מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

מכללת נתיבים סוללים את הדרך להצלחה ידיעון קורסים והשתלמויות

חפשו אותנו:

2

פתח דבר

מאה שנים להקמתה. "נתיבי ישראל" הינה חברת תשתיות 2021 חברת "נתיבי ישראל" ציינה בשנת התחבורה הגדולה והמובילה במדינה העוסקת בתכנון, ביצוע ואחזקה של כל רשת הכבישים ק"מ כבישים, תכנון וביצוע של כל התשתית המסילתית 8,600 הבינעירונית בישראל – סה"כ בבניה ובתשתיות. PPP בישראל, תכנון שדה תעופה משלים לנתב"ג וכן תכנון וניהול פרויקטי הקימה חברת "נתיבי ישראל" את מכללת "נתיבים", כחלק מהשאיפה למצוינות, השקעה 2009 בשנת בהון האנושי וטיפוח ופיתוח תחום ההנדסה האזרחית והבטיחות בישראל. ההתפתחות הטכנולוגית והמתודולוגיות ההנדסיות שמובילה "נתיבי ישראל" מחייבות שכלול הידע ועדכונו באופן שוטף. השאיפה למצוינות באה לידי ביטוי בפיתוח תוכניות לימודים ייחודיות, בדרכי הוראה חדשניות ובבחירת סגל מקצועי מוביל בתחומו, הכולל מרצים בעלי ניסיון מעשי ומקצועי, לצד ניסיון אקדמי. המרצים במכללה הינם מובילים בתחומם מהארץ ומחו"ל. המכללה מהווה עבור ספקי החברה, העובדים והקהל הרחב, פלטפורמת למידה מקצועית חוץ אקדמית, במטרה להקנות כלים פרקטיים לעסוק בתחום תשתיות הדרך הבינעירונית, העירוניות, הרכבתיות ובתחום תשתיות התעופה. בכל שנה מוכשרים במכללה אלפי בעלי תפקידים בתחומים אלה בארבע מגמות לימוד מקצועיות: הנדסה, ניהול, בטיחות, סביבה וקיימות. מכללת נתיבים מנוהלת בשיתוף עם היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו. 2022 החל משנת בברכת למידה פוריה ועשייה משותפת,

ענת אבידן מנהלת אגף פיתוח ארגוני, למידה וניהול ידע חברת "נתיבי ישראל"

עינת דפני מנהלת היחידה ללימודי תעודה הקריה האקדמית אונו

הילה אכר מנהלת תחום נתיבים והדרכה ארגונית חברת "נתיבי ישראל"

חפשו אותנו:

3

מכללת

חפשו אותנו:

4

תוכן העניינים

מהנדסים לך דרך להצלחה . חטיבת ההנדסה - 1 קורס נת"ב* שבילי אופניים (*ניהול תכנון וביצוע) קורס שבילי אופניים בתווך העירוני קורס תכנון סטטוטורי של תשתיות תחבורה קורס מפקחי כבישים קורס חשמול מסילות רכבת קורס בודקי תוכניות רמזורים 2 קורס סוקרי גשרים ומבני דרך - סוג קורס הנחיות ודגשים לתכנון נתיבי תחבורה ציבורית קורס תכן גיאומטרי קורס תחבורה רכבתית קורס הידרולוגיה וניקוז קורס מבוא לשיטות תכנון וביצוע מטרו קורס מבני פלדה - תכנון, ביצוע ואיכות בטיחות מעל הכל . חטיבת הבטיחות - 2 קורס תכנון שילוט BUILDING INFORMATION MODELING – BIM קורס טכנולוגיית תכנון, ביצוע וניהול פרויקטים של מנהור - קורס מודולרי מתקדם קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה במרחב הבינערוני/העירוני קורס ראשי צוותים במרחב הבינערוני/העירוני קורס יועצי בטיחות בתנועה במרחב הבינערוני/העירוני קורס עוזרי בטיחות למנהלי עבודה קורס פקחי תנועה במרחב הבינערוני/העירוני קורס סמן צבע מורשה במרחב הבינערוני/העירוני לנהל. להוביל. להצליח . חטיבת הניהול - 3 קורס ניהול פרוייקטי תשתיות במרחב הבינעירוני והעירוני קורס מנהלי הבטחת איכות בפרויקטים קורס סייבר למנהלי פרויקטים בעולם תשתיות התחבורה קורס ניהול תשתיות קורס ניהול סיכונים בפרוייקטים הנדסיים - קבלת החלטות בתנאי אי וודאות קורס תסקירי בטיחות קורס ליווי מטענים חורגים

6 7 8 9

10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23

24 25 25 26 27 27

קורס מובילים בחירום . חטיבת סביבה וקיימות 4 קורס אקוסטיקה סביבתית קורס מנהלי איכות סביבה - GRI קורס

28 28 29

REPORTING WITH GRI STANDARDS 2021 UPDATE

. ימי עיון 5

30 30 31 31

דיוס ודריכה

איסוף ועיבוד נתונים באמצעות כטב"מ סקירת גשרים לאחר רעידת אדמה פיקוח על ביצוע פתרונות גיאוטכניים לחיזוק קרקע

32 השתלמות לבעלי תעודות מטעם משרד התחבורה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה 32 ניקוז בפרויקטי תשתית 33 יום רענון הסדרי בטיחות 33 ימי רענון לפקחי תנועה 34 יום עיון: תכנון בדגש על סטטוטוריקה והפקעות 34 יום עיון: יום עיון מקוון - תכן גיאומטרי

חפשו אותנו:

5

חטיבת ההנדסה מהנדסים לך דרך להצלחה

קורס מפקחי כבישים

מתכונת שעות אקדמיות. 151 , מפגשים 26 קהל יעד מהנדסים והנדסאים מתחומי ההנדסה האזרחית העוסקים ו/או מתעתדים לעסוק בפיקוח ועומדים בתנאי הקבלה (מהנדס/ הנדסאי בניין/אדריכלות בעל ותק של שנתיים לפחות). נושאי הלימוד המרכזיים • עבודות עפר

בעשורים האחרונים ישראל משקיעה משאבים רבים בבניית תשתיות תחבורה, מכאן עולה וגובר הצורך במפקחי כבישים מקצועיים שידעו לנווט פרויקטים חדשניים לצד מכשולים ואתגרים. קורס מפקחי כבישים הינו ייחודי ומקצועי המעניק לבוגריו כלים לשמש כמפקח באתר עבודה. , אינג' נועם ויינשטיין ניהול מקצועי: מנכ"ל חברת "נויה הנדסה".

• מבנה דרך – מצעים ואגו"מ • עבודות סלילה ואספלטים • אחזקה • בדיקות מעבדה • ניקוז

• ביסוס, קירות ובטונים • תשתיות חשמל, גינון • פיקוח ובטיחות • מיומנויות מו"מ וניהול קונפליקטים

חפשו אותנו:

6

מכללת

קורס נת"ב* שבילי אופניים *ניהול תכנון וביצוע

מתכונת .09:00–14:30 מפגשים, בשעות 7 קהל יעד רשויות מקומיות, מהנדסי תנועה ותעבורה, קבלני ביצוע, מהנדסי ערים. נושאי הלימוד המרכזיים • עולם האופניים במציאות מתחדשת – סקירה כללית • פיתוח רשת שבילי אופניים לאומית בישראל • ניתוח שיטות מיטביות מהעולם • דרישות רוכבי אופניים TEIJE GORRIS • הגישה ההולנדית - מהנדס תנועה מומחה בתשתיות שבילי אופניים • אחריות, קיימות וקשרי קהילה בנת"י

הקניית ידע בסיסי בניהול, תכנון ובניית רשת כבישי אופניים בתווך עירוני ובין-עירוני; הכרת עקרונות ושיטות עבודה מיטביות לתכנון רשתות שבילי אופניים בתווך עירוני ושטח בין-עירוני; תכנון וביצוע תשתיות לרכיבה על אופניים, ניהול וביצוע פרויקטים; העשרת הידע של מנהלי פרויקטים, מהנדסים, מתכננים ומחזיקי עניין עיקריים שהחלטותיהם משפיעות משמעותית על פיתוח ותחזוקה של רשת שבילי אופניים לאומית בישראל. , מנהל אגף פרוייקטי אלון גבע מנהל אקדמי: אחזקה, חברת נתיבי ישראל

