מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

Animated publication

דו״ח לתושבים 2020

2020 מהנעשה בשנת 2021 והצפי לשנת

1

תושבים יקרים,

כבכל שנה, מוגש לכם סיכום שנתי של פעילות המועצה .2020 בתחומי העשייה השונים במהלך שנת השנה החולפת, עמדה בסימן של מגיפה עולמית ומשברים בתחומי הבריאות, הכלכלה, החינוך ועוד. כולנו ניצבנו בפני אתגרים חדשים. עלינו להיות מוכנים גם לאלו המצפים לנו בשנה הקרובה.

ישובי המועצה ממשיכים להתרחב, הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. אושר ועומד על 2021 תקציב המועצה השוטף לשנת מיליון שקלים. השנה, התקציב נבנה בהתאם 360 כ - לאירועי השנה החולפת. המליאה אישרה גם את תקציב , אשר יופנו גם השנה למגוון רחב של ₪ מיליון 73 בסך כ- 2022-2021 הפיתוח הדו-שנתי לשנים פרויקטים בתחום החינוך, הבינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים של תושבי העמק; במהלך השנה החולפת, עם התפרצות נגיף הקורונה, עסקנו רבות בהנגשת מידע, יצירת תוכן בתקופה מורכבת זו, יש חשיבות עליונה הפקת פעילויות מקוונות ומתן תמיכה לוותיקי העמק. להמשיך לדאוג לאוכלוסיית הוותיקים, שמכורח המציאות מבודדת יותר. כל הגופים המקצועיים במועצה - אגף קהילה ורווחה, "קתדרת עמק יזרעאל" ו"עמותת ותיקי העמק", פועלים יחד על מנת לספק לציבור יקר זה את התמיכה המרבית. שמתכלל ומרכז את הטיפול בנושא. הצוות מפעיל מערך הקמנו במועצה צוות קורונה ייעודי חקירות אפידמיולוגיות עצמאי ב"חדר מצב", מיוחד לכך. מידי יום, נערכות הערכות מצב וניתנת תמיכה בקהילות, לבעלי התפקידים ולתושבים. לתמיכה כלכלית בתושבי מועצה שהכנסתם נפגעה באופן משמעותי ממשבר הקמנו קרן סיוע הקורונה. השלים תהליך חשיבה רחב ועמוק, לקידום מערכת חינוך מיטבית בעמק אגף החינוך במועצה יזרעאל. התכנון מאגד את כלל מערכות החינוך בעמק, מינקות ועד בית הספר התיכון. החזון הוגדר כ"גיבוש עולם הערכים" של מערכת החינוך וכולל למידה חדשנית, פריצת דרך טכנולוגית, בחינת המרחב הפיזי של מערכת החינוך, תפקיד מערכת החינוך בקהילה, מיפוי מוסדות חינוך ועוד. השנה, עסקנו בהאצת התהליכים שהוטמעו במהלך המסע החינוכי ובמימושם. 'חינוך עמק יזרעאלי - יחד מצמיחים חלומות!' - מיזם פורץ דרך, ביוזמת המועצה ובמימונה, מרכזים לחינוך משלים ביישובי המועצה פתחנו שמטרתו לספק תמיכה לתלמידי כיתות ה'-י"ב, כשבתי הספר פועלים באופן מוגבל, בשל צו השעה. התמיכה כוללת את כלל משאבי החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי והקהילות ברחבי עמק יזרעאל. אנו ממשיכים להיאבק בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה מקביל המשכנו בהשקעת משאבים ומירב המאמצים למניעת הקמתו של שדה התעופה בעמק. לנתב"ג. בדקנו חלופות נוספות ופעלנו בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת השדה בנבטים - שם משוועים לו. במקביל, נמשך שיתוף הפעולה עם עיריית חיפה, לבחינת הקמת שדה תעופה אזורי בעיר. אנו פועלים בשיתוף עם מטה המאבק של התושבים, אנשי העמק והאזור, המסורים למאבק - ומודים לכל השותפים בכך. השנה הבאה תהיה מכרעת במאבק חשוב זה לעתידו של העמק, ואנו נחושים לנצח בו!

2

בעקבות הקמת "ועדה המועצה תמשיך למנוע פגיעה בערכי טבע ונוף ולשמר את ערכי המורשת. דרישה להעברת אלפי גיאוגרפית קבועה לגבולות ולחלוקת הכנסות" על ידי משרד הפנים, עלתה דונמים של אדמה חקלאית מיישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת הכנסות איתן אנו נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור מאזורי התעשייה שהקמנו. החקלאות והשטחים הפתוחים. הגענו להסכמות עם חלק משכנינו, בכפוף לאישור משרד הפנים, ונמשיך לפעול מול רשויות שכנות, נוספות. המועצה האזורית עמק יזרעאל מעוניינת לשתף פעולה עם שכניה ולפעול עמן לפיתוח בר-קיימא. המועצה רואה בחיוב הקמת מיזמי פיתוח, אך תקפיד, ללא פשרות, על בריאות הציבור ועל איכות הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים להקים תחנות כוח לייצור חשמל המונעות הסביבה! בגז. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"וועדה לתשתיות לאומיות" בהליך מקוצר. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דרשה מהממשלה להחזיר את התהליך התכנוני למסלול המקובל, כדי לוודא שקיפות ושיתוף הציבור, כנדרש. על גגות של מבני המועצה ממשיכה לקדם אנרגיה ירוקה באמצעות הקמת מערכות סולאריות ציבור ומגרשי ספורט ברחבי העמק, במסגרת תכניות ההסדרה של רשות החשמל. מערכות אלה מאפשרות לנו לייצר חשמל, ללא זיהום ולחסוך בהוצאות המועצה, באופן משמעותי. המועצה כבר מייצרת את החשמל למבני הציבור שלה! השנה, החל תהליך של העברת עובדי המועצה לשימוש בכלי רכב חשמליים והוקמו עמדות טעינה בבית המועצה. נמשיך לממש את חזון המעבר לאנרגיה ירוקה והפחתת גורמי זיהום בעמק. לשיפור השירות לתושבים. במסגרת דיגיטציה והטמעת שירותים מקוונים המועצה מקדמת מאמצים אלה, הקמנו אתר אינטרנט מועצתי חדש, על מנת לאפשר שירות מיטבי ומהיר לתושבים. בכמחצית מיישובי המועצה, בבינוי רחב היקף ובתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך לעסוק בפרויקטים של הנגשת מבנים, פיתוחם ושדרוגם. באזור הצפוני ובאזור המזרחי של העמק, כדי אשכולות היישובים סיכמנו שנת פעילות במסגרת להנגיש את השירותים והמענים לכלל יישובי המועצה. שייעודה לספק שירותי תמיכה לתיירני העמק, ולפעול במועצה, הוקמה מחדש מחלקת תיירות למיתוג העמק כמוקד תיור משמעותי למטיילים מכל רחבי הארץ. בליווי ובסיוע של הצוותים מכל אגפי המועצה ומחלקותיה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות מוצעות לתושבי העמק – מהגיל הרך ועד הגמלאים וגיל הזהב. שפע פעילויות תרבות ותמיכה נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות ושפע שירותים עבור תושבינו. נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים!

בברכה,

אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

www.eyz.org.il

3

אגף חינוך

אגף החינוך עמד, השנה, באתגרים מורכבים שהביאו עמם הזדמנויות לעשייה חדשנית ופורצת דרך. בעלי תפקידים חדשים נכנסו לתפקידיהם והביאו עימם יוזמות חדשות וראיה חדשה לכל נושא החינוך בעמק. אגף החינוך, שעסק בעבר רק בחינוך הפורמלי, איחד לתוכו השנה את כל המחלקות העוסקות בחינוך בלתי פורמלי: מחלקת נוער, החינוך החברתי, מחלקת הספורט ובית האמנויות. זאת מתוך שעות 24 ראיה ש"צריך כפר שלם כדי לגדל ילד" ומתוך הבנה שיש לראות את הילדים במשך ביממה, להגיע לכל ילד וילדה ולהוביל תפישה של מתן מענים חינוכיים מגוונים, ככל האפשר, ברחבי המועצה. האגף האחוד מוביל תהליכים של בחינת צרכים בתחומי החינוך השונים, בעזרת צוותי חשיבה ועבודה המשלבים בתוכם בעלי תפקידים, תושבים ואנשי מקצוע. צוות האגף מקיים , 2040 ו – 2030 עבודה מעמיקה לבחינת נושא התשתיות והבינוי של מוסדות חינוך בטווח של

כחלק מהתכנית הכוללנית ומוביל פרויקטים של חדשנות, תוך שילוב והעמקת החיבור לעמק ולמורשת, הקניית ערכים והשקעה בהכשרה וליווי של קהילת המחנכים בעמק. הגיל הרך והגנים מחלקת הגיל הרך והגנים מספקת מענה למסגרות החינוך ביישובים 6 לפעוטות ולילדים מגיל לידה ועד שנים. המחלקה מלווה את מנהלות הגיל הרך, באופן שוטף, בהפעלת מעונות היום וגני הילדים ובשיתוף

4

אגף חינוך

פעולה עם מנהלי היישובים ואגודות החינוך. בעזרת מחלקות המועצה, קיימנו גם השנה הדרכות לצוותי החינוך בנושאים פדגוגיים-התפתחותיים, הקול ההורי, איכות הסביבה, אמנות, בריאות, בטיחות ומנהלה. מחלקת הגיל הרך והגנים מכבדת

את האקולוגיה היישובית של כל קהילה, משמרת אותה ומשלבת בתוכניות העבודה את אורחות החיים של היישוב. גם השנה, נהנו ילדי הגנים הבוגרים מסל תרבות איכותי, בתוך הגן ומביקור מודרך במוזיאון. במסגרת העיסוק במלאכות קדומות, כל גן קיבל שי סמלי: נול ל"טווית" חלומות. משבר הקורונה אתגר גם את צוותי הגיל הרך והגנים. תמכנו במסגרות החינוך בהתמודדות עם הילדים, הצוותים וההורים בעתות סגר ובזמני בידוד. הפקנו חוברות פעילות לילדים, ציידנו את כל הגנים בחומרי ניקוי וחיטוי וסופקשילוט מותאם עם כללי התנהגות לשמירה על ההיגיינה וההנחיות. לראשונה, הופעלו בקיץ 'גנים של החופש הגדול' בגני הילדים ברחבי המועצה, במחיר מסובסד.

