008 מ"מ וסגנית ראש המועצה דליה אייל

raya@eyz.org.il

יזרעאלים - הועדה לתכנון ובניה

6520008 6520780 6520010 6520018 6520111 6520727 6520088 6520098 6520045 6520055 6520013 6520148 6520086 6520102 9930493 6520063 6520154 6520066/7

סגן ראש המועצה אבי סמוביץ' סגן ראש המועצה שי יזרעאלי

sandrah@eyz.org.il

ישובים

gilg@eyz.org.il riki@eyz.org.il

מינהל ההכנסות

מנכ"ל רינת זונשיין גזבר שגיא וייץ

6401406 ע"ש מיקי שהם קתדרת עמק יזרעאל

mifam@eyz.org.il toshko@mhk.co.il liat@mhk.co.il anaty@eyz.org.il toma@ezy.org.il katty@eyz.org.il nuritg@eyz.org.il doritd@eyz.org.il moran@eyz.org.il mirim@eyz.org.il chenz@eyz.org.il anet@eyz.org.il racheliav@eyz.org.il

מפעם

מרכזיה דוברות

מרכז חקלאי העמק

6544769 " מרכז תעסוקה "מעברים בעמק

פניות הציבור

מתנדבים

אגף איכות הסביבה ותברואה

נוער

אגף הנדסה ותשתיות

ספורט

אגף חינוך אגף כלכלי

ספרייה אזורית - נהלל

6520103 עמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום

אגף קהילה ורווחה

צעירים ומלגות רישוי עסקים

אכיפה ביטחון

רשות מקדמת בריאות

בית האמנויות המועצה הדתית

6520091/3

תחבורה

6520082

תרבות

השירות הפסיכולוגי

הרשות לביטחון קהילתי

04-6520100 מוקד המועצה

emek_yizrael |

עמק יזרעאל | www.eyz.org.il

1812003 עפולה 90000 ת.ד

עיצוב: דגנית צירלין הזכות לשינויים שמורה

Made with FlippingBook Annual report