סיפור חיים - במשועלי החיים - סיפורה של ציפורה בריסקר

אמא יקרה שני רבות סיפרה אמנו כי ברשותה מחברות שכתבה בה את זיכרונותי ושפע תספר לנו על עברה . כשהחליטה להוציא את סיפוריה אל הדפוס , שמחנו מאוד שסו# סו# נוכל לדעת על עברה וסבלה שרק חלקי מה ידענו . עתה משהושל הספר אנו יודעי ו מביני את הקשיי הרבי שהיו בעברה מילדותה הקשה , הסבל בתקופת מלחמת העול השניה והעליי ה + לאר . אנו מלאי התפעלות מעוז רוחה , ה תושיית הרבה והצלחתה ) ח ֹ יחד ע אבינו נ "ז ל לגדל משפחה לתפארת . ג התפנית המאוחרת בחייה , שהחלה לעסוק כמדריכת בפורט ומתנדבת ותורמת לקהילה ב מקו מגוריה , גורמי לנו גאווה , סיפוק ואושר רב , אנו גאי להיות בניה . אנו שולחי ל אמא את אהבתנו ג בש משפחותינו ומאחלי ל בריאות ואריכות ימי . בני האוהבי דוד ואבי .

ה

107

Made with FlippingBook Online newsletter