גנים במסגרת קול קורא 'הגן העתידי', 4 בתחום הבינוי, עוצבה סביבת הגן ב- מעונות יום חדשים ושני גנים של משרד החינוך. 4 נבנו

נמשיך ללוות את מערכות הגיל הרך ולהיות אוזן קשבת ויד תומכת להתמודדות בגזרות השונות. נפעל בשיתוף פעולה מקצועי, כשטובת הילדה והילד לנגד עינינו ולמען יצירת קהילה של מחנכים ומחנכות מובילה ומתמחה בגיל הרך.

ילדים 3,700 מערכת הגיל הרך בעמק מונה כ- ! ידעת ש...

5

אגף חינוך

בתי ספר יסודיים, על יסודיים, חינוך מיוחד וקידום נוער בתי הספר הוציאו לפועל את מתווה החירום של הלמידה מרחוק, כחלק ממשבר הקורונה. מנהלות ומנהלי בתי הספר התמודדו עם מציאות שהשתנתה מידי יום, אשר חייבה היערכות יומיומית לסביבה ולהנחיות שמשתנות תדיר. הלמידה במתווה קורונה חייבה, ועדיין מחייבת, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא, הדרכת צוותים ללמידה מרחוק ומתן מענים חברתיים רגשיים, מרחוק, לצוותים ולתלמידים. המנהלים העמיקו, השנה, את החיבור לקהילות במסגרת פרוייקט המיח"מ, שיזם אגף החינוך. - מרכז יישובי לחינוך משלים, הנו המענה הנכון והמתאים למצב הלמידה מרחוק והיעדר המיח"מ יכולת לפעול בבתי הספר. במסגרת המיח"מ גויסו, בכל ישוב, רכזים במימון המועצה, שתפקידם לבנות מערכת משלימה ביישוב ללמידה מרחוק של בתי הספר, בתיאום עם בתי הספר. הפרויקט כולל מגוון תכנים ותכניות חוץ, המופעלות על ידי מתנדבים ביישובים ומייצרות פעילות לימודית מעשירה, ערכית וחווייתית לילדים, הנמצאים בבתיהם. מורים מבתי הספר התיכוניים הגיעו אל היישובים ללימוד של"ח, ספורט ולקיום מפגשים חברתיים עם התלמידים, פנים מול פנים. בני ובנות נוער מבתי הספר התיכוניים הופנו, כחלק משעות המעורבות החברתית, לחונכות של צעירים במיח"מ, עזרה בלימודים והעברת פעילות הפגתית. אגף החינוך ליווה את מנהלות ומנהלי בתי הספר בעמק, בהתמודדות המורכבת וסיפק מענים מגוונים של שעות לימוד לבתי הספר היסודיים, תקציב להכשרת חללי למידה ביישובים, גיוס מחשבים ואמצעי קצה ללמידה מרחוק, במגוון קולות קוראים ופרויקטים של 'מחשב לכל ילד'. חינוך מיוחד השנה, נפתחו כיתות חינוך מיוחד נוספות בבית הספר 'שגיא' בשריד וב'עמק המערבי' ביפעת וכיתה חדשה בבית הספר המיוחד לחינוך 'קישון' ברמת דוד. בכוונתנו לתת מענה לילדי החינוך המיוחד בתחומי המועצה, ככל האפשר, על ידי פתיחת כיתות נוספות, בשנים הקרובות. ועדות אפיון וזכאות לילדים שלומדים במסגרות החינוך המיוחד, או משולבים 250 התקיימו כ – בכיתות הרגילות עם סיוע ותמיכה. במהלך משבר הקורונה, ניתן מענה לילדים המשולבים בבתי הספר, גם בתקופות הסגר. קידום נוער השנה, נפתחה תכנית היל"ה של קידום נוער, בנהלל. התכנית מיועדת לנערים ונערות, שלא מצאו 12 את מקומם במסגרת בתי הספר התיכוניים, ועמדו על סף נשירה. התכנית מאפשרת להם לסיים שנות לימוד ולגשת לבחינות הבגרות על פי יכולתם וזאת, תוך ליווי אישי צמוד של צוות התכנית. עד כה, נערים ונערות מהעמק שנזקקו לתכנית זו, נאלצו לנסוע למגידו או לגבע. מהשנה - גם אצלנו!

! ידעת ש...

תחנות אוטובוס לתלמידים 400 בכל המועצה יש כ-

6

שירות פסיכולוגי חינוכי שפ"י -

פסיכולוגים, אשר נותנים מענה למסגרות 30 השירות הפסיכולוגי של עמק יזרעאל מונה החינוכיות החל מגיל הגן, דרך בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ומהשנה, גם לבתי הספר התיכוניים. ייעודו של השירות הפסיכולוגי החינוכי הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת הפסיכולוגיים ברמת מערכת החינוך, הקהילה והמשפחה בעתות שגרה, משבר וחירום. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך ולגורמים הקהילתיים, לצורך הערכת הצרכים והתאמת דרכי ההתערבות, בכל הרמות. השנה החולפת לוותה באתגרי השגרה המוכרים, לצד משבר הקורונה, שנותן את אותותיו גם בימים אלו. צוות השירות למד ולומד, כל העת, כיצד להעניק שירות מותאם לימים משתנים אלו. שאלונים שהופצו בקהילה לימדו אותנו על הצרכים והקשיים שתקופה זו מציפה, ובעזרתם אנו מספקים מענים ייחודים ומותאמים. מענים אלו ניתנים במסגרות החינוכיות, באמצעות הדרכות פתוחות וייעודיות בנושאים ZOOM וליווי הצוותים החינוכיים, ההורים והתלמידים וכן, בהרצאות רלוונטיים, סרטוני הדרכה, ואגרות מידע. אנו מבינים כי התקופה הזו אינה פשוטה ומורכבת לכולם, ולכן אנחנו כאן לתת מענה. .04-6520063 : ניתן להשיג אותנו בטלפון ובוואטסאפ

ילדים 5,088 בבתי הספר היסודיים ישנם ילדים 5,938 ובבתי הספר העל יסודיים ישנם

! ידעת ש...

7

נוער וחינוך חברתי

מחלקת הנוער מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של בני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית. המטרות שהיו לנגד עינינו, בשנה החולפת "; הגעה לבני נוער נוספים, שלא היו מוכרים לנו עד 1 חיזוק המותג "נוער עמק יזרעאל – נוער כה; הגברת הסנכרון בין כל מחלקות המועצה, הנותנות שירות כחינוך חברתי; שימור וחיזוק הקשר בין מחלקת נוער לרכזי הנוער; חיזוק הקשר עם המערכות היישוביות וחיזוק תחום החינוך החברתי; עבודה לפי תכניות עבודה חודשיות ברמת רכזי המחלקה ורכזי הנוער; שימור מסורות, תוך עשייה בטוחה ורלוונטית לבני הנוער; הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר; שינוי שיטת השכר לרכזי הנוער ותקנון פעילות התנועה והחינוך החברתי בכל ישוב; הגדרת תהליכי העבודה של התנועה – ישוב – מועצה; חיבור בני הנוער לעמק, "ברגליים" – היכרות פיזית עם שבילי העמק; הטמעת מחלקת הנוער בתוך האגף לחינוך חברתי. במועצה חמישה ארגונים ותנועות נוער תוכנית 'אתגרים' לחברה הערבית הכנה לשנת שירות היכרות עם שביל יזרעאל – קק"ל הפעלת מועדוני נוער ליווי מערכות נוער יישוביות הכשרת רכזי נוער ומנהלי חינוך לתפקידם ביישובים שימור מפעלים אזוריים מסורתיים והקמת חדשים חיזוק תנועות הנוער במרחב המועצה – בני המושבים, התנועה החדשה, בני עקיבא, השומר הצעיר ונוע"ם קיומן של פעילויות אזוריות וישוביות מותאמות למגפת הקורונה – הפעלה מקוונת

8

נוער וחינוך חברתי

;2020 המטרות לאורן פעלנו בשנת '1 העצמת פעילות תנועות הנוער השונות וחיזוק המותג 'נוער עמק יזרעאל נוער העצמת הפעילות היישובית באמצעות הכשרת רכזי ורכזות הנוער ומנהלות החינוך החברתי ביישובים התאמת תכנית יישובית לכל מערכת חינוך מקומית חתירה מתמדת להגעה אל כל הילדים, הילדות, הנערים והנערות – פעילות חברתית לכולם שאיפה לתיאום וסנכרון מתמיד עם בתי הספר השונים חיבור הילדים והנוער לעמק יזרעאל – באמצעות שביל יזרעאל בחינה מתמדת של הפעילות המוצעת על ידי המחלקה שתהא ערכית ורלוונטית לילדים ובני נוער בשנה הבאה; נמשיך להביא את תנועות הנוער אל קדמת ה"במה" נמשיך בניסיון המתמיד להתאים תכניות יישוביות לכל מערכת חינוך נוביל קדימה, בחתירה המתמדת, על מנת להגיע אל כל הילדים והנוער עם פעילות חברתית ספורט, אולפנה, תנועה וכל פעילות אחרת

כחלק מהמענים שפותחו לצרכי השעה בעקבות נגיף הקורונה, המועצה הקימה מרכזי חינוך משלים ביישובי המועצה

! ידעת ש...

