מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

דורית שפינט

גיבוש חלופות

ועדת היגוי מס '2–

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

1

Made with FlippingBook Publishing Software