חפשו אותנו:

7

חטיבת ההנדסה מהנדסים לך דרך להצלחה

קורס שבילי אופניים בתווך העירוני

מתכונת שעות אקדמיות. 58 , מפגשים 6 קהל יעד מהנדסים העוסקים בתחום, מתכננים, מנהלי פרויקטים, יועצים ומומחים העוסקים בפרויקטים עירוניים. נושאי הלימוד המרכזיים • אתגרי תכנון עירוני בנושא תנועת אופניים: צמתים, תחנות אוטובוס, קטעי דרך, חנייה • תסקיר בטיחות לתכנון שבילי אופניים • תכן מבנה לביצוע בקרקע חרסיתית, בדיקות לפני ביצוע וטכנולוגיות • סדנא מעשית של עמותת מרחב הפועלת לקידום מושג העירוניות, לשיפור התכנון האזורי, לצמיחה חכמה ולצמצום הפערים במרחב הציבורי • ניתוח מעשי של תוכניות אמיתיות של שבילי אופניים – ניתוח, שיפור, הסקת מסקנות ולקחים • בחינת מתווה שבילי האופניים בהתייחס לסביבה העירונית והבינעירונית

הקניית ידע בניהול פרויקטים עירוניים לתכנון, ביצוע וניהול רשת שבילי אופניים עירונית, ידע מעשי, עקרונות העבודה בתווך עירוני, מתודולוגית ניהול פרויקט, עקרונות ושיטות עבודה מיטביות לתכנון, ביצוע וניהול רשת שבילי אופניים בתווך עירוני. מנהל אגף פרוייקטי אלון גבע, ניהול מקצועי: אחזקה, נתיבי ישראל.

חפשו אותנו:

8

מכללת

מטרת הקורס לסייע לכל הגורמים המעורבים בתכנון, קידום ואישור תכניות תחבורה, להכיר לעומק את מושגי היסוד של הסטטוטוריקה, הדרישות והתהליכים המקובלים בנת"י, מסלולי האישור השונים במוסדות התכנון, שיטות העבודה והתיאומים מול בעלי העניין השונים, והכרות מעמיקה עם התהליכים הרגולטוריים והחקיקה העדכנית ביותר בתחום. , סמנכ"ל טל ונגר ניהול מקצועי: מתכננת ערים .AVIV AMCG תכנון וסביבה, קבוצת קורס תכנון סטטוטורי של תשתיות תחבורה

מתכונת שעות אקדמיות 53 , מפגשים 8 קהל יעד מנהלי פרויקטים, מתכננים, יועצים סטטוטוריים, עורכי תסקיר, יועצי הפקעות, יועצים משפטיים, שמאים, עובדים במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות, בעלי תפקידים במוסדות התכנון. נושאי הלימוד המרכזיים • הליכי תכנון ואישור תכניות סטטוטוריות • מוסדות תכנון – מבנה וסמכויות • סוגי תכניות סטטוטוריות בדגש על פרויקט תחבורה • רקע חקיקתי – חוק התכנון והבניה, חקיקות משנה, דיני הפקעות ועוד • סדנה מעשית – תרגול מקרי בוחן והטמעת הידע הנלמד

חפשו אותנו:

9

חטיבת ההנדסה מהנדסים לך דרך להצלחה

קורס חשמול מסילות רכבת

נושאי הלימוד המרכזיים • מבוא ומושגי יסוד בחשמול רכבות • חשיבה מערכתית בתכנון רכבות : תכנון מדינה, DC ו- AC חשמליות הכנות לפרויקט חשמול • תכנון מ-א' עד ת' – מערכת הספקת אנרגיה • תכנון מ-א' עד ת' – מערכת הזנה עילית • מערכות, השפעות וכלים משעיים לתכנון מערכת חשמול רכבות: – תאימות חשמלית השפעות EMC DC ו- AC חשמול הדדיות במערכות + ודרכי טיפולם, מערכת ההזנה עילית דגשים סטטוטוריים + תחנת השנאה • קרינה אלקטרומגנטית ורגולציה בישראל • אינטגרציית מערכות וניהול פרויקט • ניהול פרויקט רכבת קלה: מתכונת מפגשים, פעמיים בשבוע 9 .17:30-14:00 בין השעות קהל יעד מהנדסים, מתכננים, מנהלי פרויקטים העוסקים בענף התשתיות בכלל ובתשתיות תחבורה רכבתית בפרט.

קורס זה פותח צוהר לתחום חדש בעולם התחבורה במדינת ישראל, ומספק מושגי יסוד בתכנון מערכות חשמול, בניהול פרויקט הקמת תשתית לרכבות חשמליות ותפיסת אחזקה של מערכות אלו. , סגן מנהל אגף אינג' ניסים חביב ניהול מקצועי: מערכות וחשמול, "נתיבי ישראל" וכן מרצים מובילים מהארץ, מאנגליה, מספרד ומשוויץ. אפשרי גם במתכונת היברידית. הרצאות של מרצים מחו״ל מועברות בשפה האנגלית.

ניהול הפרויקט, אינטגרציה בין מערכות, תקציב ואיכות (מקרה בוחן רכבת קלה בירושלים).

חפשו אותנו:

10

מכללת

קורס בודקי תוכניות רמזורים

מתכונת שעות אקדמיות. 52 , מפגשים 7 קהל יעד

עובדי רשויות תִמרור העוסקים בבדיקה ובאישור של תוכניות רִמזור והסדרים הנדסיים לרִמזור צמתים, כמו גם לעוסקים בעולמות התכנון המעוניינים להרחיב את תחומי ידיעותיהם.

קורס זה מקנה למשתתפיו כלים ומיומנויות לבדיקת תוכניות רִמזור שמטרת העל שלהן לאפשר זרימת

תנועה וחוויית נהיגה נעימה ובטוחה. , אינג' אדריאן קוטרוש ניהול מקצועי: מנכ"ל חברת מ.ע.צ.מ.ה.

נושאי הלימוד המרכזיים • הנחיות לתכנון רמזורים • תוכנות רִמזור מאושרות מת"ח • תכנון גל ירוק • חישוב נתוני קלט • תרגול מעשי

קורס סוקרי גשרים 2 ומבני דרך - סוג

מתכונת שעות אקדמיות. 107 , מפגשים 21 קהל יעד מהנדסי מבנים רשומים בעלי ניסיון מוכח בתכנון גשרים, ביצוע ואחזקת גשרים, פיקוח על עבודות גשרים. נושאי הלימוד המרכזיים • סקירת גשרים ומבני דרך בהתאם למתודולוגיה של "נתיבי ישראל" • הערכת מצב מבני של גשרים ושל מבני דרך • בטון דרוך ובדיקת רכיבים מבטון דרוך • רכיבי מנהרות • מערכות אלקטרומכניות ובטיחות במנהרות • מערכת מנ"ג

סקירת גשרים ומבני דרך הינה בדיקה הנדסית ויזואלית המבוצעת בשטח, ומטרתה להעריך את מצבם הקונסטרוקטיבי של המבנים, ובמידת הצורך תכנון וביצוע עבודות שיקום. הקורס מסמיך את משתתפיו לערוך סקרים הנדסיים לגשרים ולמבני דרך, שישמשו בסיס לתוכנית עבודה לאחזקה. , אינג' אמיר קדר ניהול מקצועי: מנכ"ל חברת "קדמור מהנדסים". .1 מסלול השלמה למוסמכי סוקר גשרים סוג אפשרי גם במתכונת היברידית.