9

בית האמנויות

בבית האמנויות למוסיקה ולמחול נהנים התלמידים מלימודים ברמה גבוהה, מהגיל הרך ועד מסלול בגרות במחול ובמוסיקה. בנוסף, מתקיימת בו קשת רחבה של פעילויות העשרה; תזמורות, מקהלות, הרכבים קאמריים, קונצרטים ומופעים, כיתות אמן, סדנאות ועוד. בשנה החולפת, מאז החל משבר הקורונה, חלק מהשיעורים מועברים באופן מקוון, בהתאם להנחיות. מרכז המחול

מרכז המחול בבית האמנויות עמק יזרעאל הוא גוף המחנך למחול והנו פתוח בעבור כל ילד וילדה. בזכות היחס האישי והמורים המקצועיים, הצליח בית הספר למצב את עצמו כבית ספר מקצועי, ששמו הולך לפניו. בשנה שעברה למדו אצלנו תלמידי מחול! 400 כ- במרכז המחול מתקיימים בכל שנה מופעי עבודות אישיות של תלמידי כיתות י"א-י"ב, מופעי סוף שנה,

סדנאות אמן וכנסים ארציים. מגמת הבגרות במחול - מהגדולות בארץ! קיימות שלוחות מחול בשמשית ובגבעת אלה. בשנה החולפת, עקב משבר הקורונה, גם במרכז המחול חלק מהשיעורים מתקיימים באופן מקוון, בהתאם להנחיות.

מרכז המוסיקה מרכז המוסיקה הנו בית מוסיקלי רב תרבותי עבור ילדים, נוער ומבוגרים, מכל אזור הצפון ומלמדים בו אמנים ומורים מן השורה הראשונה בארץ. הלימודים מתקיימים תומכת באווירה ומתאפיינים באיכות מקצועית ופדגוגית גבוהה, לצד מתן שיעורי העשרה הלימודים מגוונים. מאפשריים לתלמידים לממש את הפוטנציאל

10

בית האמנויות

תלמידים 600 המוסיקלי ולהגיע להישגים ברמה גבוהה ביותר. בשנה שעברה, למדו יותר מ- במרכז המוסיקה ובתוכנית 'בית ספר מנגן'. במרכז המוסיקה מתקיימות כיתות אמן וסדנאות עם אמנים מהארץ ומחו"ל; 'במה פתוחה' לתלמידי מרכז המוסיקה; מסלול למצטיינים בחטיבת ביניים ומגמת בגרות במוסיקה; תכנית העשרה, הכוללת נסיעות לקונצרטים ולמופעי אופרה; תכנית 'בית ספר מנגן' – לימוד כלי נגינה תזמורתיים בבתי ספר יסודיים; תכנית 'נגן-לי' –מפגש עם אמנים וקונצרטים בבתי ספר; תזמורת מצוינות לתלמידים בבתי ספר יסודיים; כנס תזמורות וימי שיא לתלמידי 'בית ספר מנגן'; כנס מקהלות לתלמידים בבתי ספר יסודיים, בשיתוף עם אגף החינוך; הרכב מוסיקלי משלב, בשיתוף עם אגף הרווחה. הפעילות מתקיימת על פי הנחיות משרד הבריאות, ומתחילת משבר הקורונה, חלק מהפעילות לא התקיימה, או הועברה בפלטפורמה מקוונת. שלוחות מוסיקה ביישובים: הושעיה, שמשית, אחוזת ברק, הרדוף, חנתון ועדי. השנה, נפתחה שלוחת מוסיקה גם בנהלל.

11

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי ממשיכה ליצור ולקיים שותפויות, במטרה למנוע ולהתמודד עם תופעות אלימות; שימוש בסמים, שתיה לא מבוקרת של אלכוהול ופשיעה. זאת, בשיתוף עם מחלקת הביטחון ומשטרת ישראל, הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), אגף החינוך ובתי הספר במועצה, בעלי תפקידים ומתנדבים ביישובי המועצה, אגף קהילה ורווחה, מחלקת הנוער, מחלקת היישובים, מחלקת הספורט, הדוברות ועוד. מגפת הקורונה והסגרים שבאו, במסגרת הניסיון למגרה, הפכו את עבודת המניעה וההתמודדות למורכבת יותר ולצד זאת, הרחיבו את מעגל השותפים בהתמודדות. אנו חווים עליה במספר הדיווחים והפונים המביעים רצון להיות פעילים בנושא. 2020 במהלך שנת ישובים, לחשיבה רב מערכתית על מתן מענה בנושאי 14 כונסו בשיתוף 'שולחנות עגולים' 21 מניעה והתמודדות ביישוב. במסגרת התכניות, שנבנו בשיתוף, הובאו ליישובים סדנאות עבור הורים ובני נוער והכשרות לאנשי מקצוע. בשיתוף גורמים נוספים כנסים ומפגשי הכשרה לבעלי תפקידים בקהילה 10 התקיימו במועצה, ביניהם כנסים משותפים בתחומי מומחיות שונים, דוגמת 'ילדים עדים לאלימות' ו'סמים על השולחן'. ; הפצת ידע וכלים להתמודדות במקרים של חשש לקיומה 'לנו יש אותנו' הכשרות לקהל הרחב – של אלימות במשפחה, בשיתוף המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות באגף קהילה ורווחה. 'תנו לגדול על שקט' - עידוד יוזמות הוריות להתאגדות הורים בקהילה, לטובת התמודדות קהילתית משותפת בנושא טלפונים חכמים. מדריך מיישובי המועצה, בשכבות גיל משתנות ובנושאים נרחבים, התקיימה פעילות 13 ב- המהווה חלופה לשעות הפנאי וכלי משמעותי לחיבור בין ילדים או בני נוער לבין מערכות מקצועי החינוך החברתי ביישובים. התקיימו סביבשבועהמודעות למוגנות ברשת; שבוע 'דיבור חדש'; 'מקונפליקט פעילויותאזוריות לדיאלוג', שבוע המאבק באלימות כלפי נשים וחודש 'בום אלכוהולי' במתכונת מותאמת למגבלות הקורונה - כל אלה בשיתוף עם גורמים במועצה. בתי ספר, כשמדריך 10 מדריכי מוגנות ב- 11 בבתי הספר של המועצה כוללת תכנית המוגנות המוגנות הוא חלק מצוות בית הספר. במסגרת תפקידם, מדריכי המוגנות נמצאים במרחבי בית הספר ומהווים כתובת נוספת, בלתי פורמאלית, עבור התלמידות והתלמידים. בעקבות משבר הקורונה, עשייתם של מדריכי המוגנות חצתה את גבולותיו הפיזיים של בית הספר ומדריכי המוגנות קיימו קשר עם תלמידים באופנים שונים, כולל הגעה ליישובים לפעילות מותאמת. במהלך הקיץ ובימי הלמידה המקוונת של בני הנוער, הוקמו במועצה חמש קבוצות 'הורים ערים'. - קבוצת הורים מתנדבים, המסיירים באזורי ההתכנסות של בני ובנות הנוער ביישוב. 'הורים ערים' אלה מהווים אוזן קשבת ויד מכוונת לבנות ובני נוער. בעצם נוכחותם, הורים אלה מהווים מכפילי כוח לפעולות מניעה, פיקוח ואכיפה והעלאת תחושת הביטחון בקהילה. ;2021 מבט לשנת המשך הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה - מתנדבים ובעלי תפקידים שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, במידת הצורך. הקמת צוות מוגנות מועצתי וגיוס נציגים לביטחון אישי, ביישובי המועצה. הרחבת העשייה של הרשות לביטחון קהילתי לקהלי יעד נוספים, דוגמת ותיקי העמק.

12

צעירים ומלגות

מלגות עידוד, 117 כל מלגה ו- ₪ 10,000 מלגות מעורבות חברתית בסך 73 מלגות; 190 הוענקו .₪ אלף 850 בסך של כ- ותיקים לתיעוד סיפור חייהם. 10 צעירים נפגשו עם 10 מעורבות חברתית: צעירים נפגשו והעבירו הדרכה בשימושי מחשב ובטלפונים חכמים; לוותיקים; לילדים שהופנו 63 על ידי מחלקת הרווחה של המועצה; לוותיקים מרותקי בית; לילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים; לילדים ברחבי הארץ, במסגרת פרויקט 'פרח' ארצי. כל אחת. נחתמו ₪ 10,000 , בסך 2021 לשנת מלגות מעורבות חברתית 100 המועצה אישרה עבור סטודנטים תושבי ₪ 10,000 הסכמים עם תכנית 'פרח' להענקת מלגות מוגדלות, בסך המועצה, הלומדים ברחבי הארץ והסכם עם המכללה האקדמית עמק יזרעאל. אנגלית, אנגלית לעסקים, לינקדאין ועוד. התקיים מגוון קורסים בתחום פיתוח הקריירה: בתחום פיתוח קריירה, הורות צעירה ועוד. התקיימו הרצאות התקיים קורס הכנה לפסיכומטרי. עבור אירועי תרבות ומופעים. ניתנו הנחות לצעירים

התקיימו שיתופי פעולה עם מחלקות לאירועי המועצה תרבות, ספורט, תיירות – רוב האירועים הגדולים בוטלו בשל התפרצות מגפת הקורונה.

רכזת חיילים משוחררים קיימה מפגשים אישיים עם חיילים משוחררים, לשם הענקת מידע בנוגע לזכויות, הטבות, ייעוץ והכוונה לאקדמיה, זכאות למלגות, סיוע בכתיבת קורות חיים, עזרה באיתור משרות והכנה לראיונות עבודה. 50 כ- מסע 'דרך ארץ' צעירים התנדבו להוביל .2020 את המסע בשנת בשל הקורונה, לא התאפשרה יציאת בני הנוער. .26 עד 18 שמופעלת ברווחה ופונה לצעירים בלתי משתלבים, בגילאי תכנית 'יתד'

כחלק מהמענים שפותחו לצרכי השעה בעקבות נגיף הקורונה, המועצה הקימה מרכזי חינוך משלים ביישובי המועצה

! ידעת ש...

