המועצה האזורית עמק חפר - ספר תוכנית העבודה לשנת 2018

המועצה האזורית עמק חפר

מ ו ע צ ה א ז ו ר י ת

מקום שנותן מקום

2018 ספר תוכניות העבודה לשנת 2018 ינואר

1 | מ.א. עמק חפר 2018 תוכניות עבודה

צילום: גיא שמואלי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online