חפשו אותנו:

11

חטיבת ההנדסה מהנדסים לך דרך להצלחה

קורס הנחיות ודגשים לתכנון נתיבי תחבורה ציבורית

מתכונת שעות אקדמיות. 32 , מפגשים 4 קהל יעד חברות לייעוץ הנדסי, חברות לתכנון תחבורה, מהנדסים ברשויות ובחברות בבואם לבחון תכניות, מהנדסים, מנהלי פרויקטים וכל העובדים בתחום שהעשרה זו תתרום להם. נושאי הלימוד המרכזיים • מדיניות משרד התחבורה והממשק מול חברות התשתית 2025 • רשת אוטובוסים לשנת • תשתיות תפעוליות – תכנון מסופים ומתחמים • שיקולים וקריטריונים בתכנון נת"צים • עקרונות ברישוי ותפעול תח"צ • תכנון תחנות רכבת מוטה תח"צ • בקרה ואכיפה בנתיבי העדפה • נגישות לתח"צ – הלכה למעשה • תכנון ותיאום תח"צ למערך הרק"ל מתכונת שעות אקדמיות. 32 , מפגשים 5 קהל יעד מהנדסים והנדסאים העוסקים בכל הדיסציפלינות. נושאי הלימוד המרכזיים • מבנה ההנחיות לתכנון השילוט ועקרונות כלליים • חומרים ותקינה • תכנון מוקדם של צמתים • תכנון מוקדם של מחלפים • תכנון שילוט למנהרות, כולל סימון בנתיבי נסיעה • תכנון מפורט שילוט - הכרת התוכנה ותרגול Flexisign •

שותפים לקורס: נתיבי איילון | הרשות לתח"צ | משרד התחבורה עדליא | צוות תכנית אב ירושלים | נת"ע מנהלת תכנון תחבורה בואו ללמוד מהמומחים! הקורס מיועד לעוסקים בתחום תכנון נתיבי תחבורה ציבורית ולבעלי זיקה אליו כהעשרה מקצועית רבת ערך. , סגן מנהל אגף לתוכניות נעם אבירם מנהל אקדמי: אב ומודלים, חטיבת תשתיות רכבת, נתיבי ישראל.

קורס תכנון שילוט

תנופת הפיתוח הנמשכת ברשת הדרכים הבינעירונית מחייבת מעקב רציף אחרי חידושים בתקינה ואחרי קידום הנחיות לתכנון של התקנים בכלל והשילוט בדרכים בפרט. בקורס זה נלמד

לתכנן שילוט נכון, מקצועי ומתקדם. . אינג' מרכוס סיינוק ניהול מקצועי:

חפשו אותנו:

12

מכללת

BIM קורסי טכנולוגיית BUILDING INFORMATION MODELING

דיסציפלינריים בתחומים שונים BIM קורסי משפרת את תהליכי BIM עבודה במתודולוגיית העבודה לכל המעורבים בפרוייקט בנייה ותשתיות. במכללת נתיבים תוכלו ללמוד ולהתמקצע בתחומים שונים BIM בעבודה על מתודולוגיית כגון: • ניקוז • גאומטריה • תנועה • נוף • קונסטרוקציה • חשמל • מים וביוב בכל הקורסים ישולבו מרצים מהמובילים בתעשייה. ניהול מקצועי: , מייסד ובעלים של חברת אינג' עמית מימוני "מימוני הנדסה וייעוץ בע"מ" באגף מערכות GIS , מנהל מחלקת אסף פרבר מידע, "נתיבי ישראל".

קורס מבוא שיטת מידול מידע בניין, או בשמה היותר מוכר , מאפשרת ייעול תכנון וביצוע של מגוון BIM פרויקטים הנדסיים וניהול מידע. מדובר בייצוג דיגיטלי של הפרויקט בשטח, הכולל לוח זמנים, מחירים ותכונות נוספות. כיוון שכלל הצוות המעורב בתהליך הבנייה מקבל גישה לנתונים אלו, מסייעת השיטה לקצר את זמן הפרויקט, למנוע בעיות ולאפשר זמינות גבוהה משלב התכנון, ההשלמה ותחזוקת המבנה הגמור. כבר בשלב התכנון BIM למעשה, השימוש ב מאפשר דיוק וחיבור אינטגרטיבי לחישוב הכמויות ולוחות הזמנים. בשנים האחרונות מזמיני העבודה BIM הגדולים בארץ ובעולם דורשים עבודה ב כתנאי מחייב, בואו להצטרף למהפכה. במסגרת הקורס נתרגל מעשית עבודה על לתשתיות: BIM תוכנות מקצועיות בתחום ה- Revit, InfraWorks, Civil3D, BIM360 . NavisWorks ו- BIM קורס מנהל מודל מנהל המודל הנה התמחות חדשה אשר תופסת מחבר את ענף BIM תאוצה בשנים האחרונות. ה הבנייה והתשתיות למהפכת המידע המתרחשת בכל הענפים בתעשייה. בקורס זה נלמד כלים בעולם התשתיות BIM מעשיים לניהול מודל של BIM וכיצד לתת מענה לדרישות ה המזמינים הגדולים במשק. במסגרת הקורס נתרגל מעשית עבודה על לתשתיות: BIM תוכנות מקצועיות בתחום ה- Revit, InfraWorks, Civil3D, BIM360 . NavisWorks ו כמו כן, יבוצע עבודה על פרויקט מעשי.

קהל יעד מנהלי פרויקטים, מתכננים וכל העוסקים בתכנון והדמיות.

חפשו אותנו:

13

חטיבת ההנדסה מהנדסים לך דרך להצלחה

תכנון, ביצוע וניהול פרויקטי מנהור קורס מודולרי מתקדם

מתכונת הקורס בנוי מארבע השתלמויות דו יומיות, שעות אקדמיות. 45 , פעם ברבעון קהל יעד מהנדסים, מתכננים ומנהלי פרויקטים עם ידע בסיסי במנהור, רקע וגישה לפרויקטי תשתיות בעבר ובהווה. שיטות כרייה קונבנציונליות, שיטות ביצוע , פרויקטי דחיקה, TBM , EPB , TBM Slurry סקרי קרקע וגיאולוגיה בקרקעות רכות, שיפור תכונות הקרקע והתמודדות עם מי תהום ועוד. ניתוח מקרה בוחן מחו"ל או מהארץ ועוד. . מנהור במרחב אורבני – 2 אתגרים ופתרונות מנהרות תשתית במרחב עירוני, סטטוטוריקה לפרויקט מִנהור, תכנון גיאומטרי למנהרות תחבורה, ניטור בזמן ביצוע, אחזקת מנהרות תחבורה, ביטחון וחירום בתווך תת-קרקעי ועוד. ניתוח מקרה בוחן מחו"ל או מהארץ ועוד. . מנהור בסלע 3 TBM שיטת קידוח פיצוץ, שיטות ביצוע , סקרי קרקע וגיאולוגיה, אוורור, Gripper מיכון למִנהור בסלע ועוד. ניתוח מקרה בוחן מחו"ל או מהארץ. TBM . ניהול פרויקט 4 , יתרונות שיתוף DB מכרזי תכנון ביצוע GBR , חשיבות ה- PPP מגזר פרטי במסמכי המכרז, ניהול סיכונים ייעודי תחום המִנהור, תכנון אתר התארגנות , ניהול ותכנון TBM ייעודי לעולם ה הזמנת המכונה – מורכבויות ודגשים, תכנון וייצור סגמנטים, בטיחות במנהרות ניתוח מקרה בוחן ,CFD ארוכות לרבות מחו"ל או מהארץ ועוד. נושאי הלימוד המרכזיים (חלוקה לפי השתלמויות) . מנהור בקרקעות רכות 1

צפויה 2050 תחזית אוכלוסיית ישראל עד לשנת מיליון נפש. בעוד שהמרחב 15- לחצות את ה הגיאוגרפי של מדינת ישראל נותר זהה, קרי - חוסר פוטנציאל בקרקעות זמינות. מגמות של עיור ודמוגרפיה, בעיות אקלים וגודש במערכות התחבורה הקיימות יחריפו את המצב הקיים, וכמובן, של עומס הולך וגובר על מערכת התחבורה הקיימת של מדינת ישראל. מנהרות רכב ורכבות נותנות מענה טכנו הנדסי רובוסטי זה למעלה ממאה שנים במקומות רבים בעולם, ואמורות לפתור חלק נרחב מהבעיות שצוינו לעיל. קורס זה יקנה למשתתפיו ידע עדכני, מעשי ונרחב בתחום הנדסת מנהור, תכנון וניהול פרויקטים של מִנהור, ביצוע וניהול עבודות תת קרקעיות. קורס מתקדם מודולרי המשלב למידה מתוקשבת, הרצאות, ניתוח מקרה בוחן וסיורים בפרויקטים. בתום הלימודים כל משתתף יצטייד בארגז כלים מקצועי שיאפשר לו להשתלב בפרויקטי מנהור ולהאיץ את ההתפתחות המקצועית. , מנהל מקטע מנהור אינג' אבי בכר ניהול מקצועי: בקו הירוק, דנה הנדסה. ההרצאות עם מרצים מחו"ל יועברו בשפה האנגלית. אפשרי גם במתכונת היברידית.