13

ספורט וקידום בריאות

שיפוץ ובניית אולמות ומגרשי ספורט תכניות קידום בריאות יישוביות אירועי דגל אזוריים וארציים 'גלגלים של תקווה' – נדחה בגלל הקורונה מירוץ השליחים החברתי 'הר לעמק' – נדחה בגלל הקורונה

ליגת קיץ יישובית בקטרגל ליגת קיץ יישובית בכדורסל אירוח תחרויות ארציות כדורסל לנערים כדורסל נשים עממי ותחרותי חוגי כדורגל התעמלות מכשירים סייף טריאתלון שחייה אירועים קהילתיים חברתיים

'סטריט בול' ו'מתמסרים לקהילה' לא התקיימו בגלל הקורונה אתגר הצעדים התקיים ביישובי המועצה וזכה להצלחה מרובה

מחלקת קידום בריאות במועצה יוזמת ומקדמת פעילויות, שמטרתן לקדם את בריאות תושבי המועצה. קידום הבריאות נעשה במספר מסגרות, כאשר לכל מסגרת הפעילות מותאמת לקהל היעד; זומבטון לא התקיים השנה, בגלל הקורונה. התקיימו הרצאות וסדנאות. כלל תושבי המועצה - החולפת תמיכה כספית 2020 ישובים קיבלו במהלך שנת 34 - ישובים מקדמי בריאות מהמועצה, לטובת קידום אירועים ופעילות בנושאי בריאות ביישובים. במנשית זבדה ובסואעד משרה. 50% חמירה מועסק מקדם בריאות בהיקף של ימי בריאות, העלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד, חוגי ספורט ועוד. עובדי מועצה - - פרויקט מדריך מקצועי, סיירת מחצלות (בשיתוף מחלקת הנוער והרשות לביטחון חינוך חברתי קהילתי), טורניר כדורסל יישובי לבני נוער (בשיתוף מועדון הכדורסל) ועוד. תכנית 'משחק הוגן' להכשרת נאמני הוגנות ובריאות בבתי הספר היסודיים, מערכת החינוך - בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי ואגף החינוך, הכשרות לסייעות, בשיתוף אגף החינוך, טורניר בתי ספר יסודיים, בשיתוף מועדון הכדורסל. סבסוד חוגי פטאנק והליכה נורדית ביישובים, נבנה מגרש פטאנק. ימי עמותת ותיקי העמק - בריאות במרכז הסב יום, בשיתוף עמותת ותיקי העמק.

14

תחבורה

המחלקה מספקת שירות למחלקות רבות במועצה בשגרה (חינוך, נוער, ספורט, קתדרת עמק יזרעאל, תרבות ועוד), ליישובים במועצה ולגופי הסמך- בית האמנויות ועמותת הספורט כחול לבן. מוסדות החינוך הרגיל בעמק. ההסעות 25 תלמידים נוסעים מידי יום, הלוך ושוב, לכ- 5,500 - כ אוטובוסים צהובים, בגיבוי קבלנים חיצוניים, לפי הצורך. בימים כתיקונם, אנו 15 מבוצעות על ידי מסיעים את תלמידינו לפעילויות יום, כגון: סל תרבות, החווה החקלאית ועוד. מערך ההסעות נבנה בתיאום עם אגף החינוך, מוסדות החינוך ונציגי היישובים. מלווים, 75 מוסדות חינוך בעמק ובסביבה, בליווי 100 - תלמידי החינוך המיוחד נוסעים לכ 500 המועסקים על-ידי המועצה. עם התפרצות נגיף הקורונה, נערכו בהסעות שינויים והתאמות, והובהרו כללי ההתנהגות באוטובוסים.

בטיחות בדרכים

מטה הבטיחות בדרכים נועד להגביר את המודעות בנושא בטיחות בדרכים, בקרב תלמידי המועצה ותושביה ולהאיר את עיני הכלל בנושא מפגעים בטיחותיים. זאת, על-ידי קיום פעילות שוטפת בבתי הספר ושיתופי פעולה עם מחלקות המועצה. בראש המטה לבטיחות בדרכים עומד ראש המועצה, ומנהל המטה עובד בכפיפות מקצועית לרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים).

עד חודש מרץ, השנה, ראש המטה ביקר בבתי הספר היסודיים, נפגש עם התלמידים ושוחח על חשיבותם של מספר נושאים מהותיים בתחום; חגירת חגורות בטיחות, חבישת קסדה ומיגון נוסף בעת רכיבה על אופניים, קורקינט וכד'. התקיימו פעילויות בבתי הספר, לפי שכבות גיל, כמו 'שכונה בטוחה', 'היסח הדעת', 'רכב מתהפך מחזק את האמון בחגורת הבטיחות', 'חדר בריחה נייד' בנושא בטיחות בדרכים ועוד. בבתי הספר העל יסודיים, המשיך פרויקט משתמשי הדרך, בדגש על נהגים חדשים. בשיתוף אגף הנדסה במועצה, הוקם מגרש היסעים בישיבת שדה יעקב, בוצעו שיפורים בטיחותיים במתחם ההסעות בבית הספר ויצ"ו נהלל והמרתו לנתיב תחבורה לאוטובוסים בשעות הלימודים. כמו כן, הוגבלה הכניסה למתחם ההסעות בבית הספר 'אופקים' במרחביה. מתקיים שיתוף פעולה עם השיטור הקהילתי בהסברה משותפת, בבתי הספר ובגני החובה. מתקיימת הסברה לקהילה ובמקרי הצורך, גם אכיפה, בשיתוף את"ן מתחנות המשטרה במוקדי סיכון ביישובים, בקרבת בתי ספר וגני ילדים.

15

תרבות

הקורונה הכתה קשות בעולם התרבות. אף על פי כן ולמרות הכל, אנו מסכמים שנה של עשייה גדולה וממשיכים לצפות ולייחל לפתיחת עולם התרבות וחזרה לשגרה. כל חללי העמק ובו גם ספריית נופלים והנצחה דיגיטלית. 328 הוקם חדר זיכרון מועצתי לכל זאת, בליווי ועדת היגוי של משפחות שכולות מהעמק ובתקצוב משרד הביטחון. הוקמה במבואת אולם המופעים ביפעת. גלריה לאמנות

המועצה קיימה חמש תכניות עשירות של מנויי תיאטרון, הורים וילדים, מופעים לכל המשפחה, מוסיקה מנויי תיאטרון איכותי קלאסית ומחול. הצגות מנוי, בהן לא 3 בעמק זוכו בגין צפו, ומנויי הצגות ילדים זוכו בגין הצגה אחת, שבוטלה בשל הקורונה. באולםהמופעים שופצו חדרי השחקנים ביפעת, באמצעות אגף ההנדסה.

עונה שביעית לסדרת מופעי חורף באולם המופעים יפעת "חורף של כוכבות" - נשים יוצרות ומבצעות, עם אמניות מובילות. התכנית לא התקיימה במלואה, בשל משבר הקורונה המתקיימת מדי שנה בפסטיבל 'חלב ודבש', התקיימה גם השנה, למרות תערוכת אמני העמק שהפסטיבל בוטל. התערוכה עברה למוזיאון העמק והוצגה במשך חמישה שבועות, התקיימו הדרכות וביקורים של ילדי גנים. תערכה שהתקיימה בארבע גלריות: יפעת, הרדוף, בית 'נשים יוצרות מציאות בעמק יזרעאל' חנקין והושעיה. בימים אלה, אנו עובדים על קטלוג דיגיטלי לתערוכה.

המועצה מעניקה תמיכה כספית לחבורת הזמר וקבוצות התיאטרון ביישובים, ומקדמת יוזמות המעניקות במה לאנשי מקומיות בתחום התרבות, העמק. בה הוקמה קהילת יוצרים ואמנים דיגיטלית מתפרסם מידע ייחודי בנושאי יצירה, אמנות ואירועי תרבות ומעמיקה ההיכרות בין יוצרי העמק. בשיתוף 'מעברים בעמק' ערכנו יום עיון לאמני בנושא 'איך מתפרנסים מיצירה?' וכן קורס העמק בן מספר מפגשים בנושא שיווק, יצירה ומקצועיות בתחום האמנות. לפני חג ראש השנה תשפ"א, פורסם קטלוג מתנות על טהרת יוצרי ואמני העמק בליווי קמפיין פרסומי נרחב. בשיתוף החברה הכלכלית – פורסם קול קורא ונבחרו פסלים שנרכשו והוצבו באזור לפסלי חוצות התעשייה 'אלון תבור'.

16

תרבות

– חודש אוגוסט הוקדש למופעים בקפסולות, של אמנים מקומיים מהעמק ומורים בימת העמק מופעים של אמני העמק. 20 בבית האמנויות – קיימנו במוזיאונים ובאתרי מורשת כ- במימון המועצה ובתמיכת מופעים ביישובים, להורים וילדים וכן למבוגרים 60 התקיימו כ- משרד התרבות והספורט. - מיזם של מפעל הפיס, שהתקיים בשני ישובים במועצה. 'תרבות פיס ברחוב' התקיימו בספרייה האזורית בנהלל. הצגות ילדים, אירועים ומפגשים בימי קורונה וסגר. ZOOM התקיימו הרצאות, הקרנות סרטים ומפגשים עם יוצרים, באמצעות בשיתוף המועצה הדתית – פעילות ייחודית ביישובים בהובלת 'יד ושם'; 'אור דולק בבית – הרצאה ופעילות קהילתית, לציון ליל הבדולח. הכנסת' בשיתוף המחלקה לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה - מופע שירי אור 'מאירים את העמק' מרהיב בביצוע יוצרים, זמרים ונגנים מהעמק. בשל מגבלות הקורונה, המופע הוקלט, צולם, נערך מראש ושודר בפייסבוק, במהלך חג החנוכה מדי ערב, בשידור חי. נרשמו אלפי צפיות בביצועיהם ההרכבים, שהשתתפו במופע. 22 הנפלאים של פורסם קול קורא לכותבים וכותבות בעמק, לקבלת מלגה בשיתוף הספרייה האזורית בנהלל עבור הוצאת ספר.

התקיימו כמעט במלואן בגניגר, גזית והרדוף. שלוש סדרות קונצרטים מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל. טיולים מגוונים של החוג לידיעת הארץ

17

קהילה ורווחה

צוות אגף קהילה ורווחה פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה. השירות ניתן לכל הגילאים, בשלל תחומים: ייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך. זאת, בשילוב עבודה מערכתית וקהילתית ומתוך ראיית האדם כחלק בלתי נפרד מסביבתו. התאפיינה באתגרים כלכליים, משפחתיים ורגשיים, שנוצרו בעקבות משבר הקורונה. 2020 שנת אנחנו, באגף קהילה ורווחה, התגייסנו לתת מענה מותאם לתושבי המועצה, אשר נזקקו לסיוע בתקופה ייחודית ומאתגרת זו. התחומים בהם ניתן סיוע בעקבות משבר הקורונה; תמיכה וליווי משפחות שנקלעו למשבר רגשי או בריאותי סיוע חומרי למשפחות שנפגעו מבחינה כלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה ליווי שוטף של בעלי תפקידים ביישובים המתמודדים עם השלכות הקורונה ברמת הקהילה והפרט הכשרה וליווי צוותי החירום היישוביים (צח"י) איתור ותיקים במצבי בדידות, סיכון ומשבר ומתן מענים, בשיתוף פעולה עם היישובים גיוס מתנדבים ליצירת קשר טלפוני עם ותיקים מפעל הזנה, בשיתוף עם עמותת ותיקי עמק יזרעאל, לוותיקים אשר נזקקו למזון מבושל או יבש, בזמן הסגר פעילויות פנאי מרחוק לוותיקים, מידי יום, באמצעות הקתדרה הווירטואלית פעילויות פנאי והפגה לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, כגון משלוח ערכות פנאי, 'רכב השמחה' שעבר בין הבתים, הרצאות מקוונות להורים ועוד ליווי ילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות מתנדבים בבתים, בזמן הסגר, בשיתוף פעולה עם מכינת חנתון ואשכול היישובים הצפוני איתור משפחות עם ילדים במצבי סיכון, קיום קשר שוטף עמם ומתן מענים מותאמים טיפול רגשי מרחוק למשפחות, בתקופת הסגר הראשון, והמשך פגישות טיפוליות פרונטליות באגף ובשלוחותיו מענה טיפולי זמין ומיידי במקרי אלימות במשפחה

! ידעת ש...

תושבים 700 בשנה האחרונה חל גידול של כ -

18

קהילה ורווחה

תחומים בהם ניתן סיוע שוטף; משפחות, ילדים, נוער וצעירים

שילוב משפחות בתכנית 'נתיבים להורות' באמצעות מתן טיפול רגשי לילדים והדרכת הורים הפעלת מערך מתנדבי 'שותפים לדרך' לליווי תושבים ומשפחות במצבי חולי ומשבר בשנה זו, ניתן דגש מיוחד לגיל הרך - הוקמה שלוחה צפונית, באלון הגליל, לפעילות חברתית וטיפולית עבור ילדי הגיל הרך, הצעיר והוריהם קיום קבוצות למיומנויות חברתיות לילדים וקבוצות להדרכת הורים, עד פרוץ משבר הקורונה קיום סדנאות לבני ובנות נוער ביישובים, לאיתור ומניעת התנהגויות מסכנות הרצאות בנושא איתור ילדים ובני נוער בסיכון, לשותפי תפקיד במועצה ובעלי תפקידים ביישובים ליווי צעירים עם קשיי השתלבות בתעסוקה, לימודים, דיור ועוד קיום תהליכי גישור, במסגרת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה שותפות עם ארגוני להט"ב בעמק ובסביבה אוכלוסייה עם מוגבלויות הקמת המחלקה למשפחות מיוחדות - מענה קהילתי משלים למשפחות עם ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים 21 עד גיל 5 הפעלת שתי מועדוניות חברתיות מגיל הקמת הנהגה של פעילים חברתיים ממשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים הקמת ועדות לצרכים מיוחדים ביישובים והכשרתן

19

קהילה ורווחה

כנס 'ילדים זיג זג' להעלאת מודעות בקרב מדריכי החינוך החברתי ביישובים הפקת דפי מידע והנגשת זכויות עבור משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים קבוצה מוסיקאלית משולבת עם אוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים תכניות חונכות לילדים עם צרכים מיוחדים אזרחים ותיקים קיום ועדות רב מקצועיות לוותיקים בסיכון שירותי קהילה תומכת לוותיקים, עד הבית הפעלת בית הסב-יום בשגרה ובתקופת קורונה ייעוץ לוותיקים בתחום זכויות ומידע, באמצעות מרכז הכוון הרצאות בנושא מיצוי זכויות לוותיקים ביישובים קורס למובילי תחום הוותיקים וקהילות רב דוריות ליווי מועדוני ותיקים ביישובים והכשרת הצוותים ON LINE תפעול ופרסום האתר 'ותיק יזרעאלי' והנגשת המידע

! ידעת ש...

בעקבות הקורונה הקמנו אתר מיוחד ומלא פעילויות מקוונות לוותיקי העמק

20

קהילה ורווחה

קהילות הוכשרו ועדים וועדות ביישובים, במגוון תחומים, במסגרת 'מכללת קהילה פעילה' התקיימו מפגשי ייעוץ בתחום ההתנדבות לבעלי תפקידים ביישובים ליווי ועדות רווחה ועזרה הדדית ביישובים והכשרתן קיום תהליכי שיח קהילתי ובניית הסכמות בקהילה ערבי הוקרה למתנדבים פיתוח מיזמים להתנדבות בתקופת הקורונה (סיירת דיגיטלית, התנדבות מהבית, מתנדבים במיח"מ - מרכזים ישוביים לחינוך משלים קליטת עלייה פעילות קליטת העולים החדשים במועצה מתרכזת באתר הקליטה, בקיבוץ מרחביה. יחידות דיור. 38 ובו 11 האתר פועל, זו השנה ה – עולים חדשים מקסימים, דוברי רוסית, 111 גם השנה, למרות תקופת הקורונה המאתגרת, נקלטו עולים. 130 מרוסיה, אוקראינה וביילורוסיה. באתר הקליטה גרים כיום כ- כל העולים עלו במסגרת תכנית 'בית ראשון במולדת', מטעם הסוכנות היהודית והתנועה הקיבוצית. התכנית מקנה לעולים, באמצעות המועצה, ליווי צמוד של פרוייקטורית ומסגרת חמה ותומכת, בתקופה הראשונה לשהותם בארץ.

21

קהילה ורווחה

רוב המשפחות עם ילדים ויש גם בודדים. חלקם הגדול אקדמאים והשנה הצלחנו, לאחר מאמצים רופאים, רופאות ואחיות, לתגבור המערך הרפואי בפריפריה. 20 רבים, להביא למרחביה גם - מחלקת הקליטה, השקיעה, גם השנה, משאבים רבים בתגבור לימודי השפה העברית. עברית

– התקיים חוג אומנות לילדים, בשעות אחר הצהריים. אמנות – כל חגי ישראל צוינו בחגיגיות, כמדי שנה. חגים ומועדים - התקיימו טיולים להכרת הארץ. טיולים – התקיימו הרצאות בנושאי אזרחות, ציונות ומסורת יהודית. הרצאות

- קיבוץ מרחביה תומך בקליטת הילדים בגנים ובבית הספר היסודי 'אופקים'. חינוך ילדים - נפתחו שלוש כיתות אולפן למבוגרים, בשיתוף האגף לחינוך מבוגרים, שהעמיד חינוך מבוגרים למשימה זו מורות נפלאות. בסיכומה של שנה זו, בהתאם לחזונה של מחלקת קליטת העלייה, אוישו כל יחידות הדיור באתר, בעולים חדשים, שקיבלו החלטה אישית ומשפחתית משמעותית ומורכבת, לעלות לארץ ישראל. ;2021 אתגרי האגף לשנת הקמת מינהל מוגבלויות אשר יעסוק במתן ופיתוח שירותים לאוכלוסייה עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, בדגש על רצף מענים ושירותים. פיתוח היחידה לרווחת הוותיק, כך שתנגיש רצף מענים משתנים לוותיקים ביישובים, והגברת החשיפה והנגישות למידע וזכויות.

22

סב יום – עמותת ותיקי עמק יזרעאל

עמותת ותיקי עמק יזרעאל מעניקה מגוון שירותי פנאי, תרבות, רווחה, בריאות וסיעוד, על מנת לתת מענים לצרכים המשתנים של ותיקי העמק. בית הסב יום - מרכז יום המספק מגוון שירותים לוותיקי העמק היה .12.3.20 פעיל עד תחילת הסגר הראשון , פעל הצוות יחד עם אגף קהילה ורווחה במועצה; 2020 בתקופת הסגר, מאמצע חודש מרץ בתי אב ברחבי המועצה 200 ל- חלוקת מזון עד בתי הוותיקים, חלוקת חומרי יצירה והדרכה חברי הסב יום הרשומים

– פיתוח הקתדרה ושידורה – קתדרה וירטואלית 1,000 - ימים בשבוע. הגעה לכ 5 רצועות שידור 3 ותיקים. – אבות קהילה תומכת וצוות הסב יום ביקורי בית וחברי קהילה שיחות טלפוניות עם מבקרי הסב יום תומכת ביום הזיכרון חלוקת עציצי פרחים לניצולי שואה, לשואה ולגבורה ברחבי חלוקת עציצי פרחים בבתי הקברות, המועצה, לזכרם של נופלי העמק, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

מרכז הסב יום חזר לפעילות פרונטאלית, מלאה ורציפה, בחודש יוני החולף - פעילות גופנית, הרצאות, יצירה בחדרי המלאכה, ארוחות בוקר וצהרים, חגיגת חגי ישראל, ימי הולדת והכל, על פי הנחיות התו הסגול. פעילויות נוספות של עמותת ותיקי העמק: (הספקנו לקיים שני טיולים - לדרום ולכנרת) טיולים יומיים פעם בחודש בשביל ישראל ובשבילים נוספים טיולים בארץ - - אילת בחודש ינואר, ים המלח בחודש פברואר חופשות בארץ - קוסטה ריקה 2019 בסוף שנת טיולים בעולם - – למידת שיטת פוירשטיין 'כוח למוח'

הצגות 5 – עד תחילת משבר הקורונה, התקיימו מנוי תרבות, בשיתוף מחלקת התרבות מפגשים 16 קבוצות בני זוג ובנים בנות - התקיימו 2 - קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים .ZOOM פרונטאליים ובתקופת הסגר, התקיימו מפגשים באמצעות