חפשו אותנו:

14

מכללת

קורס תכן גיאומטרי

מתכונת שעות אקדמיות. 16 , מפגשים 4 קהל יעד מתכנני תחבורה, מהנדסי תנועה ומתכנני כבישים. נושאי הלימוד המרכזיים • עיקרי השינויים מהנחיות שפורסמו 2000 בשנת • עקרונות ושיקולים בתכן מחלפים • סוגים, תצורות ומאפיינים של מחלפים • רמפות

המעודכן 3 בקורס זה אנו משיקים את כרך (מחלפים) מסדרת "הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בינעירוניות, צמתים ומחלפים". בקורס נדון בשינויים שחלו בהשוואה לכרך שפורסם בשנת , ונלמד על העקרונות ועל השיקולים בתכן 2000 מחלפים. , אינג' תמר דרייפוס ניהול מקצועי: חברת "אמי-מתום". תכני הקורס משתנים בהתאם לעדכונים.

• מחברי זרימה ברמפות • תכנון לתחבורה ציבורית

הקורס מקנה מושגי יסוד בתחום תכנון וביצוע פרויקטים מסילתיים תוך שילוב נושאים תיאורטיים, הנדסיים ותכנוניים. , ”איתם הנדסה אינג' איתמר גליל ניהול מקצועי: אזרחית וניהול פרויקטים”. קורס תחבורה רכבתית

מתכונת שעות אקדמיות. 38 , מפגשים 7 קהל יעד מנהלי פרויקטים בתחום התשתיות, מתכנני תחבורה. נושאי הלימוד המרכזיים • פרויקט מסילתי מבנה תחתון ועליון • חשמול מסילה • תכן מנהרות • מערכות תקשורת • איתות • תחנות רכבת • בטיחות • ממשקים בתכנון מול רכבת ישראל

חפשו אותנו:

15

ההרצאות יועברו בשפות אנגלית ועברית. ITA הקורס בשיתוף איגוד המנהור העולמי , מנכ"ל פיני סוויס אינג' דן צוקר ניהול מקצועי: ITACET FOUNDATION ישראל, בשיתוף קורס מבוא לשיטות תכנון וביצוע מטרו חטיבת ההנדסה מהנדסים לך דרך להצלחה

נושאי הלימוד המרכזיים מנהרות מטרו 1 מודול )GBR( • שיטות מתקדמות לסווג גיאולוגי • איטום מנהרות • מקרי בוחן בעולם TBM • סקירה על מכונות • ניטור מנהרות

• מדידות ונווט בתווך תת קרקעי • ביצוע עבודות מנהור מורכבות תחנות מטרו 2 מודול • עקרונות תכנון תחנות מטרו • תכנון רשת מטרו • מקרי בוחן • שיטות ביצוע תחנות מטרו • ממשקי תחנה ומנהרה • מערכות בתחנות מטרו • סטטוטוריקה • אחזקת המנהרות והתחנות

מתכונת שעות אקדמיות. 28 שני מודולים, סה"כ קהל יעד

מהנדסי תכנון וביצוע, מנהלי פרוייקטים, אדריכלים וכל מי שעוסקים או יעסקו בפרוייקט המטרו בישראל. נדרשת רמת ידע בסיסית בתחומי ההנדסה האזרחית.

חפשו אותנו:

16

מכללת

הקורס עוסק בתכנים הקשורים בתכנון מערכות ניקוז בהתאם לדרישות של נתיבי ישראל ורשויות הניקוז. בקורס נלמד נושאים שונים בתחומים הידרולוגיה מעשית, מתקני ניקוז, ניקוז כבישים, מתקני ויסות ועוד. הסטודנטים יכירו ויתרגלו תוכנות מתקדמות: – מודלים דו ממדיים. HEC-RAS המאפשרת GIS – תוכנת GLOBAL MAPPER ביצוע אנליזה של נתונים טופוגרפיים ובניית . HEC-RAS מודלים המתאימים לתוכנת , אינג' אבי פרוינד ניהול מקצועי: חברת קבוצת מ.מ דרום. קורס הידרולוגיה וניקוז

מתכונת שעות אקדמיות. 50 , מפגשים 6 קהל יעד מהנדסים ומתכננים העוסקים בניקוז. נושאי הלימוד המרכזיים • מושגי יסוד ולמידה מעשית בהידרולוגיה • הכנת דו"ח הידרולוגי • התנהלות מול גופים רגולטוריים: • רשויות ניקוז / מים / משרד החקלאות • תכנון ניקוז בכבישים HEC-RAS • תוכנת מתכונת מפגשים 3 16:00-09:00 בין השעות קהל יעד מתכננים, מנהלי פרויקטים, מנהלי הבטחת איכות ובקרת איכות. נושאי הלימוד המרכזיים • פלדות, ריתוכים, קורוזיה • מסירה לאחזקה • מיכון וביצוע – נציג מסגריה • גלוון וצבע • תכנון נכון ומחברים • בקרת איכות

קורס מבני פלדה תכנון, ביצוע ואיכות

בקורס ירצו מומחים מתחום הפלדה שיחשפו את המשתלמים לזוויות ראייה אחרות על פרויקטים המשלבים רכיבי פלדה. הקורס יקנה ידע פרקטי וכלים לתכנון וביצוע איכותי יותר. אינג' אשר כהן ניהול מקצועי: מהנדס קונסטרוקציה, ”נתיבי ישראל”.

חפשו אותנו:

17

מוביל חטיבת הבטיחות: יצחק עייש, מנהל אגף בטיחות, נתיבי ישראל חטיבת הבטיחות בטיחות מעל הכל

קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה מקנה לבוגריו הסמכה לפריסת אביזרי בטיחות והסדרי תנועה באתרי עבודה. ההסמכה נועדה להקנות לבוגרי הקורס את הידע ואת הכלים הנחוצים לאבטחת אתרי עבודה, לקריאת תוכניות הסדרי התנועה הנפרסים בשטח, להעמקת הידע בנושא התקני תנועה ובטיחות, תקנות והנחיות להצבת תמרורים. קורס הסדרי הבטיחות הינו הקורס הוותיק ביותר במכללת "נתיבים". נעשו התאמות למרחב העירוני. , מנהל אגף בטיחות, יצחק עייש מנהל מקצועי: חברת "נתיבי ישראל". על מנת לשמור על תוקף תעודת ההסמכה, יש להשתתף ביום ריענון פעם בשנה. קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה במרחב הבינעירוני/העירוני

מתכונת שעות אקדמיות. 35 , מפגשים 5 קהל יעד

אנשי צוות וראשי צוות של קבלני בטיחות, מנהלי עבודה, מפקחים, מנהלי פרויקטים ומתכננים. נושאי הלימוד המרכזיים • קריאת תרשימים בתחום העירוני והבינעירוני • שילוט ותִמרור • הסדרי תנועה ותקנות תעבורה • אביזרי והתקני בטיחות • זיהוי תקלות באתרי סלילה • תרגול מעשי בשטח

הקורס מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות.