23

סב יום – עמותת ותיקי עמק יזרעאל

– קבוצת מניפה לליווי עסקים קטנים של וותיקי העמק, בשיתוף 'מעברים 'גמלאים בונים עסקים' בעמק'. קהילה כפרית תומכת – בשיתוף עם אגף קהילה ורווחה - ליווי הפעילות ביישובי המועצה מועדוני ותיקים ביישובים בשיתוף עם מחלקת החינוך, בתי הספר ובית האומנויות – 'עוד חוזר הניגון', פרויקטים בין-דוריים עבודת קרמיקה ופסיספס משותפת בבתי הוותיקים ברחבי המועצה, באמצעות סטודנטים פרויקט 'סיפורי חיים' ולימוד מחשב מהמועצה – שיתוף פעולה עם מחלקת צעירים במועצה - משבר הקורונה מחייב לפעול על פי הנחיות התו הסגול ולכן, הבריכה נפתחת הבריכה הטיפולית ונסגרת לסירוגין

24

ישובים

מחלקת ישובים משמשת כגוף מקצועי, המקדם את היישובים והקהילות. המחלקה מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות. מתקיימת עבודה בשיתוף פעולה עם הנהלות היישובים ומזכיריהם, על פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות וביצוע בקרה. כמו כן, מתבצע מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי הרחבה, שינוי, צמיחה והתחדשות, על ידי צוותים רב תחומיים. מחלקת ישובים אחראית גם על ועדות הקבלה האזוריות. אשכולות ישוביים המשיכה הפעילות לפיתוח אשכולות היישובים, בשני אזורים: 2020 בשנת הכולל את היישובים: הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, אשכול צפוני מצפה עדי, הרדוף, סועאיד חמירה, גבעת אלה. הכולל את היישובים: אחוזת ברק, דברת, עין דור גזית וכן, מועצות שכנות: כפר אשכול מזרחי תבור, מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה אזורית בוסתן אל מרג'. פעילות האשכולות מקדמת חשיבה אזורית משותפת לצורך הרחבה, פיתוח והנגשת שירותים ליישובים המרוחקים ממרכז המועצה. הפרויקט מתוקצב וממומן בשיתוף החטיבה להתיישבות והפעילות נעשית בשיתוף מחלקות המועצה - כל מחלקה בהתאם לתחומי אחריותה. פעילויות אזוריות, שקודמו השנה באשכולות: מרכזי הדרכה לגיל הרך ותכנית 'אם לאם' בקהילה הסדרת מערך התחבורה הציבורית ביישובי האשכול הצפוני קידום שיתופי פעולה בין בעלי עסקים הקמת מרכז למידה ללימודי עברית וערבית ניידת משחקים 'אשכולית' ביישובי האשכול המזרחי פסטיבל 'צבעי יסוד' באשכול מזרחי פרויקט 'קהילות מאמצות את נחל תבור' באשכול המזרחי הקמת שלוחה של בית האומנויות באחוזת ברק פתיחת קבוצת רובוטיקה בדברת קידום יזמות של תושבים: בית מדרש, שבילי ניקיון ועוד כל הפעילויות מתקיימות בהובלת צוותי היגוי של האשכולות ובסיוע מחלקות המועצה.

השנה הושקו שני קווי תחבורה ציבורית ביישובי האשכול הצפוני וקו נוסף שנכנס לגבעת אלה

! ידעת ש...

25

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה אחראי על קידום איכות הסביבה, שימור השטחים הפתוחים והטמעת ערכי הקיימות. זאת, באמצעות ריכוז הפעולות בתחומי החינוך הסביבתי במוסדות החינוך, קידום קיימות בקהילות, שיקום, שימור ופיתוח שטחים פתוחים, אכיפה ופיקוח - תעשייה וסביבה, השירות הווטרינרי ומערך איסוף האשפה והפסולת למיחזור. השנה, הקורונה הביאה עמה אתגרים חדשים והאגף התאים את העשייה והמענה לתושבים, בהתאם למציאות החדשה. חינוך סביבתי - במהלך השנה החולפת, התקיימו שלוש השתלמויות למורות, גננות וסייעות בנושא זה. 'חינוחוץ' כל השתלמות כללה סדנאות מגוונות ללימוד מיומנויות, כגון: מלאכות עתיקות, סיפור סיפורים, משחקים ולמידה בטבע, ליקוט ועוד. כתוצאה מההשתלמויות, הלמידה החוץ כיתתית וימי היער גנים. גננות ומורות 20 מיושמים באופן קבוע במחצית מבתי הספר היסודיים בעמק, וביותר מ- שיוצאות באופן קבוע לשהות בחוץ, מלוות על-ידי צוות האגף ובוגרי ההשתלמויות המנוסים. - בגני הילדים ובבתי הספר, נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון: חינוך לקיימות הפרדת פסולת והפחתת צריכה, גינון וחקלאות ברת קיימא, שמירה על השטחים הפתוחים, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד. - מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי ספר גנים ובתי ספר 'ירוקים' ירוקים, לעידוד אורח חיים מקיים במוסדות החינוך ולפיתוח מנהיגות ירוקה. כמעט כל בתי הספר בעמק הם 'ירוקים', והשנה זכה בית הספר 'רעים' בשמשית לתעודת בית ספר ירוק מתמיד. דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכונים לפעילויות אקטיביזם סביבתי - המעודדות אזרחות מעורבת ופעילה והכירות עם מגוון סוגיות אקטואליות, כגון: התכנית להקמת שדה התעופה בעמק, השפעות תרבות הצריכה ומשבר האקלים. קיימות בקהילות במסגרת הגברת המודעות הסביבתית בקהילות ובהתאם למגבלות הקורונה, פעילי איכות הסביבה ביישובים קיימו פעילויות שונות בטבע, הצגות ילדים ב'קפסולות', בניית מתקנים מחומרים בשימוש חוזר, מבצעי ניקיון יישוביים והצטרפות למבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של אשפה! הגינות הקהילתיות והבוסתנים בעמק, כמו גם השטחים הפתוחים, הסמוכים ליישובים, נתנו מענה לקהילה בימי הסגר וההגבלות, והיוו מקום למפגש ופנאי לפעילות מחברת לטבע ולאדמה. במהלך השנה, ישובים רבים הצטרפו למאמץ של האגף לצמצום הטמנת פסולת אלקטרונית, וב- 25 ישובים במועצה כבר הותקנו מחסנים ייעודיים לאיסוף פסולת כזו. השנה נאספו יותר מ- 22 טון פסולת אלקטרונית!

ליטר נפח להטמנה בשבוע לכל בית ולכן זכינו השנה 180 תושבי העמק ממחזרים כמות של במקום השני ברשויות הממחזרות ביותר, בקטגוריית המועצות האזוריות

וגם...

26

איכות הסביבה

פיתוח ושימור השטחים הפתוחים אגף איכות הסביבה, בשותפות עם רשות ניקוז נחלים קישון וקק"ל, לקראת סיום פרויקט שיקום ופיתוח נחל ציפורי וסביבתו. סלילת שביל הליכה מציפורי ועד מעיין הסוסים, והמשך ממעיין הסוסים לתחנת הנזירים. לצד המשך ניקוי ושיקום יערות וחורשות, מקדם האגף תכנית אב לשימור השטחים הפתוחים. בימים אלה, אנו בתהליך תכנון של תכנית פיתוח ושימור לאורך נחל טבת, נחל עדשים ועד לנחל קישון. זאת, במטרה לשקם ולהנגיש את הנחלים לציבור התושבים, בדומה למה שנעשה בנחל ציפורי. תכנית דומה מקודמת יחד עם רשות ניקוז ירדן דרומי, במעלה נחל תבור. האגף פעל למניעת השלכת פסולת, גרימת נזק והשחתה, וממשיך לקדם תכנית אב למניעת לשטחים המיוערים ולנחלים. 4X4 כניסתם של כלי רכב פיקוח תעשייה האגף ממשיך לפעול לצמצום השפעת התעשייה על הסביבה. הנושא מרוכז בידי סגן מנהל האגף, שהנו רכז תעשייה במשרה מלאה. הרכז עובד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והחברה הכלכלית, לשם פיקוח על המפעלים. בשנה החולפת, הושקעו מאמצים רבים בהתנגדות להרחבת תחנת הכוח ב'אלון תבור' ובטיפול ממוקד במספר מפעלים שזוהו כבעלי פוטנציאל לגרימת זיהום. גם השנה, הצטרף הרכז לרוב סיורי הפיקוח והדיגומים שביצע המשרד להגנת הסביבה, ברחבי המועצה. בנוסף, ביוזמת האגף בוצעו השנה מספר רב של ביקורות פתע וסיורים מתוכננים. בנוסף לדיגומים המבוצעים על ידי דיגומי פתע בארובות ובשפכי מפעלים. 10 המפעלים, בוצעו כ- האגף שותף להליך הוצאת היתרי פליטה והתנאים הסביבתיים מאת משרד הגנת הסביבה, עבור רישיון עסק חדש, או עבור חידושו. רכז התעשייה עוקב אחרי תוצאות דיגומי האוויר ותחנות

27

איכות הסביבה

הניטור, שבשטחי המועצה ובקרבתה. האגף נותן מענה לדיווחי תושבים על ריח ופועל לזיהוי מקורו, בשיתוף עם מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה. נציגי האגף נוכחים בדיונים ומשתתפים בהחלטות לגבי קבלת מפעלים ועסקים חדשים.

בנייה ירוקה, תכנון סביבתי ואנרגיה מתחדשת המועצה מקדמת בנייה ירוקה ביישובים, בשיתוף אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. נציגי האגף שותפים לתהליכי התכנון היישוביים והמועצה עתידה לשכור יועץ בנייה ירוקה, לליווי הפרויקטים ביישובים. בשיתוף החברה הכלכלית, האגף מעודד את התושבים להקים מערכות אנרגיה סולאריות ביתיות ותעשייתיות. המועצה זכתה להיות רשת פיילוט של משרד האנרגיה ו'מרכז השל לקיימות' לקדם את תכנית 'שמש יזרעאלית' שמטרתה לייצר את כל החשמל הנצרך ברשות, באמצעות אנרגיה סולארית. גינון בר-קיימא המודעות לסכנות הבריאותיות של חומרי הדברה והשפעותיהם על הטבע ועל המגוון הביולוגי, מובילות ישובים רבים להצטרף למהלך של גינון ללא ריסוסים. עשרה ישובים כבר מיישמים גינון אקולוגי בשטחים הציבוריים, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב ומסביבה בטוחה ובריאה. האגף ממשיך ללוות ולתמוך ביישובים שעוברים לגינון בר קיימא. ישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב ובעיקר, באזור מוסדות חינוך וגני משחקים.