חפשו אותנו:

18

מכללת

קורס המשך לקורס הסדרי הבטיחות באתרי סלילה המקנה למשתתפיו את הכלים להובלת צוות ולניהולו. תוכן הקורס נשען על מענה לאירוע בטיחות באתר, לרבות עזרה ראשונה, שיטות בניהול צוות ונוהלי העבודה מול חברת "נתיבי ישראל". נעשו התאמות למרחב העירוני. ההשתתפות בקורס מותנית בעמידה במבחן קבלה. , אינג' אדריאן קוטרוש מנהל מקצועי: מנכ"ל חברת מ.ע.צ.מ.ה. אפשרי גם במתכונת היברידית. קורס ראשי צוותים במרחב הבינעירוני/העירוני

מתכונת שעות אקדמיות. 75 , מפגשים 10 קהל יעד בוגרי קורס מוסמך להסדרת הבטיחות בעלי ותק של לפחות שנה אחת. נושאי הלימוד המרכזיים • נוהל הסמכת קבלני בטיחות – דרישות סף, תפעול, אימות וחידוש • תרשימי עבודה באתרי עבודה עירוניים ובינעירוניים (מתקדם) • בטיחות בעבודה • בטיחות בתנועה – ניתוח תאונות דרכים באתרי עבודה והפקת לקחים • הצבה, פיקוח, תחזוקת תִמרור, שילוט ואביזרי בטיחות באתרי עבודה • מיומנויות ניהול צוות • תרגיל שטח

חפשו אותנו:

19

מוביל חטיבת הבטיחות: יצחק עייש, מנהל אגף בטיחות, נתיבי ישראל חטיבת הבטיחות בטיחות מעל הכל

קורס המכשיר את משתתפיו לשמש כיועצי בטיחות בפרויקטים ובמגה-פרויקטים תוך שימת דגש על הנחיות למתכנן ועל עריכת דוחות פיקוח ובקרה של הסדרי התנועה הזמניים באתר. נעשו התאמות למרחב העירוני. ההשתתפות בקורס מותנית במעבר יום מיון מרוכז במרכז הערכה וראיון אישי. , אינג' אדריאן קוטרוש מנהל מקצועי: מנכ"ל חברת מ.ע.צ.מ.ה. קורס יועצי בטיחות בתנועה במרחב הבינעירוני/העירוני

מתכונת שעות אקדמיות. 48 , מפגשים 8 קהל יעד בוגרי קורס הסדרת בטיחות בתנועה ובעלי רקע וניסיון בתחום מהנדסי תנועה, מפקחים, מנהלי איכות, מנהלי פרוייקטים ומהנדסים ברשויות המקומיות. נושאי הלימוד המרכזיים • לוח התמרורים החדש – 2018 הנחיות להצבת תמרורים • המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים עירוניות ובינעירוניות ובמפגשי דרך-מסילה • קריאת תוכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע • הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים, הנחיות למתכנן • הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות קבועים וזמניים • מפרטים, נהלים רלוונטיים ונספחי בטיחות • עריכת דוחות פיקוח ובקרה על הסדרי תנועה זמניים באתרי עבודה

חפשו אותנו:

20

מכללת

קורס עוזרי בטיחות למנהלי עבודה

מתכונת שעות אקדמיות. 47 , מפגשים 5 קהל יעד המעוניינים לרכוש מקצוע עוזר בטיחות למנהל עבודה. נושאי הלימוד המרכזיים • תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו על פי דין • תקנות הבטיחות בעבודה • ציוד מיגון אישי • משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה • סיור באתר בנייה בליווי מנהל עבודה

מינוי עוזר בטיחות בעבודה בכל 2019 החל מיוני אתר בנייה הינו חובה על פי חוק. הקורס מקנה לבוגריו ידע בנושאים הבאים: תפקיד עוזר הבטיחות, תקנות הבטיחות בעבודה, הנחיות לעבודה בגובה וכל הנושאים כפי שהוגדרו על ידי משרד העבודה כהכרחיים במסגרת תפקיד עוזר הבטיחות. מכללת "נתיבים" מוכרת ומוסמכת על ידי משרד העבודה לבצע את ההכשרה.

משתתפי הקורס יוסמכו להכווין תנועה באתרי עבודה. המוסמכים יוכלו לעבוד כפקחי תנועה בפרויקטים של חברת "נתיבי ישראל" באמצעות חברות שזכו במכרז להפעלת מערך פקחי התנועה. נעשו התאמות למרחב העירוני. , מנהל אגף בטיחות, יצחק עייש מנהל מקצועי: "נתיבי ישראל". קורס פקחי תנועה במרחב הבינעירוני/העירוני

מתכונת ימי חניכה 7- מפגשים פרונטליים ו 8 בשטח. קהל יעד למעוניינים לעסוק בתחום הפיקוח על התנועה באתרי עבודה. נושאי הלימוד המרכזיים • סיווג דרכים • שיקולים בביצוע מערכי בטיחות באתר עבודה • מדריך להסדרי תנועה בדרכים בינעירוניות • תרגול בשטח – פריסת הסדרי בטיחות בשטח • נוהל מערך הפקחים • סמכויות פקחי התנועה

על מנת לשמור על תוקף התעודה, יש להשתתף בשני ימי ריענון בשנה. אפשרי גם במתכונת היברידית.

חפשו אותנו:

21

מוביל חטיבת הבטיחות: יצחק עייש, מנהל אגף בטיחות, נתיבי ישראל חטיבת הבטיחות בטיחות מעל הכל

קורס תסקירי בטיחות

מתכונת שעות אקדמיות. 48 , מפגשים 6 קהל יעד שנים ומעלה, 5 מתכנני תנועה עם ותק מהנדסי תנועה מומחים. נושאי הלימוד המרכזיים • נוהל תסקיר בטיחות / היסטוריית תהליך תסקירי הבטיחות • תדרוך כללי לעריכת תסקירים. • מבנה שלד אחיד לתסקירי בטיחות. • דגשים לעריכת תסקירי בטיחות בתחום הבין עירוני. • דגשים לעריכת תסקירי בטיחות בתחום העירוני. • אזור התפר – המעבר בין התחום העירוני והבין עירוני. • בטיחות במערכות תח"צ. • בטיחות של תשתיות לאופניים ומיקרו מוביליטי. • דוגמאות וממצאים מתהליך תסקירי הבטיחות – המציאות המקומית • הערכת סיכונים – הכרת מתודולוגיה • חובות רשויות הדרך בתחום בטיחות התנועה – ההיבט המשפטי • עריכת תסקירי בטיחות לפרויקטים נבחרים • לימוד ותרגול כתיבת דו"חות וסיכום מתכונת שעות אקדמיות. 14 , השתלמות דו-יומית קהל יעד העוסקים בליווי מטענים חורגים. נושאי הלימוד המרכזיים

קורס ייחודי ומקצועי המסמיך את משתתפיו לשמש כמבצעי תסקירי בטיחות מוסמכים בפרויקטים. , מנכ"ל חברת אינג' ערן סדן מנהל מקצועי: סדנת התנועה.

קורס ליווי מטענים חורגים

ליווי מטענים חורגים הינו פרויקט מורכב וללא הכשרה מתאימה עלול להוביל לאסון. בהשתלמות זו תלמדו כיצד ללוות מטענים חורגים באופן מקצועי ואחראי ועל פי הנחיות החוק. , מנהל אגף בטיחות, יצחק עייש מנהל מקצועי: "נתיבי ישראל".