28

איכות הסביבה

אכיפה יחידת האכיפה המועצתית טיפלה וממשיכה לטפל בכל הפניות שהגיעו למוקד המועצה, על מנת לתת את הפתרון ההולם לשמירה על הסדר הציבורי. בוצעה אכיפה בשטחים הפתוחים, להגברת ההרתעה, באמצעות מצלמות וסיורי שטח, בשיתוף רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל ומחלקת הביטחון של המועצה. עשרות משליכי פסולת ופורעי חוק, נתפסו ונקנסו. הפקחים עסקו במגוון פעולות אכיפה יזומות ומענה לפניות התושבים ביישובים. חוקי העזר של הרשות נאכפים, במטרה לשמור על איכות החיים של התושבים ורווחתם. במהלך התקופות, בהן שהו תושבי המועצה בסגר, עסקו פקחי המועצה במתן סיועהומניטרי לתושבי המועצה, לרבות חלוקת מזון. הפקחים סייעו למחלקות המועצה חינוך, רווחה, יישובים וביטחון, להעביר ציוד נדרש ליישובי המועצה ולתושביה וליווי פעילויות תרבות שהתקיימו להעלאת המורל בקרב התושבים בעת הסגר. כחלק מההירתמות למאבק בתחלואה בגין נגיף הקורונה, הוכשרו פקחי המועצה לאכוף את תקנות הקורונה וביצעו סיורים ברחבי המועצה, לשמירה על קיום הנחיות. שירותים וטרינרים - השירות הווטרינרי במועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, מוסיפים כלבת לפעול למיגור מחלת הכלבת, במגוון אמצעים ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד. - כבכל שנה, ישובים רבים הצטרפו למבצע עיקור וסירוס של חתולי עיקור וסירוס חתולי רחוב רחוב, בתמיכת האגף, למניעת התרבות חתולי רחוב ולשמירה על איכות החיים של החתולים ושל התושבים. - השנה, השירות הווטרינרי השיק תוכנה חדשה ומשודרגת, אשר נועדה לייעל ולהנגיש דיגיטציה את השירותים עבור בעלי חיות המחמד, בלחיצת כפתור פשוטה. באמצעות התוכנה, התושבים מקבלים מגוון שירותים חדשים, כגון: תזכורת באמצעות מסרון לנייד על מתן החיסון לחיית המחמד, קישור לתשלום אגרת החיסון ועוד. - התקיים מיזם איסוף השמיכות למען ההולכים על ארבע, זו השנה איסוף שמיכות לכלביות השלישית. השמיכות שהצטברו במכלי האיסוף, שהוצבו בבית המועצה, יעזרו לאלפי כלבים לעבור את החורף הקרוב, בכלביות האזור.

29

הנדסה

אגף הנדסה אחראי לספק מענה בכל התחומים ההנדסיים, החל מיזם תכנון, ניהול הביצוע, שמירה על נכסי המועצה בכל תחום שיפוטה. בינוי תשתיות חינוך הערכות לעבודות קיץ ופתיחת שנת הלימודים, תוך מתן מענה לכל המוסדות בהיבט הבטיחות, .₪ מיליון 7 הנגישות ופתרונות בינוי שונים, העונים לצרכי החינוך, בהשקעת כ- בבית הספר 'יחד' 1 בהרדוף, 2 בבית הספר קישון, 1 בויצ"ו נהלל, 2 כיתות יבילות – 11 הקמת ב'עמק המערבי' 2 גבעת אלה, ספרייה חדשה בגבעת אלה (המורכבת משתי כיתות יבילות), .₪ מיליון 10 מעונות יום – בבלפוריה, היוגב, אחוזת ברק וכפר ברוך, בהיקף של כ- 4 נבנו בבית הספר 'עמקים תבור' מזרע – בימים אלה שוקדים על השלמת שלב ד'. יימסר לבית הספר . שלב זה כולל אודיטוריום, כיתות , אמפי מרכזי ומתקני ספורט, בהשקעה 2020 עד סוף דצמבר .₪ מיליון 12 של כ- .2022 מועדוני נוער - לקראת תחילת הביצוע. צפי לסיום – מרץ 4 הושלם תכנון מ"ר. 80 קידום תכנון מפורט לשלב ב' בבית הספר בשדה יעקב – כ- ספורט הוקם אולם ספורט במימון משותף של המועצה והיישוב. עדי .30.1.21 הוקם מגרש ספורט ואמפי. יושלם עד חנתון מקודם תכנון מפורט להקמת אולם ספורט וחניות לבית הספר. אחוזת ברק הוקם מגרש ספורט בבית הספר. הרדוף תכנון מגרש שחב"ק ושיקום מגרש הטניס. יפעת עליהם יותקנו ₪ מיליון 2.5 הקמת קירוי בשני מגרשים, בהשקעה של כ- אחוזת ברק ומזרע פאנלים סולאריים. מבני ציבור ₪ מיליון 4.5 , בתקציב של כ- בגבעת אלה הוקם מועדון חברים באחוזת ברק הקמת שלד לבית כנסת .2021 . שלב הקמת השלד יסתיים ביוני במנשית זבדה בביצוע – בניית מועדון נוער תשתיות ביישובים – כבישים ופיתוח .₪ מיליון 1.6 כבישים ופיתוח מרכז הכפר, בהיקף של כפר יהושע .3 הקמת חניון ח- מזרע המשך ביצוע שיקום ₪ מיליון 1.8 בוצע כביש כניסה ומעגל תנועה בתקציב של תל עדשים יפעת, וכיתה נוספת בחווה החקלאית – שתוצב עד סוף השנה. .₪ מיליון 3 כיתות גן חדשות בציפורי ובנהלל, בהיקף של כ- 2 הוקמו

30

הנדסה

.100 וכביש 192 כבישים – כביש מדרכה מכביש נ.ת.י (נתיבי ישראל בע"מ) לשער היישוב, בביצוע. ציפורי –מאולם התרבות לבית הספר 21 ביצוע חניות וכביש יפעת 2021 - יסתיים במהלך ₪ מיליון 6.5 שדרוג כבישים פנימיים בתקציב היוגב השלמת פיתוח באמפי – תאורה וגינון חנתון 1480 קידום פרויקט על פי החלטה מנשית זבדה וסועאד חמירה תשתיות באזורי תעשייה

.₪ מיליון 34 דונם, בהשקעה של 170 השלמת תשתיות שלב ב' – 2000 שגיא דונם. 150 תכנון מפורט לתשתיות למתחם טמפו ואדמות השבה – בשטח של גניגר .₪ מיליון 25 דונם לתעשייה, בהשקעה של כ- 150 תוספת של כ- דונם על אדמות דברת – תחילת ביצוע ב- 70 – מקודם שלב נוסף בשטח של כ- אלון תבור .2021

31

הנדסה

דונם. עיריית עפולה מובילה את התכנון. 650 – כ- אזור תעשייה משותף עם עפולה תכנון דונם – יוזמת ר.מ.י (רשות מקרקעי ישראל), בתיאום 1,000 - בכ 2000 ת.ב.ע להרחבת שגיא וליווי המועצה. הרחבות .₪ מיליון 5.5 ליווי וקידום התכנית הכוללנית ביישובים וביניהם בתקציב של ת.ב.ע הוגשה לדיון במוסדות התכנון לאישור סטטוטורי. גבעת ראשיד יחידות דיור. הפרויקט מקודם לביצוע על ידי 57 התקבלו עלויות פיתוח ל- בית לחם הגלילית המועצה. יח' 144 מנשית זבדה יח', 138 כפר החורש יח', 56 הושעיה תכנון מפורט בתשעה ישובים; לביצוע, 25 יח' דיור – 90 גזית יח' שכונת בנים לביצוע, 15 בלפוריה יח', 30 אלון הגליל לביצוע, בשכ' הדשא הגדול. 12 יח' ועוד 33 – גניגר יח' 19 היוגב יח', 80 דברת יח', 6 אחוזת ברק יח', 30 יפעת יח', 125 תמרת הרחבות בביצוע; יח'. 17 הרדוף 50 הושעיה יח', 102 בית שערים יח', 47 אלוני אבא יח', 39 אלון הגליל ת.ב.ע להרחבת ישובים; 500 יח' – השלמה ל- 150 ת.ב.ע (תכנית בניין ערים) ל- כפר החורש יח', 47 היוגב יח' בניה רוויה, 35 ת.ב.ע ל- ציפורי יח', 100 ת.ב.ע לכ- סועאד חמירה יח', 100 שכ' צפונית – מנשית זבדה יח' , יח'. גינון וחזות אחזקת גינון באזורי התעשייה, במוסדות חינוך ובמתחם המועצה ביצוע סקר עצים מסוכנים – סימון וטיפול – אלה שבאחריות המועצה וביישובים באחריות היישוב

32

הנדסה

מתן מענה לעריכת סקרי עצים, כחלק מהדרישות בפרוייקטי ביצוע/הרחבות/בניה חדשה אחזקה, נגישות, בטיחות, גני משחקים, מתקני ספורט במוסדות ביצוע אחזקת מוסדות הציבור והחינוך ברחבי המועצה, כולל טיפול בכל מרכיבי הבטיחות והנגישות המחייבים אחזקה, נגישות, בטיחות, גני משחקים, מתקני ספורט במוסדות ביצוע אחזקת מוסדות הציבור והחינוך ברחבי המועצה, כולל טיפול בכל מרכיבי הבטיחות והנגישות המחייבים. קידום פרויקטים בבתי הספר ובגנים – ביצוע פרויקטים לשיפור מרחבי הלמידה. ישובים – הפרויקט בשלביו הסופיים. 8 הקמת גני משחקים חדשים ב- תכנית שיפוץ והכנת מקלטים ציבוריים ביישובים, בתכנית רב שנתית – בתיאום ובהנחיית .₪ אלף 500 מחלקת הביטחון – השקעה של כ- פרויקטים של שיפוצים והתאמות; עבור תכנית היל"ה, שיפוצים שונים במתחם המועצה. קידום מקצועי לצוותי האחזקה, באמצעות השתלמויות שונות, במטרה לשפר את יכולתם המקצועית ועבודה על-פי נהלים. תכנון מקומי, אזורי, ארצי מצומת נהלל 75 ליווי ומעורבות בתכנון ובביצוע תשתיות ארציות – כבישים; הרחבת כביש – עוקף עפולה – 65 – הרחבה מהמוביל – יפתחאל לנצרת. כביש 79 למגדל העמק. כביש ממעונות הסטודנטים לאזור התעשייה אלון תבור. רכבות רכבת כבדה, מקבילה לחוף, מחדרה לרכבת העמק – לאזור כפר ברוך. רכבת קלה מחיפה לנצרת – בתכנון מפורט. תשתיות גז טבעי קווים בלחץ גבוה, החוצים את העמק וכן, תשתיות בלחץ נמוך – אספקה ישירה למפעלים, כגון אלון תבור. תשתיות חשמל, תקשורת – ברחבי העמק.