• סיווג דרכים • נוהל ליוויים • הסדרי תנועה ותקנות תעבורה • לוח תמרורים חדש

חפשו אותנו:

22

מכללת

קורס זה מסמיך את משתתפיו לשמש כסמני צבע מוסמכים בפרויקטים של תשתיות כבישים בכל רחבי הארץ. הקורס מורכב מחלק תיאורטי ומחלק מעשי הכולל עבודה עם מכונת סימון. נעשו התאמות למרחב העירוני. . ד"ר קרולין מטר מנהלת מקצועית: קורס סמן צבע מורשה במרחב הבינעירוני/העירוני

מתכונת שעות אקדמיות. 38 , מפגשים 5 קהל יעד ראשי צוותים סימון כבישים נושאי הלימוד המרכזיים • שיטות וחומרים לסימון כבישים • תקינה ישראלית לסימון כבישים • הנחיות לבחירה ולהשמה של חומרי סימון • מפרטים מקצועיים לסימון כבישים • בקרה והבטחת איכות לחומרי סימון • בטיחות באתרי סימון • תרגול בשטח

ללמוד במקום בו המרצה שלכם יכול לעבוד איתכם כתף אל כתף בשטח

חפשו אותנו:

חפשו אותנו:

23

חטיבת הניהול MANAGEMENT STUDIES לנהל. להוביל. להצליח.

קורס ניהול פרוייקטי תשתית במרחב הבינעירוני והעירוני

מתכונת שעות אקדמיות, 113 , מפגשים 15 .16:00-09:00 בין השעות קהל יעד מהנדסים, מנהלים, כל העוסקים בניהול פרויקטים ולאלה המעוניינים לעסוק בניהול פרויקטים. נושאי הלימוד המרכזיים

הקורס עוסק בגישות וכלים חדשניים לניהול פרויקטים, ומתמקד במיומנויות הנדרשות לניהול פרויקטים ואשר מייצרות עבורו ערך מקצועי ייחודי. הקורס יועבר על ידי נבחרת מרצים בכירים בעלי ידע וניסיון מעשי עשיר במיוחד. הקורס יעניק למשתתפים את התמונה הרחבה ביותר בניהול פרויקטים. . PMBOK כפי שמוצג ב- PMI מתבסס על סטנדרט ה בקורס תשולב סדנת משחק בניהול פרויקטים - לימוד חוויתי ומעשיר. , מהנדס תעשייה ד"ר אורי אורחוף ניהול מקצועי: וניהול, מומחה בתכנון ובניית שדות תעופה. אפשרי גם במתכונת היברידית.

• מבוא לניהול פרויקטים • ניהול תכולה בפרויקט • תכנון סטטוטורי • ניהול עלויות הפרויקט • הבטחת איכות • ניהול סיכונים בפרויקט • ניהול רכש • מדידות MS PROJECT • • ניהול לוחות זמנים PPP • ניהול פרוייקטי • הפקעות • וועדת חריגים/בקרת כמויות • סדנת משחק לוח חכם

חפשו אותנו:

24

מכללת

קורס מנהלי הבטחת איכות בפרויקטים

מתכונת שעות אקדמיות 56 , מפגשים 7 .17:00-09:00 בין השעות קהל יעד מהנדסים והנדסאים, אנשי בקרה/הבטחת איכות, מפקחים, מנהלי פרויקטים. נושאי הלימוד המרכזיים • מערכת הבטחת/בקרת איכות ) QA/QC ( • כלים הנדסיים תומכים • בדיקות מעבדה • בקרה/הבטחת איכות בעבודות סלילה • בקרה/הבטחת איכות בעבודות בטון • בקרה/הבטחת איכות בעבודות נוף • בקרה/הבטחת איכות בעבודות אחזקה מתכונת שעות אקדמיות 55 , מפגשים 8 .16:00-09:00 בין בשעות קהל יעד מנהלים בכירים בתחומי הבינוי והתשתיות האמונים על ניהול פרויקטים בתחום התשתיות ונדרשים להבנה מולטידיסציפלינרית. נושאי הלימוד המרכזיים ? PMBOK • מהו פרויקט? מהו • תפקיד מנהל הפרויקט • ניהול עלויות ותקציב בפרויקט • התנהלות מול חברות תשתית • סדנת ניהול מו"מ • סדנת מנהיגות • ניהול סיכונים בפרויקט • סיורים בפרויקטים של נתיבי ישראל

מנהל הבטחת/בקרת איכות בביצוע עבודות בפרויקט הינו תפקיד הדורש מקצועיות גבוהה בהכרת הדרישות המקצועיות ובהבנתן, בהבנת תהליכי העבודה והבקרה וכן דורש התפקיד היכרות עם בדיקות המעבדה בכל שלב משלבי העבודה הן בפרויקטים של סלילה חדשים והן בפרויקטים של אחזקה. , איתם הנדסה אינג' גיא יצחק ניהול מקצועי: אזרחית וניהול פרויקטים.

קורס ניהול תשתיות

במסגרת ניהול הפרויקט נדרש מנהל הפרויקט וצוותו להתנהל באופן שוטף מול גופים וחברות תשתית. לעיתים הדבר מהווה פרויקט בפני עצמו, הכולל לרוב עיסוק בבירוקרטיה, בניהול ממשקים ואף בניהול קונפליקטים. בקורס זה נלמד איך להתנהל נכון מול חברות התשתית, איך לנהל מו"מ אפקטיבי ומכבד, ואיך להנהיג את הפרויקט להצלחה. , מנהלת מחלקת מיכל בונפיטו ניהול מקצועי: תשתיות, "נתיבי ישראל".

חפשו אותנו:

25

חטיבת הניהול MANAGEMENT STUDIES לנהל. להוביל. להצליח. מטרת הקורס: הכשרת מנהלי הפרויקטים במגזר התחבורה להכרת איומי הסייבר בפרויקטיי תשתית לאומיים – עקרונות ושילוב הסייבר בפרויקטים. במציאות של ימינו רוב התהליכים הארגוניים, הניהוליים והתפעוליים, תלויים לחלוטין במערכות מידע ותשתיות התקשרות המאפשרות את פעולתם. ולכן איומי סייבר הפכו לסיכונים קיומיים עבור הארגונים ומשימת ההגנה עליהם הינה אתגר אמיתי בכל ארגון. בקורס זה נפתח את יכולות מנהלי הפרויקטים בארגון, לראיה מערכתית ורחבה של שילוב מימד הסייבר בכל שלבי הפרויקט – בדגש על שלבי התכנון בכדי לאפשר התמודדות מערכתית יעילה יותר עם מגוון האיומים, ובכך לצמצם למינימום את הסיכונים הכרוכים בשימוש ותפעול שוטף של המערכות הניהוליות והתפעוליות תוך תפעול תשתית איתנה ומאובטחת טכנולוגית ואנושית. הקורס יכלול היכרות עם איומים, ביצוע תרגילים בניתוח מקרים וניהול סיכוני סייבר היכולים להתרחש במהלך חיי הפרויקט. , שלום דולב מנהל מקצועי: . Certified CISO קורס סייבר למנהלי פרויקטים בעולם תשתיות התחבורה בשיתוף אגף הסייבר המגזרי במשרד התחבורה

מתכונת מפגשים בימי שני 7 .09:00-17:00 בין השעות קהל יעד מנהלי פרויקטים בעולם התשתיות בעולם תשתיות התחבורה וכל המעוניינים להרחיב ידיעתם בתחום. נושאי הלימוד המרכזיים • היבטים באבטחת מידע והגנת סייבר לאורך כל מחזור חיי הפרויקט • איומי אבטחת מידע וסייבר: גורמי איום, מניעים, שיטות, מגמות • מודעות עובדים ומעורבות הנהלה • רגולציה וסטנדרטים, חוק הגנת הפרטיות • פיתוח מאובטח של תוכנה ופרויקטים • איומים מבית ומחוץ • מתודולוגיות הגנה • ניהול משברי סייבר – המשכיות תפקודית והתאוששות מאסון

חפשו אותנו:

26

מכללת

בכל פרויקט עלולים להתרחש אירועים שישפיעו על מטרות הפרויקט – סיכונים או הזדמנויות. על מובילי הפרויקטים להיות בעלי מיומנות גבוהה בניהול סיכונים. הקורס מתרכז בהכרת הכלים הדרושים לתכנון, לניהול ובהיכרות עם תהליכי הבקרה של הסיכונים בפרויקט. המשתתפים ילמדו כיצד לבנות תוכנית סיכונים ולזהות את הסיכונים הקשורים לאילוצי הפרויקט: תכולה, לוח זמנים, תקציב, איכות ובעלי העניין. הקורס משלב שיטות לניתוח איכותי וכמותי של סיכוני הפרויקט עם בניית ) Response ) ותגובה ( Mitigation תוכנית שיכוך ( לסיכונים שעלולים להתרחש בפרויקט. השילוב הנכון בין הידע, המיומנות, הכלים והשיטות לניהול סיכונים הם אלו שייצרו את היכולות של מנהל הפרויקט להוביל ולהנחות את צוות הפרויקט תוך השגת מטרות הפרויקט ואיזון בין אילוציו. קורס ניהול סיכונים בפרויקטים הנדסיים קבלת החלטות בתנאי אי וודאות העורף במדינת ישראל נדרש להתמודד בשנים האחרונות עם אתגרים רבים ומשמעותיים בשעת חירום ובמצבי קיצון. משרד התחבורה, חברת "נתיבי ישראל" ומכללת "נתיבים" מזמינים אתכם להיות שותפים בשיפור המוכנות לשעת חירום של גופי התשתיות והתחבורה בישראל ולהיות ערוכים להובלת ההיערכות והתפקוד במצבי החירום השונים, כל זאת כדי לאפשר רציפות תנועתית ותפקודית. קורס מובילים בחירום

מתכונת שעות אקדמיות. 64 , מפגשים 8 קהל יעד מנהלי סיכונים בפרויקטים, מנהלי , מנהלים מקצועיים PMO פרויקטים, צוות ומנהלים בכירים שרוצים לשפר את מתודולוגיית ניהול הסיכונים בפרויקטים של הארגון. נושאי הלימוד המרכזיים • עולם ניהול הסיכונים המודרני - הגדרות, זיהוי, מיפוי לאורך מחזור חיי הפרויקט • מרחב קבלת ההחלטות של מנהל הפרויקט בתנאי אי וודאות • אסטרטגיות רכש והתקשרויות - DB כולל מכרזי • גישות וכלים לקביעת הב.צ.מ התקציבי ולוח הזמנים • ניהול סיכונים הלכה למעשה - כולל סדנת תרגול

מתכונת שעות אקדמיות. 50 , מפגשים 6 קהל יעד

צוותי חירום במשרד התחבורה ובגופים ממשלתיים תחת משרד התחבורה וצוותי חירום ב"נתיבי ישראל" ובגופי תשתית נוספים. נושאי הלימוד המרכזיים • תפיסות החירום במדינת ישראל – היכרות עם החוסן הלאומי, החוקים בתחום • גופי החירום במדינה • היכרות עם תחום התשתיות בחירום • היכרות עם תהליכים מבצעיים בחירום • התמודדות מנטלית - מצב מדמה חירום

, אל"מ (מיל') ערן מקוב מנהל מקצועי: מפקד מחוז צפון לשעבר, פיקוד העורף.

חפשו אותנו:

27

חטיבת סביבה וקיימות רואים רחוק רואים ירוק

GRI קורס

מתכונת שעות אקדמיות. 20 , מפגשים 4 קהל יעד מנהלים ומנהלים בכירים, ממונים ומנהלי קיימות ואחריות תאגידית, מומחים ויועצים שעוסקים בתחום קיימות, אחריות . ESG תאגידית ו נושאי הלימוד המרכזיים 21- • גישה ניהולית אחראית במאה ה אתגרים והזדמנויות וקיימות בישראל ESG • סקירת זירה ESG • השקעות אחריות, שוק ההון • היכרות עם היסטוריית דיווח לא פיננסי, , מושגי יסוד GRI תקן • מבנה התקן 2021 • עדכונים עיקריים בתקן GRI 1: Foundation 2021 • ESG • דוחות כספיים פוגשים דוחות מתכונת שעות אקדמיות 40 , מפגשים 6 קהל יעד לעוסקים במניעת רעש סביבתי, בתחום אקוסטיקה סביבתית נושאי הלימוד המרכזיים • יסודות האקוסטיקה • חקיקה ורגולציה בתחום אקוסטיקה סביבתית • רעש מתנועת כלי תחבורה (כלי רכב, רכבות, מטוסים) • רעש בשלבי הקמה • חישוב ומדידות מפלסי רעש • תכנון אמצעים להפחתת רעש מתכננים סביבתיים, עובדים במשרדי תכנון אקוסטיקה שלא עברו קורס ייעודי GRI Sector Standards • GRI Topic Standards •

בקורס זה נכיר את עולם דיווח בר הקיימא, אחריות .GRI-2021 בהתאם לתקן ESG תאגידית, המעודכן שנכנס לתוקף בינואר GRI נעמיק אל תקן ונכיר שיטות מיטביות להכנת דוחות אחריות 2023 בדגש על הניסיון של חברות ESG תאגידית, קיימות, ממשלתיות. , סמנכ"ל חדשנות, עדי גמליאל ניהול מקצועי: הסברה ואחריות תאגידית, "נתיבי ישראל". , ממונה ניהול ידע אדוארד יוסילבסקי מנחה מוביל: וקשרי חוץ, "נתיבי ישראל". REPORTING WITH GRI STANDARDS 2021 UPDATE

, מנכ"ל חברת אקו אינג' יאיר ברמן ניהול מקצועי: הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ קורס אקוסטיקה סביבתית

חפשו אותנו:

28

מכללת

המודעות לאיכות הסביבה ולשימורה, שקיבלה תנופה גדולה בימינו, היא אחד האתגרים המרכזיים בענף התשתיות. תחום איכות הסביבה וההתייעלות האנרגטית מוגדרים על ידי גופים בין-לאומיים ומדינות כיעד המרכזי לעשור הקרוב. כבר בשלבי ההקמה והביצוע של הפרויקט קיימת התמודדות יום יומית עם נושאים מגוונים: ניקוז ומים, רעש, אוויר, קרינה, מגוון ביולוגי, התמודדות עם מחזיקי עניין בפרויקט, שיתופי פעולה עם קק"ל, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה ועוד. בקורס מנהלי איכות הסביבה נלמד בעזרת כלים פרקטיים איך ניתן לעמוד בתקנות המחייבות מחד, וגם לדאוג לקדם את התחום של איכות הסביבה כחלק מהאחריות התאגידית שלנו עבור הדורות הבאים מאידך. , סמנכ"ל חדשנות, עדי גמליאל ניהול מקצועי: הסברה ואחריות תאגידית, "נתיבי ישראל". אפשרי גם במתכונת היברידית. קורס מנהלי איכות סביבה בפרויקטים

מתכונת שעות אקדמיות 35 , מפגשים 5 16:00-08:30 בשעות קהל יעד מנהלי איכות סביבה בפרויקטים, מתכננים, מפקחים, מהנדסי מערך האיכות בפרויקטים, מהנדסי ביצוע. נושאי הלימוד המרכזיים • אחריות תאגידית • תקנים ורגולציה סביבתית • אחריות פלילית • תפקיד הממונה על איכות הסביבה • ממשקים עם מוסדות פיקוח

• ממשקים עם רשויות • התמודדות עם אירועים בלתי צפויים • סיורים בפרויקטים

חפשו אותנו:

29

ימי עיון

דיוס ודריכה

, מנהל תחום הבטחת איכות גשרים ומבנים, "נתיבי ישראל". אינג' אושרי כהן ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 8 קהל יעד מתכננים, מנהלי פרויקטים, מפקחים, מהנדסי מערך איכות בפרויקטים, מהנדסי ביצוע. נושאי הלימוד המרכזיים

• עקרונות בטון דרוך • דריכה, דיוס וציוד • פרקטיקת ביצוע • מקרים וכשלים בעבודות בטון דרוך ודיוס בארץ ובעולם • דיוס ובטון באלמנטים דרוכים

איסוף ועיבוד נתונים באמצעות כטב"מ (כלי טייס בלתי מאוייש)

." Skylens , מנכ"ל חברת " גיא מדור ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 8 קהל יעד מהנדסים, יועצים בפרויקטים, מנהלי פרויקטים,

קבלנים, נציגים של חברות ממשלתיות ונציגי עיריות העוסקים בפרויקטים של תשתית, חובבי טכנולוגיה חדשנית.

חפשו אותנו:

30

מכללת

סקירת גשרים לאחר רעידת אדמה

, מנהל מחלקת מנ"א, "נתיבי ישראל". אינג' אלכס שטיין ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 13 , מפגשים 2 קהל יעד סוקרי גשרים מוסמכים

נושאי הלימוד המרכזיים • רעידות אדמה - רקע כללי • פגיעות ססמיות בגשרים • מתודולוגיה לסקירת גשרים לאחר אירוע ססמי • הערכת רמת נזק מבני

פיקוח על ביצוע פתרונות גיאוטכניים לחיזוק קרקע

במסגרת עבודות הפיתוח המתוכננות צפויים להתבצע יותר ויותר פרויקטים בחפירה בשטח מצומצם תוך הפרעה מינימלית לתנועה הקיימת. בהתאם לכך צפויה עלייה בשימוש בפתרונות, כגון עוגני קרקע, ברגי סלע ומסמרים, בעבודות התשתית. יום העיון נועד להקנות ידע זה. , מנכ״ל ״נויה הנדסה״. אינג' נועם ויינשטיין ניהול מקצועי – מתכונת שעות אקדמיות 8 , מפגש בודד קהל יעד מנהלי פרויקטים, מפקחים, מנהלי איכות, בקרי איכות נושאי הלימוד המרכזיים • פיקוח על עבודות עוגני קרקע, ברגי סלע ומסמרים • עדכוני מפרט בתחום האספלטים

חפשו אותנו:

31

ימי עיון השתלמות לבעלי תעודת הכרה מטעם משרד התחבורה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה מהנדסים בעלי תעודת הכרה במומחיות בהנדסת תנועה נדרשים לרענן הכשרתם על מנת לשמר את תוקף תעודתם, והשתלמות זו נועדה לכך. . ד"ר ויטה גיטלמן ניהול אקדמי: מתכונת שעות אקדמיות 18 , מפגשים, פעם בשבוע 3 קהל יעד מהנדסים בעלי תעודת הכרה במומחיות ממשרד התחבורה, מהנדסים ומתכננים ברשויות מקומיות ואלה המעוניינים להעמיק ידיעתם בעולם הנדסת תנועה ותחבורה נושאי הלימוד המרכזיים • עדכונים במדיניות הפיתוח של התחבורה היבשתית • חידושים בחקיקה • כיוונים ומגמות בבטיחות בדרכים • פרסומים חדשים של הנחיות • שיקולים מערכתיים בתכנון תחבורה במדינת ישראל

ניקוז בפרויקטי תשתית

, מהנדס ניקוז, "נתיבי ישראל". אינג' ולרי אייזנשטיין ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 8 קהל יעד

מנהלי פרויקטים, קבלני ניקוז נושאי הלימוד המרכזיים • חידושים – הנחיות תכנון, פרטים סטנדרטיים • חידושים – הכנת סקרים הידרולוגיים • שימור נגר עילי ועוד

חפשו אותנו:

32

מכללת

יום רענון הסדרי בטיחות

יום רענון שנתי לשמירה על כשירות לבעלי תעודת "מסדירי בטיחות באתרי סלילה" מתכונת שעות אקדמיות 6 נושאי הלימוד המרכזיים נושאי הלימוד משתנים ומתעדכנים

ימי רענון לפקחי תנועה

ימי רענון בשנה על מנת לשמור על כשירות מקצועית והארכת תוקף 2 פקח תנועה מחוייב בביצוע התעודה. מתכונת שעות אקדמיות 6 : יום ריענון פרונטלי דקות 45 יחידות לימוד, סה"כ 5 : יום רענון מקוון - לומדה נושאי הלימוד המרכזיים נושאי הלימוד משתנים ומתעדכנים

חפשו אותנו:

33

ימי עיון

תכנון בדגש על סטטוטוריקה והפקעות

, מנהל אגף מקרקעין, "נתיבי ישראל". אינג' ויקטור מוקי ניהול מקצועי:

מתכונת שעות אקדמיות. 8 קהל יעד מנהלי פרויקטים סטטוטוריקה ומקרקעין. נושאי הלימוד המרכזיים • סטטוטוריקה כאסמכתה להפקעות • הכרזות • הליך הפקעות • הליך שיפוט במהלך חיי הפרויקט

יום עיון מקוון - תכן גיאומטרי

מטרת יום העיון ללמד ולהדגיש את ההנחיות ואת תקני תכן גיאומטרי, להכיר את הממשק עם חברת "נתיבי ישראל", מאגרי מתכננים, להבין את העבודה לפי מגדירי משימות ואת הפרטים הסטנדרטיים של החברה. , מהנדסת גיאומטריה. אינג' גליה אידלסון ניהול מקצועי:

מתכונת דקות. 45 יחידות לימוד סה"כ 6 , לומדה - מערך שיעורים מקוונים קהל יעד מתכנני גיאומטריה, מתכנני תנועה, מנהלי פרויקטים. נושאי הלימוד המרכזיים • חידושים בתקנים והנחיות תכנון בתחום הגיאומטריה • פרטים סטנדרטיים בגיאומטריה

2142 • הבהרות לת"י • חידושים בהנחיות

רשימת הקורסים והתכנים הלימודיים מתעדכנים מעת לעת ונתונים לשינויים על ידי צוות מכללת "נתיבים".

חפשו אותנו:

34

Shutterstock.com תמונות:

מכללת

חפשו אותנו:

35

נבחרת המנהלים המקצועיים

אינג' אמיר קדר מנכ"ל חברת "קדמור מהנדסים"

אינג' אדריאן קוטרוש מנכל חברת "מ.ע.צ.מ.ה"

עדי גמליאל מנהל אחריות תאגידית, "נתיבי ישראל"

אינג' גיא יצחק "איתם הנדסה"

אינג' נועם ויינשטיין מנכ"ל חברת "נויה הנדסה"

אינג' איתמר גליל חברת "איתם הנדסה"

אינג' תמר דרייפוס חברת "אמי-מתום"

לאינג' אבי בכר מנהל מקטע מנהור בקו הירוק, דנה הנדסה

מיכל בונפיטו מנהלת מחלקת תשתיות, "נתיבי ישראל"

חפשו אותנו:

36

נבחרת המנהלים המקצועיים

אינג' עמית מימוני מנכ"ל חברת "מימוני הנדסה וייעוץ בע"מ"

אינג' מרכוס סיינוק מרכז ועדת השילוט של משרד התחבורה

אינג' ניסים חביב סגן מנהל אגף מערכות וחשמול, "נתיבי ישראל"

יצחק עייש מנהל אגף בטיחות, "נתיבי ישראל"

אינג' טל ונגר מתכננת ערים, סמנכ"ל תכנון AVIV AMCG וסביבה, קבוצת

אינג' גליה אידלסון מהנדסת גיאומטריה, נתיבי ישראל

ד"ר קרולין מטר חברת "ארם מהנדסים"

אל"מ ערן מקוב מפקד מחוז צפון לשעבר, פיקוד העורף

עו"ד אורית דרורי סגנית מנהל אגף מקרקעין, נתיבי ישראל

חפשו אותנו:

37

בין לקוחותינו

חפשו אותנו:

38

לפרטים נוספים ולהרשמה:

חופית: 050-6372721 hofitkashi@ono.ac.il

עדי: 050-7988007 adi.t@ono.ac.il

חפשו אותנו בגוגל: מכללת נתיבים

ניתן למצוא אותנו גם

ובלינקדאין

באינסטגרם

בפייסבוק

חפשו אותנו:

39

מכללת

לפרטים נוספים ולהרשמה:

adi.t@ono.ac.il • 050-7988007 : עדי

hofitkashi@ono.ac.il • 050-6372721 : חופית

חפשו אותנו בגוגל: מכללת נתיבים

ובלינקדאין

באינסטגרם

ניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק

Made with FlippingBook flipbook maker