(ינואר עד ספטמבר כולל) ילדים בעמק; 362 בשנה האחרונה נולדו בנים 200 בנות, 162

! ידעת ש...

33

אגף כלכלי

תעשיה, תעסוקה ופיתוח כלכלי אלון תבור

נמשכות העבודות לתחזוקת פארק התעשייה, כמו גם להרחבתו, בהתאם לתוכניות. במסגרת שיפור הנראות של הפארק, הוקם גן פסלים, מעשה ידיהם של פסלים מהעמק ומתבצעות עבודות תחזוקה וגינון, לרווחת עובדי הפארק והאזור. 2000 שגיא נמצא בשלבים האחרונים של השלמת פיתוח התשתיות. כל 2000 פארק התעשייה שגיא השטחים לתעשייה שווקו למפעלים ובשנה הקרובה, נחזה בתנופת בניה של מפעלים חדשים. דונם, המיועדים לשמש כמרכז 20 בנוסף, רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) שיווקה מתחם של מסחרי לרווחת משתמשי הפארק והסביבה. מקודמת תכנית בשיתוף רמ"י ומינהל התכנון להרחבת פארק התעשייה, במטרה למצות את הפוטנציאל האזורי ולהביא לחיזוק מקורות הפרנסה והכלכלה בעמק. פיתוח מתחמי תעסוקה חדשים מתקיים שיח ענייני עם רשויות התכנון, במטרה להוסיף מתחמי תעסוקה בעמק. הנושא נבחן ומקודם, גם במסגרת התוכנית הכוללנית ומיועד להתבסס על שיתופי פעולה בין המועצה האזורית עמק יזרעאל, לבין שכניה. כל זאת, במטרה להביא לפיתוח בר-קיימא בעמק, על מנת לבסס מקורות פרנסה ותעסוקה, שיחזקו את האזור כולו. החלפת תאורת רחובות במסגרת המהלכים להתייעלות אנרגטית ולהקטנת פלטת גזי חממה, מתבצע פרויקט החלפת תאורה ביישובי המועצה. הפרויקט צפוי להסתיים בתקופה הקרובה ואמור לשפר את רמת

התאורה ביישובים, כמו גם לחסוך באנרגיה ובעלויות. אנרגיה סולארית במהלך השנה הקרובה, בכוונת המועצה למהלך להיכנס

משמעותי בנושא. זאת, לאחר שהשלב הראשון להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור, הושלם בהצלחה. המהלך הנוכחי מיועד לפתח קירוי סולארי על חניות, כמו גם להנגיש ולעודד תושבים להתקין מערכות פרטיות על גגות בתיהם הפרטיים.

34

אגף כלכלי

כלי רכב חשמליים בימים אלו, החל במועצה תהליך לעידוד המעבר לכלי רכב חשמליים, במטרה להביא להפחתת זיהום האוויר ולהתייעלות אנרגטית. במסגרת מהלך זה, המועצה מקימה מערך עמדות טעינה,

במימון משרד האנרגיה, וקירוי סולארי מעל חניונים. הכוונה היא להוות דוגמה לתושבים ולעודד מעבר לתחבורה ירוקה. הרכבים החשמליים הראשונים כבר נוסעים ברחבי העמק והחיסכון העצום בדלק מתורגם לחיסכון בשקלים, בקופת המועצה. חקלאות האגף הכלכלי משמש

כגורם המתכלל את הפעילות החקלאית בעמק וזאת, באמצעות הרכז החקלאי והוועדה החקלאית. המשימות העיקריות בנושא החקלאות הן הבטחת מים בכמות ובמחיר שיאפשרו קיום חקלאות בעמק. בנוסף, מבוצע באופן רציף מאמץ ממוקד להבטחת הזכויות בקרקע, לרבות התמודדות עם איומים לפגוע בזכויות החקלאים. במסגרת הפעילות השוטפת, מתבצעות עבודות לתחזוקת דרכים חקלאיות ולמתן מענה לצרכי החקלאים, בתחומים שונים. גולת הכותרת היא לאפשר לחקלאות המפוארת של עמק יזרעאל להמשיך ולהתקיים בצורה מכובדת ורב דורית. תיירות

מחלקת התיירות במועצה 2019 הוקמה בספטמבר (לאחר סגירת עמותת התיירות) מתוך כוונה לרכז את הפעילות הקיימת וליצור ביחד עם התיירנים שיתופי פעולה, לקידום התיירות בעמק יזרעאל. ;2020 במהלך שנת נערכה היכרות אישית עם אנשי התיירות ביישובי המועצה וכן, היכרות עם בעלי תפקידים במשרדים ובגופים הממשלתיים הרלוונטיים.

35

אגף כלכלי

הוקם פורום לקידום התיירות בעמק יזרעאל, בשיתוף עם 'מעוף' ו'מעברים בעמק'. הפורום הוקם לצורך אפיון ה"מוצר" 'תיירות עמק יזרעאל' כבסיס לתהליך מיתוג ושיווק עמק יזרעאל כיעד תיירותי. כללה מגוון שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה, לטובת אירועים 2020 תכנית העבודה לשנת משותפים והגדלת החשיפה של אתרי התיירות. . WISHTRIP בוצעה התקשרות להקמת אתר אינטרנט ייעודי לתיירות והתקשרות עם חברת הפרטים באתר עודכנו בשיתוף עם אתרי התיירות וקק"ל (מסלולים בתחומי המועצה). ביריד התיירות הבינלאומי הוקם דוכן 'תיירות עמק יזרעאל'. התבצע גיוס ואיגום משאבים. התקיימו אירועים באתרי תיירות בעמק. הופקו קמפיינים ברשתות החברתיות של המועצה, לקידום התיירות בעמק יזרעאל וכן, קמפיינים לעידוד צריכה מקומית מחקלאים ומבעלי עסקים מקומיים, בשל משבר הקורונה. עם תחילת משבר הקורונה, נערכו התאמות לצרכים השונים של העסקים. התקיימו מפגשים להנגשת מידע מהמועצה, בתחומי רישוי עסקים והוועדה המרחבית 'יזרעאלים'. נפתח קורס תיירנים, בהובלת מושב ציפורי. נחתם הסכם עם משרד יח"צ, למיתוג וקידום התיירות בעמק יזרעאל.

תוך התמקדות 2020 כוללת המשך מימוש התוכנית שהתהוותה בשנת 2021 התכנית לשנת בנושאים דחופים, הנובעים ממשבר הקורונה.

36

יובלי העמק

2020 עיקר פעילות יובלי העמק בשנת שמירה על איכות מים - ביצוע דיגום מי שתיה בכל היישובים ובאזורי התעשייה (למעט גזית וכפר גדעון) ומתן שרות ליישובים, כדי לשמור על איכות מים גבוהה. ייעול והקטנת פחת המים ביישובים ובאזורי התעשייה בהם המועצה .5% וחברת יובלי העמק מספקות מים, כך שהפחת לא יעלה על ביצוע שני פרויקטים חדשים:

- שדרוג כל קווי המים - מענק ספק קורס. קיבוץ כפר החורש - שדרוג כל קווי המים בעקבות מענק ספק קורס. מושב בלפוריה המשך ביצוע פרויקט בית לחם הגלילית ואלוני אבא – הקמת תחנת שאיבה לביוב וקו מאסף טיפול בפיצוצי מים, סתימות ביוב, גלישות ביוב, שבר בקו וכד'. פרויקטים עלות: | החלפה של קו ביוב מאסף ישן ושיפוץ בור אגור ושטוף | הקמת קו ביוב מאסף תמרת משך ביצוע הפרויקט: כשנה. ₪ מיליון 2 כ - שדרוג תשתיות מים וביוב. קיבוץ מרחביה 750,000 מענק: | ₪ מיליון 5 עלות: כ - | שיקום מערכת הביוב בקיבוץ הוותיק פרויקט ביוב .2020 צפי סיום: סוף שנת ₪ שיקום כל מערכת המים בקיבוץ והחלפת כל מדי המים למדי קריאה מרחוק פרויקט מים מענק רשות | ₪ 800,000 התחייבות היישוב: | ₪ מיליון 3.8 עלות: | במסגרת נוהל ספק קורס .₪ מיליון 3 המים: שיקום מערכת הביוב בכפר, תוך שמירה על בטיחותם | שיקום והקמת מערכת ביוב כפר תקווה מימון: כפר | ₪ 900,000 מענק: רשות המים | ₪ מיליון 1.7 עלות: כ- | ושלומם של הדיירים .₪ 800,000 תקווה הקמת קו ביוב מאסף חדש הפרויקט הושלם בחודש נובמבר החולף | קו ביוב חדש קיבוץ שריד .₪ 300,000 עלות: כ- תיקון פיצוצי מים. כפר החורש

37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker